#5029: Röda Kvarn

W f t"
M i l 
w, 

, 1 .
I, .m
I (33,01 l-.fg
i -. - 1.
. J, K,

     
 

ROBERTSFORS BIIOGRAFTEATER.
företagen cl. 10 och Söndagen d. ii Jan. -ki- 7,30 och 9 em.

Entré 35 öre. Kuponghäften : 10 biljetter kr. 2: 50.

 

 

 

r-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

.I
åtta

PROr R

 

 

 

 

 

 

eller

 Hans förfutna 

En storstadsbildi två akter.

"l det förgångna finnes rikligt Istoff till sorg och ånger."7

Det är en bild ur livets strid som här visan å vår bild. iDen unge man-
nens fåfänga kamp 1att åter uppnå ett aktat namn, allt-grusas genom att
hans förflutna upptäckes. Och dyster och ensam vandrar han genom li-
vet... förbi...

AWUEDNINGAR :

1 13. Han var född av hederliga flir-
äldrar...
Fick vid isiitt liözde år anställnins:

hos en köpman...

Segir ar en.

:Hjärtan som finna varandra.

Fricriet.

Mitt svar beror pä de upplysnin-
gar jag kan erhålla om Eilert
förflutna. liv.

Ett rendezfvone.

8 dagar senare.

Mörka aningar.

Han måste hava

Upplysningen.

Ensam... i

14.

15.

När man åter hör-de från honom
var han anställd vid en bank...

Men en varitf--Wdiva .som han lärde
kanna.. .

Nar-rade honom i sina garn.. .

Han Jförsnillade vid banken...

Och dömdee till långvarigt
tgelsestraff.. .

Därifrån han gripen av längtan
dock rymde...

Under
sitt förflutna.. .

1Zär Vid skiiljievåigien...

24. l en vision Iser han sin mor.

25. När alla drömmar brista.

fiinA
visahet.

22.
Il.

ÄNiirl-det. förflutna talar.
rBrevet...

 

 

 

Nya uppseendeväckande bilder från Balkankriget.

När Janina stormades.

Staden bombardes av grekerna och intages genom stormangrepp.

Imponerande, absioilut lawfléinltiskta bilder från ett arv kirigiets blodigaste skeden.

grekernas eld meiat ned hela kolonner.
4. Grekerna forsla bort de döda och
särade turkarne från alaigfältet. 5. De
grekiska truppernas intag i Janina.

I. De grekiska batterierna överiisa
staden med ett förödande kulregn. 2.
De av turkarna. övergivna forten be-
sattas 1aw grekiska trupper. 3. Ett
hemskt vittnesbörd från slagfältet, där

l det erövrade Saloniki.

1l Grekiska artilleriet besätter Salow åtfölde arv drottning Olga och dåva-

niikii. 2. :Det av grekerna i sank bor- rande kronpriinsen, numera konung-
rade turkiska krig-ssk-eppet i Saloinik-is Konstantin av Grekland, intågar i Saw
hamn. 3. De. erövrade turkiska forten. loniki. I

4. iDen senare mördade konungr Georg.

m För-bjuda! för barn. "Du

ivren rakade i1 dåliga Saiiiskapei-... . "

antaget. naran döljer han -

 

 

 

 

 

Lux

Program 5 öre.

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Robertsfors
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain