#4903: Röda Kvarn

ROBERTSFORS BIOGRAFTEATER.
 d. 21 och Söndagen d. 22 Febr. klI 7,30 och 9 em.

Entré 35 öre.

Kuponghäften : 10 biljetter kr. 2: 50.

 

 

 

 

 

Sena:

oo-anuwg-Peowl-L

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

 

 

PROlE

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

te Vecko-Journalen.

Innehåller som alltid veckans allra bästa nyheter.-

Senaste svenska nyhet inspelad i Stockholm av

A.-B. SVlElNlSKA BIOGRAlF-TEATERN.

l llrannislr lr

 

LUSTSPEL I TVÅ AlKTlER.

PnnlsoleElR.

Elias Pettersson, adjunkt . . . . . . . . . . . . . . 
lNaeini, lians trolovade . . . . . . . . . . . . . . . . ..
lLilli, den blivande svar-dottern

Jungfrun

Första akten:

. Eästrnannens krage.

Ett kärkornrnet brev.
lFästmöns porträtt.
Den store författaren.

. Breven från förläggarne.

iD-en tyranniske fästmannen.

Den blivande sivåirdottern.

Buskapet om Lillis ankomst har
spritt sig i byn.

Nu kommer hon.

:Några dagar senare.

WDet är min fastnians föredrag.

Den sanna kärleken.

77Vi are fria niodiirna kvinnor".

En duktig elev. i

lSy själf. ..

Andra akten:

Ormen i paradiset.
Annu ett kär-kommet brev.
7:Får inte Naemi följa inedfå,7

 

 

24.
i. Kvinnans list, kvinnans list...

LO
L

tOL

LO
OO

29.
30.
31.
312.

on
(JO

O
"SIG

Mauritz Stiller.
Ester Julin.
iMabel Nor-rie.
lStina Berg.

. Eästmannen sätter sig på. tvären.

. Min Elias, min Elias.. .

. Påföljande dag.

.Intresserade församlingsbor in-
bjndas att åhöra mitt föredrag
om "Kvinnans plikter gent e-
mot sin man",  prästgården
kl. 1,410 ein.

Vid tiden för föredraget.

Ett obehagligt avbrott.

77Du är en stor poet, Eliasl,7
7yKlvinnotöreningen77 inbjuder till
möte.
. "Ditt föredrag skall göra dig o-
dödlig l"

Ut till ära och ryktlmrliet.

På, kvinnosaksklirbben.

Den stora dagen.

Stackars Elias! l l

. 77Du har :fått vad du behöver nu
äro vi kvitt".

ff. En slagen hjälte.

Ural-kosacken på

hästryggen.

Storartade ryttarbragder.

Reliance-Film.

En Amerikansk nyhet.

 

DRAMA.

 

Ett putslustigt skämt, som dock inte alls var så trevligt
för den det gick ut över.

Tiliåle! För lmm.

 

 

 

Program 5 öre.

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Robertsfors
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain