#5014: Gamla Kvarn

E 3. J x
 I i . n r 4  i-
.  -. i f I .  .
.  I - f f I I  I I I I - l l I i I

(bilder från Bonde- och Studenttågen i Stockholm, i

bilder " från Svenska Arméns och Flotta Öfningar, i

bilder från Balkankriget och fosterländga bilder)
äger rum i - w

[Oka] I Gamla K Vam-

0115 dagen den I 18 Mars W i 7974 kl. , 8,15 e. m.
i Biljetter å 25 öre försäljas h-ö-E a vaska-b. Nyheters exp. och möjligen öfverblifna vid ingången.

Information

Title:
Gamla Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain