#4935: Röda Kvarn

i

 50 Öre. (Kuponger gälla med 15 öres prisskillnad.) i i I ,

 v i Manskap och skolungdom fire. 1112 timmes program. V
k99995" hflfå999999999999999999å Ali 1. Q

W , 999999 PRoe R. .m 1999999 . W

gg ., (399999999999999999999 .1 f i ,w

w f Musik av smismrkgglgm imnmsm; fria intim: mn lnen 1. Barnfilm. I b  Vi I

 .llllli llytlilll: lill lilllill BEEHjBENIIiES. .i kr i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

En intressant färd. ege nom X
I V departementet Ju ra
i I 1 (Östra FrlrjlrklkrikeJiturbilder.

"999999

 
   
  

 

tager, 1i närvaro av eran-finsem och den"
, I Sedermera avlidne arvprinsen, avsked
av de ifalllfIfnfryckamietrappema.1 . i -
q I I En bild till dagshändelserna. 1 I

  

 

 

 

      

  

 
 

 

 

  
 

V i V-fffwzéhåékilfvrrzi

 HELTLMMESSKADESPELET 15-999 

affärens i 9199

i Drama i 2I akter. ,

 

 

 

 

(i

 Handlingen tiil-ldvragierv Köpenhamn Li våra dagar. -

999999999999999999999999999999

Q..

   

Express i dag!- i  å

i? Brunkebergs-Teatern-sförsta"monopolserie från1 i

Q i
Q. åk
i I, K R G E I A q Gå i "i
" 088.! :DessaÅ bilder äro tagna! med vederbörligt tillstånd å
utfärdatfav Kejserliga Tyska generalstaben; och icke attfför- Q 1
Växla med deimer eller mindre.arrangeradekrigsbilder som - w .
komma, från andra håll. -9 i i fi 
i På grund av de exeptionella kostnader som vidlådaV detta k
program kan det icke 1vis-as utan i i (G
förhöjd. entré.f CG
Utsålda hus med vanlig entré täck-a nämligen icke kostnaderna.- 
Q
Q
Q
å
(G

Bilderna från kriget visa: q

 

 

Värkningarna av ett tyskt artilleri på belgiska. hus. i f

Fältkök Vid ingången till en belgisk teater.

Tysk landstorm i Belgien- f , I f i 1
VLoucinlortet och 42-cm.:rnörsarnas fruktansvärda verkningar. i.
Liàge och den sprängda bron över floden Maas. i 1 i .
Belgiska iranctiteurer :utföra beiästningsarbeten för tyskarnas räkning.

9999999999999999999999999999999å

w Hur man dansar tango
En briljant uppvisning i hnru denna moderna dans Skall dansas 1
- graciöst och korrekt. v

999999999999999999999999999999

Lustspel.

i vnmmimnaswmmmmawf

 

 

m" I, För-bjuda? iför- barfn. .m

Program 5 öre, Umeå1 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain