#4941: Gamla Kvarn

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Program 5 öre.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

n

gllnlmllmmnlli

ia? EnheZEéHe
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

     

 

QQQQQQQQQ

ll 2

Engelska kanalen är synnerligen rik
på fiskar, som av en eller annan an-
ledning äro intressanta, antingen genom
sin egendomliga form eller underliga
vanor, eller också erbjuder dess fina
kött ett Visst .intresse för gourmanden.

 

Lili, en liten fattig flicka, håller sin
enda skatt, en mycket illa tilltygad tras-
docka, i sina armar. Vad -bryr hon sig
om att dockan är ful, hon tycker lika
mycket om henne för det. Plötsligt
ryckes den lilla upp ur sina tankar av

f några elaka pojkar, som taiga ifrån hen-

ne dockan, Vilken de alldeles förstöra.
En förbipasserande föribarmar sig över
det gråtande barnet och går att köpa
en ny docka. Under tiden so-mnar Lili

 

 

Bamrhlönx

 

 

 

 

m

Q
QQQQQQQQQQQ

 Karla

Bland den mängd olika fiskar vår
film visar, vilja vi endast nämna följan-
de: rödspotta-n, grönlingen, sjökocken, I

smörbulten och l.tängspiggen

 förtrollade i basaren-

på en bänk och drömmer om all värl-
dens lhärligheter i leksaksväg. Dockor
träda ut ur sina kartonger och dansa
för henne, clowner spela cirkus för hen-
ne, och en mängd andra roligheter får
hon i drömmen Vara med om. Plöts-
ligt vaknar hon upp till den trista verk-
ligheten igen, men döm om hennes för-
tjusning, när hon vid sin sida finner
den docka, som den förbipasserande
köpt åt henne.

i Portugals båda förnämsta städer:

Lissabon och Opor-to.

KOLORXERAD NATURBILD.

Lissabon är uppfört på tvenne rader
av kullar längs Tajos norra strand.

Märkligare byggnader år det just in-
te Vidare gott om till .följd av 4de talrika
jordbävningar, som. gått fralm- över sta-
den.

lBland sevärdheterna vilja Vi dock
nämna ihiernonymit-erk-lostret i Belem,
vid T ajos strand.

V Oporto, Portugals andra sta-d, utbre-
der sig teras-sformigt på en kulle. Det
är en både vacker och pittoresk stad,
med livligt trafikerade gator. Vi av-
sluta vår turistfärd med en liten spat-
sertur längs Duroflodens natursköna
stränder.

 

 

 

1llllålaren Jefferson räddar GWendo-li-
nes liv, då hästarna sk-ent, ocfh då hon
fallit i sjön. Hlan .målar också hennes
porträtt, ooh hon är kär i sin räddare,
men han älskar .hennes syster Pearl.
När Gwendoline är svag efter fallet i
vattnet vill Jefferson ej krossa :hennes

I

hjärta, utan förlovar sig med henne.
Han är därigenom nära att krossa Pe-
arls hjärta. Gwendoline märker detta
och blir så gripen, att detta i förening
som det vill tyckas med en förkylning,
ådragen vid en promenad till sjön, blir
hennes död.

 

eaanaennaekag

 

Det är sträj-k bland murarne, men
Lehman,,som fuskar i yrket, nekar att
sluta sig till kamraterna. lDet blir ock-
så han, som skickas att utföra1 en re-
paration i fru Ströms kök. Mian kan

Lehman som murare.

lätt tänka sig, att Lehman ej kan gå i
.land med detta uppdrag, men svårare
.är att förstå, rhur en människa kan stäl-
la till en sådan förödelse på en så kort
stund.

Genomkorniskt.

m- amma: för Mm. m

 

dimman

"M

 

eaeaaaeeaeaeeeaeeaaeeeeeeaaaaaer

Q

Information

Title:
Gamla Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain