#5052: Skärgårdens biograf

TELEGRAM. i f

f
w

 

k . ,. I  å  i I  I P . " 
W Torsdagarnv den 51Nov. kl., 7, 8 och 9 .et-n. g -   

I Historiska skådespelét

  Reuina vn immerm Muslal II Mall. i

vanlig entré.   f H   i Barn äga tillträde.-

 

 

 

 

Umeå l9l4. A,-B, Västérbàtfem Nyheter

Information

Title:
Skärgårdens biograf
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain