#4961: Röda Kvarn

Lördag den 5 sept. endast kl.

 

 

e (rr r .

 

Söndag den 6 sept. kl. 4, 5, 6, 7, 8 o. 9 (lllllll) em.

Entré 35 öre.

 

Beväring och skolungdom 25 öre.
Inga barnbilj ett-er!

 

 

 

 

 

 

PROE

 

 

 

Ria

 

 

(Tl

 

 

 

 

 

 

lll liyaalr:

Risodrrng

Gwendolines mamma står i begrepp
att gifta om sig, 0th hon låter sin fri-
are tro, att Gwendolrine endast är 10
år, fastän hon i verkligheten är 116. Tan-
ken pä att fä styffar gör Gawendoline
mycket olycklig, ocrh hon beslutar sig
för att göra vad hon kan för att lhindra
giftermälet. Hon får se sin gode vän
Teddy till aburndsförvant, och klädda

 

F ÖHS TA AVDiElIJNlNlCiE-N.

1. Den berömde detektiven Rosa Bell
får meddelande om en uppseende-
väckande nyihet.,

2. "Några för statens säkerhet vik-
tiga dokument .ha i merse försvun-
nit. Vi .mäste finna tjuven innan
denne hinner lämna dokumenten
Vidare."

. Rosa Bell börjar sitt arbete.

Mötet med sekreteraren.

. Där stölden begicks.

En noggrann undersökning.

Utan resultat. i

. Äntligen ett spår!

Den kvarlämnade cigarretten.

. Rosa Bells misstankar.

"Jag röker gärna en cigarrett, min

herrel"

12. Sekreterarens cigarrfodral.

13. Jämförelsen.

14. Misstankarna bekräftas.

15. "Skuggad"

ArND RA AViDELNlNGE-.N

if). På Hotel Imperial.
17. Den okände främlingen-

Eopoogpncngsm

r-IH

Bobby är dresserad att bära tillbaka

till sin lhusbo-nde de hattar denne säl-
jer. Kommersen är .ganska givande
ty den tillåter hattmafkaren att 5 à 6
gånger sälja samma hatt. Borbby följer
helt diskret köparen och passar på
första lämpliga tillfälle att nappa till
sig hatten, vanpå han -helt omärkligt
försvinner med sitt byte.

 

f k?-
Xkul!

Den kvinnliga

 

 

lyll praaram: tillagar, Tisdagar rrlr Fredagar

Fru NINNI lllllllNN-Hllllllll. llrlilrisli Frkr ll. lillillllll.

Indo-Kina.

Intressanta bilder från de stora kinesiska risfälten.

En godmodig fri-are.

LUSTSPEL.

till barn i 10-ärsäldern spela de herr
Brice det ena sprattet efter det andra,
utan att denne förlorar tålamodet. Vid
upptäckten, att hennes blivande styliar
är en så snräll och godmodig gammal
herre verknar Gwendolines hjärta och

med tillfredsställelse ser ihon, att herr
Brice får mammas ja-ord.

Bell.

detektiven.

18. En misstänkt sammankomst.
19. Rosa Bell i anbete.

20. De tvä .misstänkta överraskas just
som dokumenten skola byta ägare.

21. Flykten.

22. :Den instängda detektiven.

23. Repstegen.

24. På hotellets tak.

25. Den räddande vindslruckan.

26. Detektiven hack i häl.

27. Undsluppna!

28. Ett djärvt beslut.

29. En hemsk härd.

30. Mellan himmel och jord.

31. Krafterna svika.

2. Räddad i sista stund.

33. De två automobilerna.

34. Förföljarna och de förföljda.

35. Vid järnvägsstationen.

36. För sent. k,

37. Färjan.

38Å I den fientliga automobilen.

39. Fal-.grade

40. På polisstationen.

41.-D0kun1enten tillrättaskaffade.

Hattmakarens hund.

Pathés världsberömda pudel i huvudrollen.

Ovanligt lyckat skämtnummer.

"Krukan gär så länge till brun-
nen. ., se där ett ordspråk som vi alla
känna till. En kund upptäcker en dag
den fyrbente tjuven, han placerar sin
hatt i en kof-fert ooh fångar sålunda
hunden.

Äventyret slutar på polisvaktkontoret,
där Bobby fär stå till svars för sina
gärningar.

OBS! Lördag kl. 7 och 9 spelas för sista gången
Riddaren av Röda huset.

 

 

 

leon

Program 5 öre.

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain