#5015: Gamla Kvarn

fm] deffostefländska föredraget-
"  " medbipgrafföresfällning,  ;  

 W Onsdagen mm auf-mms.mmsfå

 

vi Vå Gamla Kvarn, ha biljetterna fönfenSå liflig  åtgång, I 
What-t deras Åinnehafvarefäi På" fe" gång" kunna, rymma-0,1 lokalen 
TMed ank-mlningy Åhäraf Säga två föreställningawumf nämligen] J NI

 f    M.. :man em-

 

zzw "i i"

nu Å Biljettpris 25 615.6. I a

Information

Title:
Gamla Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain