#5038: Röda Kvarn

.Måndagen den 6- Onsdagen den 8 april.

 

Vardagar kl- .6, 7, 8 och 9 till 10 e. m. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 e. m.

om

  

ntré

35 öre. Manskap 25 öre.

Kuponger I 10 biljetter, kr. 2: 50.

 

 

 

 

 

  

k

 

PROE

R..

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik av egen orkester.

 

, f 

 

 

 

slott.

 

 

gl I. O. I.
s a s a
U
..- l, .UI-9.

Drama i 3 avdelningar efter Xavier de Montepins berömda verk.

HUVUDPERSONER:
Bankir Leroux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. herr Léon Bernhar från Comedie Francaise
Paul de Gordes . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, Gerbault ,, ,, ,,
Markis de la Tour ............. .. ,, Mondos ,, ,, ,,
Prins de Castel Vivant .... .. . ,, Charmeroy- ,, ,, ,,
jeanne Leroux ................... .. irkn Malfruison ,, ,, ,,
Renée Leroux ................... .. ,, Morgane ,, ,, ,,
Lazarine Leroux ................ .. ,, Martcha ,, ,, ,,
INNEHÅLL:

1. Den rike bankiren Leroux bor i 13. Intagen av Jeannes blida karak-
Paris till-sammans med sina tre tär, blir Raoul de Gordes en trä.-
döttrar Lazarine, Renée och Je- gen gäst på villan "Grönskande
anne. blad".

2. Robert Knorkoiff kommer och mö- 14, Miswstaget.
ter sin fastmo vid 77five oaelockm . . ,,
teet på restaurant "Vattenfal- 15" Jeanne har efter. Sitt giftermal
let". . i med Raoul tagit. 1 .sin tJanst Ge-

3- En led-Sam nyhet neviévhe, som. blifvit fullstandigt

4- Brytningeu" laters-tall-d, tack vare doktor

5. (Sed-an Jules Leroux blivit nästan Maxlmes Omsgrger" I
fullkomligt ruinerad, bosätter 16.1Seda11 Leroux föl-skaffat två av
:han sig på sin lilla lantagendom sina döttrar rika giften, beslutar
7liGrrönskande blad". han sig för att anförtro den å-

16. Under det att hennes bagge syst- terstående dottern Renée åt hen-
rar med svårighet fördraga det- nes syster Jeanne.
ta älv, isyswlsatter. Slg Jeaime 17. De unga makarna låta Renée be-
med .att hJalpa traktens fattlga- undra de underbara blommor7

7. Markis de la Tour blir betagen Som pryda Slottets Växthus-
av Lazarines skonhet. i .

8. Markis de la Tour berättar för 18. Renée åtfölger Jeanne vid hennes
sin van, prins de Sastel Vivant, besök hos de fattlga-

Sitt möte (1011 föregående dagen 19. Doktor Maxime förstår sigoej på

9. Prins de Castel Vivant förestäl- den egendomliga Sjukdom, .Som
ler Leroux för sin van7 markis de genom Sin Mycksbådande fram-
la TOM"- fart hotar Jeanne med en bråd

10. Raoul de Gordes visar sina vän- dödl
ner omkrin på sin jakt. 1. .

11. Lazarine oeliquenée föra ett glän- 20" Raoul de Gordes meddela dok-
sande liv, men Jeanne fortsät- 1591-11 Och (Ramnäs far Sm upp"
ter sitt barmhärtighetsverk bland tackt den foregaende dflgen"
de fattiga. i 21. Bekännel-sen. f

12. Markis de la Tour giver en .fäst 22. Jeanne skall aldrig få veta, vil-

- för att fira återkomsten till sitt ken brottslig hand, som velat dö-
da henne.

 

   
        

.ii "

I [ti-.Nakna ff

trä-.lisa-

 

 

 

Måndag d. 6 o. tisdag d. 7 april kl. 7-10 em.
- Nytt program -

Entré 25 öre.

Barn och skolungdom 10 öre.

(RNÅQ

 

 

Program 5 öre.

Wongs

 

Förbjudel för barn.

 

 

Umeå 1914: A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain