#4951: Röda Kvarn

Vardagar kl. o, 7, 8 och 9 till 10 em.

 
 

zfgcäsäsasaåE)FäC)E5FKlr(11

QQQQQWQQQQQQQQQQQ

l

9)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Program 5 öre.

ENDAST 3 DAG-AB.

Tisdagen den l8-Tersdagen den 20 Augusti.

Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 em.
Kuponger : 10 bilj. kr. 2: 50

Skolungdom Och beväringsmän 25 öre.

QQQWQQQWWQQQQQQQQ

 

 

 

 

 

seeeaaaaeeaeaeeaaaae
Musik av rgar arkaalar. larsarlmaslara l. llllllttll friaÅ lJrgarr.

 

PATHE-JOU RNAL Nzr 281.

krike. Fl nin en London-Paris-London. Deltagarna skulle över-

BUC, Fran i yg g Segrare: Broock. Nzo 2 blev
Carros. - Paris. aDen humoristiska veckanti av karikatyrtecknaren Georges Gros. -
Förvirringen i Albanien. - Epilog. - AMSTERDAM. Drottning VilhelmrnzIBOcth
lt  -

tävlin artÄ om rand rix. - Den stora trupprevyn med anledning av nationalfästen.
Presidgenten ochgregerihgsmedlemmarna voro närvarande.-- PARISERMODER. Som-
marklädningar ock parasoller. - HAMBURG. "Dusttävlmgt pa Alstern. -U ALGlER.
Förbrytare, som äro dömda till straffarbete, föras ombord pa aLa Lorre" for att foras
Hästarna spandes franvagnen

och man drog den till hotellet. - Georges Carpentier, som slog .amerika-naren Gun-
boat Smith. - IRLAND. Sir Carson överlämnar fanor till de fr1villiga 1 Ulster... -
HAMMONDSPORT. Flygmaskinen, varmed löjtnant Porte skall försöka flyga over
efter att ha blivit döpt. - Löjtnant Porte, froken Nesson,
(flygmaskinens fadder) och Glen Curtiss, konstruktören. - FONTAINEBLEAU. Det

lämna ett brev till franska sändebudet i London.

prinsen-gemålen vid åOO-årsfästen av universitetet i Groningen. - PARIS.

till Guyana. - LONDON. Carpentiers mottagande.

Atlanten, sättes i vatten

7:de dragonregementet firar årsdagen av slaget vid Wagram.

En förtjusande vacker bild upptagen av PATHE FRElJES.

Vogesernas pärla.

Vi äro mitt bland Vogesernas imponerande natur, då våra hänryckta utrop av-
brytes av inbyggarens: CKja, detta är Lorraine, men vad är väl det utan Gerardmerl"

Alltså i väg till den förtjusande stadsidyllen bland bergen.

Hänförande scenerier;

 

 

.I I I. I l
:Qi-...IIIIIIII.III-IIIIIIIIII-IIII-III- .II-II ---I ..-n-I

Senaste amerikanska världsattraktion utgången från den populära
filmsfirman SELIG

Cirkusdirektören
och hans trogna elefant.

en tillgiven elefant kan göra för sin herre.

Djurtämjaren,
att direktören ej kan utbetala artisternas och musikanternas löner.

en annan stad. Artisterna skulle snart följa efter.

med de färska bullarna går den till en källa och hämtar vatten.

 

 

försöka sin lycka. Denna gång med bättre resultat.

tillgivenhet.

Q

.IIIIIIIIIIIII.III-IIIlll-IIIIIIIIIIIIIIIIII I

Ett blad ur en cirkustrupps skiftande historia samt ett prov på vad

Vcirkusdirektören har slagit upp sitt tält i en amerikansk
småstad, men trots energisk reklam vill publiken ej infinna sig. Följden blir
Personalen
beslutar därför att strejka och musikanterna äro de första som ge sig i väg till
Men även andra fordrings-
ägare uppenbara sig och myndigheterna lägga beslag på all direktörens egen-
dom. På natten lyckas emellertid djurtämjaren fly med sin trogne elefant.
Efter en ansträngande marsch komma de ilyende till en by där de göra ett litet
uppträdande, men resultatet blir klent. Djurtämjaren får därför tillbringa natten
.i skogen i sällskap med sin trogne följeslagare, och skulle väl svultit ihjäl om
ej den kloke elefanten gått in till byn och uppbringat mat åt sin herre. Elefanten
tågar helt enkelt in i närmaste bagarbod och plockar åt sig en korg bullar.
Dörrar och hyllfack som för denne djurens jätte tyckes var ett högst bräckligt
gods,"fick i förbifarten åka med. Sedan Elefanten undfängnat sin husbonde
På aftonen
promenerar tämjaren och Elefanten- till järnvägsstationen och lyckas obemärkta
komma in i en finka. Nu bar det av till nästa stad där direktören sammanträffar
med sina artister som nu kommit på andra tankar och man beslutar på nytt
Efter föreställningens slut
går djurtämjaren till sin präktige elefant, som lämnat så många bevis på sin

 

.I

Petter har tan-dverk.

Denna film visar på ett oemotståndligt roligt sätt, hur det kom sig, att Petter
blev instängd i en tandläkares mottagningsrum och hur han under sina ivriga försök
att återvinna sin frihet, föll i händerna på ett par poliskonstaplar, som togo honom

för en inbrottstjuv och förde honom till polisvaktkontoret.

rm- Tillålel för barn. "M

llle gragrarr: Söndagar, Tisdagar aalr Fredagar

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

I I!!
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb

 

 

Oeeeaaeeaaeeeaeeese-

 

åeeeee

 QGQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

seeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeae f

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain