#4919: Röda Kvarn

Endast Lördag den 9 jan. kl. 6-10 e. m.

Entré 40 öre. (Kuponger 3 kr.) Skolungdom o. manskap 30 öre. (Kuponger kr. 2: 50)
Barn 11113111 12 år endast kl. 6 15före.

9999999999999999999

eeeeeg PRoeR..

aaaeeeaeaaeaaaeeaeå

 

 

 

 

 

El
ö
å
e

Musik av gnliglgpkgglgm lillinisler: trillion Blltllll uili herr J. Bill-HENNES.
lll llltlllll: llll llllllll lltlll-lllllllltl.

 

 

 

 

 

Pathé journal Nzo 284.

Intressanta nyheter från alla länder.
 f f  1    

eeeeeeeeae

   

Moderna stålugnar.4

Vi få här göra ett synnerligen intressant besök i ett modernt järnverk, där eld
och rök äro de förhärskande elementen, och där olika stålsorter för industriella
ändamål framställas.

. Q , .
1 I
Belgiska llyktigar påväg till Holland.
Ett engelskt iältbageri i verksamhet.

36 motorambulanser inspekteras vid Col Holden.
Indiska soldater vid New Forest.

9909)?-

 

i Malmö.

Stor bildserie från det märkliga tillfälle då nordens
konungar gemensamt rådslogo om folkens öden.

 

 

 

 

 

035.! Endast lördag spelas detta program å Röda Kvarn.

 

 

 

 

 

 

Den slore avlidne. .

. Komedi.

 

058.! Söndag d. 10 jan. spelas detta program
å Gamla Kvarn.

M" Entré 25 öre. Barn 10 öre. "än

 

 

 

eeeeeaaaeaaaeeeeaea-Q

Pnglfam 5 Öre.I Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ999QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

QäääääääääääääääääääöQQQQQQQääääääääö

 

 f
1)!

71 :Wang-gm,

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain