#5035: Röda Kvarn

Lördagen d. lät-Söndagen i d. 15 Februari.

Vardagar kl. o,

Entré 35 öre.

7, 8 och 9 till 10 e. m.

 

 

 

 

 

 

 

Program 5 öre.

 

 

 

PROERH

 

Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 e. m.

Manskap 25 öre, bam 15 öre.. Kuponger I 10 biljetter kr. 2: 50.

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

Musik av egen orkester.

Det franska Jura.-

KOLORIERAID NATURBJLD.

Hänförande naturscenerier från Frankrike.

En ny intressant serie från

Paris zoologiska trädgård.

Några gångar i Palmhnset.
Storasjön.

Bai-ens rid- och åktur.
Europeiska hjortar.
Fläckiga dovhjortar.

Den amerikanska strutsen.

Allpakan och laman.
Pelikaner.

Marabustorken, även kallad säck-
bäraren.

Påfågeltranor.
Påfåglar.
Skarvar.l
Pingviner.
Zebran.
Giraffen,
Mufflonfår från Afrika.

Fyra små apor.

Mycket komisk och intressant bild.

Coco, Kaki, äMfoussa och Karolina
äro fyra små apor, som finna buren
alltför trång. De lyckas öppna dör-
ren och stå så mitt ute i den härliga
Världen. En fruktkammare tilldra-
ger sig först deras uppmärksamhet,
och först sedan de noggrannt. plun-
drat den, gå de till Vidare äventyr.
Coco hittar en gräddbakelse och bör-
jar kalasa, och när Moussa ser på allt-
för begär-ligt torkar han henne om
näsan med grädden. En hönsgård
tilldrager sig därpå deras uppmärk-
samhet, men hönsmamma försvarar
 modigt ingången till kycklingbu-
ren att aporna måste taga till flyk-

ten. Genom ett fönster lyckas de se-
,lll-llll, ,lnllulll. .ln-III-
oulllllll,o O.1illllull;o ...Ill-I.
.lillan-.Illu- nlllllllllllllllnllln null-llllllilunlllln
...lill-.null lllnlllIllullllnllll Illa-IIIIIIIIIIIII
-- :: :a -- -- :: .1: --
lll-ullllllll ...Illa-Illnllllmul lll-Illlullnlllnl
Insulin-...II Ina-llllllllllllllln aluminium-:lulas-
OVIIIIIIIIVI .VIII-lll".
.Ill-lll19 hlll-.lllo

 

 

dan föl-passa sig in i ett herrum, där
särskilt rökbordet lockar dem, och vi
få se, huru de intresserat undersöka
en pipa och en tändsticksask. Ett
buller från angränsande rum skräm-
mer dem, och de fly ut genom ett
fönster. I trädgården få de tag i en
orm med järnhnvud. De Vilja leka.
med den, men fly förskräckta, ty or-
men sprutar på dem en otäck vätska.
Karolina räknar emellertid ut, att det
endast  en vattenslang och vill visa
dem, hur man bär sig åt med en så-
dan. Men även hon flyr, ty knappast
har hon rört vid skruven, förrän hon
får en kraftig dusch över 

Petter gör ett rikt parti.

Petter, som gör sig bemärkt som
kinematografskådespelare, får många
beundrarinnor. Varje post medför
massor av brev från unga damer. Dia-
gen för denna historia erhåller han
porträtt av en mycket söt ung flicka,
Christiane Simons, Vilken förälskat
sig i Petter och för hans skull till. för-

        

 

 

 

 

del av detta förhållande, simulerar

han ett nervanfall., vilket endast Pet- r

ters närvaro kan bota. Herr Simons
giver vika för barnets önskan och ber
Petter komma på besök.

Petter igenkänner genast porträt-
tes original och kan ej se den unga
flickan utan att bli förälskad i henne.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

äldrarnas stora förtvivlan nekar att Mlen ett stort hinder finnes ännu att :g
gifta sig med den rike Vicomte de övervinna: huru förmå den rike herr l:
Latour. Simons att samtycka till dotterns gif-
Men Ghristianes lille bror William ter-mål med en skådespelare. Det är
får reda på sin systers hemlighet och åter igen lille Williams, som ordnar
beslutar att med guden Amors till- saken, och tack vare honom bliva
hjälp vinna lyckan åt henne. Petter och Christiane ett lyckligt äk- .
William är klen och till följd där- ta par. 
av mycket bortskämd. Dragande för- :
.få ...HH-1:33. ...HF-:Hille
I. III-IIII--IlI-IIIIIII lll-...IIIIIIIIIIIII III-.IIIIIIIII
I. ...III-IIIIIIIII II . ...ll III-.III III-...IIIII-I
a :g ll Il a x Il
.I .III-...IIIIIl-I III-.IIIIIIIIII-lI-Il I.
.I ...II-I. .I " ...I-III Ivl- -I:II.--...IIII I
llfl V Will-lll.. .III-lll..

Tillålel för barn.

 

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain