#4948: Gamla Kvarn

W

 

 

(SKOLGATAN)

immmmnmmtmwtkaaamtsaa

 

aeeeeå PRoeR. Äm

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

11l2 timmes program.
Entré 25 öre. Barn (intill 15 år) 10 öre.

999WIO99999W9999

 

 

 

 

 

meäömmmääå

Gaumonts Vecko-Journal.

Nytt från alla land.

Hans liv.

DRAMIA FRÅN iLiUiBIN.

Ut i världen för att vinna rikedom
så är .den unge mannens lösen när
han en dag tager farväl av sin kä-
resta och sin mor. Och :allt går ho-
nom väl, framgången möter honom,
men han glömmer sitt gamla liv,
glömmer att där hemma väntar honom
en gammal mor och en trolovad.
Fästens vågor gå högt i stora värl-
den, då på en maskeradtillställning
kommer en gammal kvinna och ber

honom om hjälp. IHan ger henne pän-
gar, då falla hans blickar på kvin-
nans skrumpna händer och för hans
sinne står minnen från barndomsh-em-
met. Det är ju moderns hand han
ser och gripen av en plötslig leda åt
det liv han för, störtar han därifrån
och i ilande fart bär det åter mot
hemmet. Och i moderns arm-ar kän-
ner han den riktiga lyckan lysa mot
sig. f

Några vyer från fågelvärlden.

POPULÄR ViEVIlBNiSKAPäLIG BILD

Man får här göra en intim bekantskap med våra befjädrade små vänner
i deras privatliv. i

 

 

-Sävsparvens bo. Sävsparvhona. ropa efter föda. Två uggleungar.
Trädgårdssångare. Löwsångarfamilj. Fasanhöna. Fasankycklingar, Hamp-
Insamling av insektlarver. Ungarna lingshona. Isfågel.

(I naturliga färger).

D en lycklige upphifttaren.

(SiKÄHWT.

 

 

 

bödsritteu Vid Balalglava.

l huvud-rollerna:

 

 

Kapten Mlorris
Kapten N-olan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lord Raglan
Lord Lucan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Benjamin yVilson.
Rickard Neil.
James Gordor.
th-arleis lSutton.

I Storbrittaniens historia står den
25 oktober 1854 ristad med ett stort
svart kors. iPå 19 minuter förlora-de
då det stolta yAlbion ett av sina bästa
regementen.

"Den lätta brigaden framåt!77 tSå
var den olyckliga belfallningen, som
lord Cardigan gav. iSeX hundra tapp-
ra soldater redo till angrepp och av

Det tappra regementets öde berod-
de på ett förfärligt misstag. En av
lord Lucan felaktigt förstådd .order
av kapten Nolan var orsaken till det
hela, vars följde-r voro omöjliga att
undvika. Kapten Nolan som själv
erkände sitt fel och med den lätta
brigaden ville försöka reda upp hela
situationen, förlorade .själv livet vid

den fruktansvärda dödsritten, som
kallas dödsritten vid Balaklava.

dessa återstode vid upprorets slut en-
dast 190.

 

 

 

 

EDISION-FILM.

De enträgna besökarna

Störd kärlekslycka.
LUSTSPEL.

:z

Tillållelf1 för barn.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Program 5 öre.

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

(699999

åääääääääääQQQQQQQQQQQQQQQQQQQäåäääääåääääääömöå

Information

Title:
Gamla Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain