#5037: Gamla Kvarn

i v.. i. 

Entré 25 öre. Barn och skolungdom 10 Öre.

 

 

 

 

linda läsk lll-ll em.

 

 

PROlERHlTl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamamluan, en akruhal hlaml däggdjuren.

Tfamanduan  utan gientsägelee ett skogar och tillbringar största. delen
av -skapelsens egienidomligaste djur. av sitt liv sovande. Den sitter då,
Dess tassar likna björnens och dess uppflugen i något träd och .går en-
svans apans. och den tillhör släktet dast ned någon gäng vid nattens lin-
Tanafattigia. I brott, Kdå hungern blir alltför gna-

Tamanduan lever i Almerikas ur- gande. I

NYTT! NYTT! NYTT!

TRONDHJEMs-BANAN

Charmanta fotos! Hänförande nordisk natur!

Kokstillverkuiu

Enastående industribild.

 

Denna vår film visar på ett tydligt färdiga kokssen lastas för utskepp-
och intressant sätt, hur koks tillver- ning. Bilderna äro tagna i en fabrik
kas. Vi få vara med från tillverk- i. norra Frankrike, i vilken lands-
ningenls början, ända till ydess den ända denna industri är betydande.

Paint lràres världskriinika i levat timer.

Kiuematografisk snapshots från hela jorden.
(Pathé-Journalen :Nzr 263.)

U 1- det remerkabla innehållet franihälles:

D  ru erna s a v del n i n g. Se- P a r i vs." dfnlgenjilör Tourtier han
naste Pariserrnoder. Vår-dräkter från uppfunnit en balansering-sapparalt
firman Bennet. för cyklar :och  inför en militär-

Du11 a-Z ZO, AlbanienI En rörlig-t kornnutte nagra intressanta fors-ok.
liv härskar i staden med anledning KW V, RysslandV .Inline-Emma bli-
.dv den Sista kammevalem. der huru XRyska ingentorstrupper

- .- I bortsränfer is fi ane lr.

D e b r e o z 1 n7 Ungern. Bisko- p å pt J p

Pa r ins. En .duell har ägt rum
mellan. de båda välkända författarna
Jacques Richepin och Pierre Fron-
dails. - Herr Frondais och hans se-
kundanter. - Richepins fader, samt
författaren själv med fru, den be-

penfs residens har ödelyagts genom ett
dynamitattentat. yDe omkornnass be-
grav-ning.

P o rt de Bio u c, Frankrike. Ån-
garen "Louie Fraissinet77 löper av

 

 

stapeln- römda skädespelerskan Cora Lapar-
D u r a z z o, Albanien. Albaniens Gel-ie.

nya furstepar ankommer till staden. 0 h a t a u f 0 r t, Frankrike. Emm-
L y o in. Automobiltävlingen vid gånglsrika. försök med ett nytt mono-

Limon-est. 1 i plan med två -propellraiz s

 

.Kakor och Kartaks ruiner.

En resa genom Montenegro.

Detta är en syner-ligen intressant nungar och hans ekipager, som även
bile och utgör ett fullständigt mot- hans övriga ståt ser ju rätt tarvligl
stycke till de storartade fursteskåde- ut. Det kan emellertid ej nekas, att
spel7 :som man är van att se. Kunh hela 7lståten" verkar synnerligen o-
gen av Montenegro uppträder med I perettartad.
betydlig-t mindre ståt än andra ko-

Pelier  

Lustspel, inspelat av de Prince.

   

Säsongens absolut roligaste Iustspel.

tt
ll

 

KX I." - o -- i
7.6.1 m? True-Ile! for bam. m b

 

 

 

LeO X d

Program 5 örel Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Gamla Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain