#4901: Röda Kvarn

Manskap 25 öre, bam 15 öre. Kuponger i 10 biljetter kr. 2: 50.

ÅPezoerxmn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik av egen Orkester.

 

Telegram!
Express från Stockholm i dag:

 

 

Enda fullständiga bildserie,

upptagen med nådigt tillstånd av

Pallaé Fréres Iiiial i Sleekhelm

(H. K. H. Kronprinsens Hovleverantör)
Innehåller bl. a.:

Upplänningarne emottaga standaret å
Gustaf Adolfs torg.
Jämtarne i bondetåget.

- Bondetågets uppmarsch till slottet.
Konungen talar å inre borggården.
Kronprinsen talar å slottsbacken.
Prins Carl talar å yttre borggården.
Statsministern talar å Mynttorget.-

16,000 bönder på inre borggården; - 15,000 på Slottsbacken och

 

yttre borggården m. m., m. m.

Billserien visas enlasl mind. u. lisl. sim ellianummer lilla Kvarn.

 

 

AB FILM! AB FILM!

Dödsritten Över prärien

INDIANDRAMA l TVÄ AKTER.

En bild av oerhörd kraft och verkan. - Den finaste indiandrama, som
någonsin utkommit.

i Iscensättning: American Biograph.

 

 

AVDELNINGAR :
I. II.

1. Påy Väg till. onkeln. 15. ister-inningen.

:2. Under Väg. 16. INågra fasans ögonblick.

13. Nyheterna. 17. Nybyggarne nedhuggas.

4. I nybyggarlägret. 18. rlill hloeliliuset.

5. 77Hundar få ej vara i mitt hus". 19. .Den sista utvägen.

(i. Stackars små Vovvarne. 20. Striden börjar.

7. Natt. 121. På fältet.

8. Hundfästen i indianlägret. 212. Dödsritten över prärien.
- 9. Den lilla vaknar. 2:3. lDen lilla. I

10. Hundarna äro borta.. 24-. Hjältebragden. -

11. Indianerna. 25; Till hjälp... Till hjälp.
1l2. Det första skottet. 26. Allt närmare döden.

13. Krigsdansen i indianlägret. 27. Räddningen.

14. =Mot den Vite mannen. 28. 1.lVllaliarna återfå sitt lilla barn.

På Fettisdagsbal.

Lustspel från Gaumont.

 

 

 

 

 I wuåtel för bam. "FÅ Ä
Lux I du.

Program 5 Öre. Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain