#4956: Skärgårdens biograf

erngLIÖI-s

kr

eeeeeåeRol

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

99999999999999999999999999999999999999999999

9999

Program 5 öreI

  

Entré 35 öre.

Reserv. plats 50 öre.

Kuponghäften I 10 biljetter 2,50.

9999999999999999999

 

ER..

 

 

m

 

 

Pianomusii: lill bilderna.

PATHE-JOURNAL Nzr 279.

 

 

 

 

än

lFONTArINEBtDEAlU, Frankrike. Moa
torcykeltävlingar i fontainebleau om
grandpriX för Frankrike. -1 PARIS.
Baron Rotschilds Sadanapale vann
grandprix. President Poincaré åsåg
kapplöpningen. - QlUlEBEIC, Kanada.
De omkomna från rEmpress of Ireland-
katastrofen begravas. Kapten Ken-
dall var närvarande vid begravningen.
- PARIS. John Bulls boy. En box-
ning om världsmästerskapet kommer
att äga rum mellan Young Ahearn och
Carpentier-lGaunbot Smith. - PA-
RWIISIERMIOlDER. Aftonklädningar från
Grandjean. lI-Iårklädslar från DecouX.
CARR BRllDlGIE, England. Under ett
häftigt oväder störtar en järnvägsbro
samman, varvid 7 personer dödades.
Kanalen
Rehn utvidgas.

- HlYNIerGlEiN, Tyskland.
mellan

Rohne och

 

 

Stränderna sprängas med dynamit. -
PARIS. NegerboXaren Johnson behål-
ler världsmästerskapet genom att slå
amerikanen Frank Moran. i IGU-
RlItElFF, Ryssland. Vid 95:te regemen-
tets jubileumsiest utförde soldaterna
flera fantasiövningar. - QUINCY,

U. S. A. Oceanångaren "Atlantic" går-

av stapeln. -- MAROCKO. De franska
trupperna intaga Tazza. Efter gene-
ralerna Gourauds och Baumgartens
intåg i staden, kan Marocko äntligen
betraktas som erövrat av fransmän-
nen. Marockos guvernör, general
iLyautey, håller sitt intåg i staden. -
PARIS. "Den humoristiska veckan"
av karikatyrtecknaren Georges Gros.
"Vad jag såg vid tävlingen om grand-
priX".

 

 

Teddy, som är anställd i civildepar-

tementet är ej vidare punktlig i sitt
arbete. På aftonen är han bjuden till
sin fästmös familj och försöker smita
före arbetstidens slut. Men han åter-
kallas till ordningen och ej förrän i sis-
ta minuten kommer han till tåget.
(Som han är ensam i kupén, kommer
han på den idén att kläda om sig un-

lmuwnmhmm

En resa genom detta landskap er-
bjuder mången vacker anblick.

Först komma vi till Valentré-bron,

som byggdes redan på 1400-talet och

som är starkt befäst, och därpå till
fortet Barbacane.
Floden Dordogne vattnar landets

bördiga slätter med sitt lugnt flytande

 

 

der vägen. Men han överraskades av
några resande, det blir stor skandal
och Teddy måste stå till svars för sitt

beteende.

Lyckligsvis komma gästerna från
slottet Braunfels och befria honom och
hos fästmön har Teddy snart glömt da-
gens besvärligheter. I

A

vatten. Vid dess ena strand finna vi
den egendomliga byn Rocamadour, vil-
ken bokstavligen är upphängd vid en
klippa, på vars högsta topp ett befäst
slott reser sig över avgrunden.
Vidare ha vi den lilla floden Vézere
med staden Uzerche och Grinel-fallen.

LEHIVIANS STATY.

Förälskad i en skulptris, lyckas August i egenskap av staty skaffa sig tillträde till

hennes - atelier.

Denna situation ger upphov till de värsta tokrolig-

heter, som tack vare Lehmans oförbränneliga humor
drivas till sin spets.

NYTT LEHMANSKÄMT!

m- Tillålel för barn. m

 

 

 

&-h

ammmmumm

.QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Söndag den 9 Aug. kl. 6-10 em.

e99999
e . G

((9
å
9
tå
å
å
tå
9
å
Q
9
(Q
å
9
ä
.
Q
å
å
å
Q
Q
å
å
å
å
å
(G
Q.

Information

Title:
Skärgårdens biograf
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain