#5030: Röda Kvarn

d. 13- Onsdagen d. 14 Januari.

är
.4

   
 

ir; i i!

I ;  I" :DAS-I- 2 DAGAR. Barn äga. tillträde.

   

Vardagar kl. o, 7, 8 och 9 till 10 e. m. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 e. m.

Entré 35 öre. Manskap 2.5 öre, barn 15 öre. Kuponger P: 10 biljetter kr. 2: 50.

PROERUm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IHHUI

IM" Musik av egen Orkester. mig

En lurisllär mmm Iaml.

Det kanske intressantaste ar de ffy- ning om det liv det nutida (ilrekland
ra länder, som nu ligga i krig med lever7  lilla industri, mariner-
ankiet, är Grekland, fientligt som brott etc., dess vinodling, men fram-
det förut varit mot alla de öfriga al- för allt resterna at de härliga niin-
lierade. nesrniirken från :forna dagars glans-

Vfira bilder ge en ypperlig töreställ- tid.

 

 

 

En naturbild av alldeles särskilt intresse. ,

 

Vätgasen.

Intressant vetenskaplig bildserie.

...Dax-...125-1

u Slllllllll.

Drama från The Vitagraph Company.

   
    

Under en svår storm kastas ett far- år senare, då fartyget passerar sam-

tyg mot en sandbank på en öde ii ina plats synes ett väldigt bål från

vid sidan av passagen. Kaptenens frn ön. Kaptenen återfinner diir sin lin-

nom att i en öppen båt uppnå stran- kvar-stanna på ön för att trainlera sitt

lir7 som en ny Robinson.

och styrman soka sin, raddning ge- strn men styr-mannen toredrar att
den. Fartyget slites senare av en våg;-

lös från grundet och blir räddat. Ett

Utflykter i Neapels
omgivningar.

l. Neapels omgivningar finner nian mycket litet av detta litvets groda.
de härligaste platser med -ininnen Bilden, som iir vackert kolorerad7 gi-
från antiken. De små byarna äro lik- ver en god föreställning- om naturen
som upphängda på bergslnttningar-na. i ltalien. I
lnvånarna lfia vana att nöja sig: med

FÖLLHH.

LUSTSPEL.

I huvudrollen de kända lustskådespelarne Fröken Susanne Grandais och Leo.

:z

Gamla BiografenE stängd denna vecka
se: "- W
såå , dai

Program 5 Öre. Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain