#5003: Tintamareskteatern

I Muntrations=   é

f eller den berömda kemiska f

 

é  (1:a rziga bilder)

kommer Vatt förevisas å

 

 

dagen den V I , kl. -....-. e. m.

samt

 

 

dagen del? V i 1 kl. ...é e. m.

--- Bland numren må nämnas: -i-

 

Kaspers sammanträde med sin gumma. 8. KasperskallgiftasigmedApotekar-Lisa.
luden som skall ha sina 200 banko. .9. Kasper som barnpiga.
Kasper som barberare. i! 10. Den tyske konsertmästaren.
Kasper lär sig att exercera.k 11. Kasper och den dresseradeihunden.
. Kasper som stadsbud. 12. Kasper och den dödef
Kasper som trollkarl. . 13. Kasper och Bock-Kalle.
När Kasper skall hängas i en galge. 14. Kasper och krokodilen.

0135.! Alla bilder äro rörliga. oss!

Alla måste skratta, bara skratta, och den som ej vill skratta,måste skratta.
Ett gott skratt är värdt mycket pengar..-

lllrsumma ej della lllllälle all lå en lnlllg cl angenäm allnsluml. llla välhmnl

ENRE: ...- öre för äldre, w... öre för bam.

Högaktningsfullt

DIREKTIOHEPI.

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Tintamareskteatern
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain