#4914: Röda Kvarn

l Fredagen den 3-Söndagen den 5 Juli.

    

Vardagar kl. 6, 7, 8 och 9 till 10 e. m. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 e. m.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROE

 

Skolungdom Och beväringsmän 25 öre. -KUDOHQBP :10 bill- kr- 25 50-

 

 

 

RMlTl

 

 

 

 

 

 

Musik av Inn nrkesln. Karellmäslan illLlllS lill lrån Win.

PATHE-JOURNAL Nm 274.

BERLIN. Prinsen och prinsessan
.Eitel av Preussen åse en kappsegr-
ling. - LYKOKN. Veteranorna defilies
ra förbi presidenten Poincaré. Ut-
ställningen bfesökes. - DONDlON,
iSuffragetterna ha nyligen demon-
strerat utanför Buckingham Palace.
Många arresteringar ägde rum. -

lans kinematografkurs öppnades, ut-
delade polisprefektlen Hennion en del
pris för visad rådighet och trogen
tjänst. - BiAiD HOIMBURG, Tysk-
land. Kejsar: Wilhelm besöker det nya
siamesiska templet. F HOJUDOGNE.
En delegation. engelska guldsmeder
ha besökt Heller dt iSons juvelerare-

JG()LOM)B BElUHlAR, Algeriet.
Krigsminister Noulens är närvaran-
de vid de infödda truppernas övning-
ar. - MlOlSIKNVA. Den lilla kejserli-
ga teatern har brunnit ned. - .PIA-
lRlllSlRMUDElR. Nyheter från Bee-
hoff David. - PARIS. Nar polissko-

fabrik. - AiMlSlrllElRlDiAM. Danska
konungaparets avresa. - NIZZYA:I
fEn häftig storm pål Medelhavets kust.
e- DWIQAJR. Myndigheterna låta Wan--
tända ett pestsmittat kvarter. -
ElliDiSlVUIlD. Norska kungafamiljen

Ibevistar festligheterna i Eidsvold.

 

 

Lehman o. den elektriska apparaten.

Ingeniör Boea skickar den såsom det orådet före att mystifiera sina

mycket intelligent anseddfe Leman medpassagierare, vilket ger anled-
till sin vän, doktor .Barnen med en ningI till mycket lustiga förverk-
elektrisk apparat som han själv upp- lingar.

funnit. Men på. .resan tar Lieman sig

R

 

lilll lll llllllllillllill i. 

Lustspel.

.I
:El

[if
ha.

Teddy vill gifta sigI med sin kusin
Alma men hennes föräldrar sätta sig
emot partiet. För att tvinga onkeln
till samtycke, passar Teddy på att
veva  meter av onkelns möte
med en ung dam i. en park. När fii-
men uppförts förmår Teddy Alma
att taga sina föräldrar med sig på
biografen, och man kan snarare tän-
ka sig än beskriva onkelns känslor
när han ser sig1 sjalv spela hufvud-
rollen i en komedi. .

För att förebygga en skandal lo-I
var onkeln Teddy Almas hand samt
100,000 kronor i hemgift, och det he-
la slutar till allmän belåtenhet.

l

Bland all världens djur.

En bland de yppersta bilder, upptagen å den enastående präktiga
och miltals omfångsrika zoologiska parkanläggningen
på slättern vid Oskania Nova.

Utomordentligt intressant serie.

MAX VILL IVIAGRA.

Briljant Vitagraph-Lustspel.

 

 

 

=i
Ik
.kx1

W Tillålel för barn. "m

w
:312

Program 5 öre.

 

 

 

.å
i

Umeå 19114. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain