#4980: Röda Kvarn

L?

 

99Q999QQQQQägggäggäägggägågäggåggäi

99999999999

Program 5 öre-

 

.QQQQQQQQQQQQQQäQQQi

 

QQQWQQQQQWQQQQQQQ

 

 

 

 

 

eeeeå PROER. .m geeeee

Gåäääååäömmäämäm

Musik av egen urkesler. Kapellmäslare 1111118 1111111 från Wien.b

Vid Svarta havet.

Sotschi med omnejd.

Kinematografi i färger.

  

I nb n.

Skådespel i 2 avdelningar.
I huvudrollen: ERNA MORENA.

  
  
 

AVDELNINGAR:

1. I lejonburen.
. ERNA MORENA som Maud Howard.
3. Maud Howard är en exentrisk flicka som endast känner .
sig nöjd och lycklig, VVdå; hon är omgiven av sina djur. g I
4. Goda vänner. " i
Maud Howards bjudning.

   
   
  
 

aBästa Walker! Om Ni fortfarande håller av mig, så kom
till min bjudning i morgon kväll. jag har en över-
raskning för Eder.

 
   

Maud Howard.)

  

 
 
 

7. Lockad av Mauds gåtfulla brev, begiver sig Walker till
bjudningen.

8. En man som älskar mig, kan övertyga mig därom genom
att hämta denna brevlapp hos den åt vilken jag
kommer att anförtro densamma.

9. Nattliga kval.

10. Fruktlöst försök.

11. Efter två dagars tvekan, beslutar Walker att för sin mor
omtala Maud Howards utmaning.

12. En mors tillgivenhet.

13. En man som älskar mig kan övertyga mig därom genom
att hämta denna brevlapp hos den åt vilken jag
kommer att anförtro densamma.

14. Nästa morgon.

 

   
  
   
  
  
  
    
  
  

Marx som liktornsoperatör.

1:sta klass lustspel.

På en promenad blir Lilly frånrövad sin lilla hund av några otäcka
gatpojkar, och vid hennes rop om hjälp skyndar Max till. lnom kort har
det lyckats honom att återlämna hunden till dess ägarinna, och härmed
är bekantskapen gjord. Nästa dag görv Max visit hos Lilly vid den tid,
då en pedicurist som bäst håller på att plåga henne. Denne skickas in
i nästa rum att vänta, medan Lilly tar emot Max. Helt oväntat kommer
emellertid Lillys pappa hem, och i sin förvirring hittar Max ej på något
bättre än att spela liktornsoperatörens roll. Olyckligtvis faller pappan på
den idén, att han skall låta operera sina liktornar och Max skrider till
verket och arbetar samvetsgrannt med alla de verktyg, som den riktiga
predicuristen kvarlämnat. Hans grundlighet går dock något för långt och
han anser det säkrast att fly.

Strax därpå finner pappan i angränsande rum den verklige liktorns-
operatören för Lillys fötter, och tagande honom för dotterns kurtisör kastar
han utan misskund ut honom genom fönstret, så att han ramlar rakt på
Max, som i detsamma går förbi.

W För-bjuda! för barn. m

aaeaeaaaaaaaaeaaaaeaeaaaaaw

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain