#4979: Röda Kvarn

Skolungdom Och beväringsmän 25 öre. Kuponger : 10 bilj. kr. 2: 50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIERIITD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik av igen orkester. Kapellmäslare 1111118 1111111 irån Wien.

PATHE-JOURNAL Ne 272.

PORTOFINO, ITALIEN. Kejsaren och kejsarinnan av Tyskland
besöka f. d. ambassadören baron von Munn. - LALLA MAROLINIA,
MAROCKO. Ett monument till minne av i Marocko fallna soldater avtäckes
i krigsminister Noulens närvaro. -- LONDON. Lord Mayor överlämnar
en välkomstadress till konungen och drottningen av Danmark. - ALGIER.
Krigsminister Noulens och finansminister Renouit inviga järnvägslinien
Biskra-Touggurt under deras vistelse i Algier. - PARISERMODER. Kläd-
ningar från Rivain. - DAKAR, SENEGAL. En jägarbataljon inskeppas
till Marocko för att ersätta en del av negertrupperna. -- BERN, SCHWEIZ.
Utställningen i Bern maj-oktober 1914. Maskinhallen. - Militärpavil-
jongen. - Fotografipaviljongen. - OALVESTON, AMERIKA. General
Fulstons armé lämnar staden för att begiva sig till Vera Cruz i Mexiko. -
ITALIEN. En ny fruktansvärd jordbävning har hemsökt Sicilien. 5,000
husfha blivit förstörda. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:2.::Iiåliliiåliliiiiiiäiäli:EHIHHHHIJHHHHIII32:33:31":HIHHHH:Håliåliliiäååiiiià
tsv kr u 1 I: 
- e u yc a. 
Skådespel i 2 avdelningar.. Å 4 i:
i FÖRSTA AVDELNINGEN. E
l Hos skådespelerskan Rigina Martini. E
2 Vännernas besök.
3. En lysande fest.
4. Ett glatt bordssällskap.
5. Ett misslyckat skämt. I
.- 6 Missödet.
:: 7 Tack vare läkarens omsorg kommer icke Reginas ansikte att bli
EE vanställt. I
:: 8. Doktorn blir kär i sin patient.
EE 9. Avskedet.
:: 10. Blommorna och kortet.
EE ll. Regina har åter börjat föra ett glatt liv.
: 12. Doktorns besök. 4
E 13. Kärleksförklaringen. E
: 14. En månad senare. Förhållandet mellan doktorn och Regina oroa :
E hans vänner, emedan han övergivit sin vetenskap för att hängiva I
: sig åt sin passion.
15. Besökaren, som kommer för att varna sin vän för Regina, faller själv
i tjuserskans garn.
ANDRA AVDELNINGEN. :
16. Den trolösa. :
17. Mötet i trädgården.
18. Det anonyma brevet.
19. Upptäckten. u
20. Utmaningen. ::
21. Duellen. , 
22. ljemmet är tomt. i ::
I 23. Atergiven åt vetenskapen. 
"03:::::::::::::::::::::::"""" .  ::::..   ri:

 

På de fattigas bank.

Drama från VITAGRAPH. -

 

Allan Dale bor i ett rum vars fönster vätter mot en park. Flera
dagar i sträck har han lagt märke till att en gammal fattig man vid samma
tid på dagen alltid kommit och satt sig på en bänk utanför hans fönster.
Gripen avmedlidande, sänder han bud på den gamle och giver honom
mat. Den fattige gubben berättar Allan sitt livs historia. Förr ivärlden
var han advokat i landsorten. Hans hustru dog och efterlämnade en liten
dotter, som han kallade Primulaveris. Åren gingo, och Primulaveris växte
upp till stor glädje för fadern. Så kom en dag en främmande man, som
förälskade sig i flickan, och när fadern nekade dem sin välsignelse, flydde
Primulaveris med främlingen. Den gamle reste till New-York för att leta
efter sitt barn. I flera år genomsökte han staden, fullständigt ruinerad
och förtvivlad. Allan omtalar, att hans moder även hette Primulaveris,
och då han visar hennes fotografi är det den gamles dotter och Allan
hans dotterson. Allan berättar nu vidare om sin moder, atthon gifte
sig med främlingen, varpå de återvände för att bedja om den gamles
förlåtelse, men de funno honom ej. Primulaveris dog efter att ha fött
Allan i världen. -- Han vill nu dela framtiden med sin gamle morfar
och försöker att med sin kärlek utplåna alla bittra minnen.

 w Förbjudel för Barn. :min 
tab f u.

Program 5 Öre, Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain