#4936: Gamla Kvarn

y Endast i! g

 

 

 

kl. 6-10 em. i v Å

W Entré 25 1före. Barn-106m. 

 

 

 

 

 

-KX

 

I i Omnejden

hans hustru ar

 

 " PRO e R g

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

Med största lintresse följa vi glas-
blåsarens arbete och åse huru det ena
bräckliga och delikata föremålet efter"

en präktig kvinna,
som söker få sin .man-att inse det
oriktiga i att stjäla." = Devy hava ett lbarn
på. 2 år, Bobby. En afton ger Dick

J ...4, ;

sin lille son en lyckoslant atttbäras.  
om halsen och .bjuder därefter-Västa

familj farväl. Förgäves ber jane "ho-
nom stanna hemma. Ett par .dagar
senare erhåller hon ett brev från
Dick, ivilket han meddelar, att han

Åfängslats och skall sittainne flera år.

jane kan ej längre stanna i London,
utan tar sitt barn med sig ut till
landet.v Uttröttad av vandringen,
sjunker hon ned på trappan hos
Herbert Ware, som har sin unga

-syster boende hos sig. Jane dör och
anförtror Bobby i deras vård., Sex .-

Huvudrollen ntföres av den populär-e skådespelaren.
i MAURICE COSTELLO.

 

 

Denna ovanligt vackra och väl foto-
graferade, film för oss med på en resa

4 frånNorge till New-York.

Landgången drages in och vi se

v vänner och bekanta på stranden allt

lBoxare t

tår:

Program-5 öre.

Snart be-
Det är en

mer och mer försvinna.
finna vi oss i öppen sjö.

Vansinnigt förälskad i mästerboxa-
ren jack jeffroiets dotter, anhåller Max
en dag om hennes hand. Men tre
andra friare hava redan förekommit
honom och vad Miss jeffroie själv
beträffar, sårbar hon beslutat att gifta
sig endast med den man, som förmår
besegra henne i en regelrätt boxnings-
kamp.

Den stackars Max, som är en full-
ständig nybörjare i den ädlaboxnings-
konsten, övar sig på sin betjänts
kroppshydda, enär denne ej vågar slå

Söndag kl. 6.30, 8 och 9.30 .en-1.:

, Den

I?
ut!

 

av Mont Dora "

Vacker natur-serie.

gå

 

 

7 Enastående nyhef frånv den kdnda vdrldsfirm1anV
i - THE VITAGRAPH CIO.,

  För (barnets skull

Gripande dra

. :I r rv  V

 

.I -  .va  .
.1 "w . i - eat

 

VKbrev, avsett för Herbert Ware, går
v. han ut i världen att för barnets skull

 

I Hög sjö

l

n- sn Känns snu-

, Lustspel av MAX LINDER.

 

 

I svarta familjen

Icke. för bam.

det andra utgår från hans skickliga f
händer. - i ,

ma ui- livet.

 

till en rask och hurtig gosse.
kvälly måste Herbert resatill staden
och han Vantögr.tro-rf husetfji Bobbys
i vård. yPå natten. vaknarb Bobby-.Tvid
Iettfäbuller; och han skyndar för .att se:
vem V"som stört nattensnstillhet. j.f-Det;.  V
är Dick, hans fader. Beundrafnde;skyyv
barnets mod, lyfter han upp honom
på sitt knä, och får därvid syn på
hans lyckopenning. Medvetande om
att than varit -nära att göra inbrott
hos dem, som -tagit hand om hans
son, kommerfäntligen Dick att inse
det orättrådiga i sitt handlingssätt,
koch, sedan han lämnat- barnet ett

bättra sitt leverne.

 

 

stormig resa vi få vara med-om, och
vi måste beundra såväl isberget som
fyrtornet vi passera. Själva sjöresan
är snart överstånden och vi glida lång-
samt in i New-Yorks hamn, där vi.
även kommav i tillfälle att se de så
mycket omtalade amerikanska sky-
skraporna och andra intressanta saker.

igen. Max, som återfått sin tillförsikt
efter detta lyckade prov, tvekar inte
längre att mäta sig med den unga
sportkvinnan, som dock redan beseg-
rat två. av friarne. -

Max skulle säkert delat samma öde,
därest han icke kommit på den ljusa
idén att. förbrylla den unga damen
med sina upprepadeI "Kisses".

För första gången måste miss jeff-
roie erkänna sig besegrad, ja vad
mera är, hon tycks taga sitt nederlag
med en synbar- tillfredsställelse.

 

 

 isf-Mi

 

Umeå 1,914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

 

1409.

Information

Title:
Gamla Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain