#5016_1: Gamla Kvarn

Fr. o. m. Måndagen den 30 mars.

Lördagar kl. 6-10, Söndagar kl. 4-10, övriga dagar kl. 7-10 e. m.

Entré 25 öre. Barn och skolungdom 10 åre.

PROERHm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATHE-JOURNAL Nzo 262.

Heliga gazeller.

En mycket vacker och intressant bildserie.

Kickebusch och hans medhjälpare.

SENASTE AMiERIKANSKA LUSTSPELSNYHET.

Kickebusch vill gärna gifta sig med välkommen gäst för brudgummen.

den rika arvtagerskan miss Deller -
och hennes miljoner. ÅHan tillgriper
därvid ett gammalt recept för att in-
leda bekantskapen. Han låter näm-

X ligen sin tjänare överfalla den unga

damen, varvid han "i sista minuten77
uppträder som den modige riddaren.
Bekantskap blir följden och snart

. nog även bröllop. Men just på bröl-

lopsdagen uppenbarar sig elr-högstA o-f

Urkomisk l

Det är tjänaren, som utförde över-
fallet och nu fordrar sin lön. -Då han
ej får denna spelar han det nygifta
brudparet en mängd spratt, som dock
ej voro så roliga för de nygifta som
för åskådarna. Slutligen måste Kicke-
busch erkänna allt men får dock den
skönas förlåtelse - i kärlek äro ju
alla medel tillåtna.

SENASTE - NYHET q FRÅN VITAGRAPH!

Journalisternas J knung. ,

Spännande drama i en akt.

Jack Gordon får i sista stund reda

på att den stora bank, vari han har
sina och sin hustrus besparingar in-
satta, är insolvent och att kraschen
kan väntas när som hälst. Han lyckas

emellertid underrätta sin hustru om.

förhållandet och denna hinner i sista
minuten fram till banken, just som
den skulle stängas för att aldrig mer
öppnas.

En särdeles nervkittlande och väl inspelad bild.

r-x

Psx-xxxxf-

HALVTI MiMlESLUiSTSPELET

PAPPA PÅ sKÄMT.

Lustspel i 76 avdelningar.

rDenna bild skildrar på ett utomor-
dentligt roande sätt en ung mans ä-
ventyr, då han råkar i den onekligen
vanskliga och brydsamma" situationen
att tagas för pappa åt ett litet barn,

som kände sig dragen till den unga
mannen. De förvecklingar och lhu-
moristiska, näpna situationer som
därvid uppstå, äro ytterst farliga för
skrattmusklerna.

 

än:

 

 

 

.l i. Y-
I!!

ram 5 öre.

4

i ö

ro!

fillålel för" barn.

"4
ln

 

nu
go"

Pro Umeå 1914. A.-B. Västerbottens-Nyheter.

HQ

Information

Title:
Gamla Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages