#4889_2: Röda Kvarn

(sKoLGATAN)

 

Enda-:l Torsdago. Fredag [11. 7, 8 o. .9 em.

Entré

35 öre.

 

 

 

 

 

 

 

A

z

 

K

 

PRO-15

 

Manskap, skolungdom och barn 25 öre.

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

PiAlRIlS: General Pioquarts be-
gravning. - På kyrkogården 77Pere-
lachaisel7 defilerade trupperna för-
li katafalken.

VilVEOSlKVVJ-X.: Tsaren mönstrar gar-
(Officer-arna

Cesregernentena. över-
Ilrnna därpå gåvor till tronföljaren
I Iied anledningr av dennes födelse-

dag.
i BERLIN: Vintersporttävlingar på,
-lliuggelsee

.MADRIDI [Den kungliga familjen
lå Skridskor.

iNEW-JlEIRlSEY :
Soi-rn vid kusten.
ÅPABLSlFJRMOlDER2 Nyheter från
ViIrma Margoine-LaeroiX-iFi-isyrer.

PERPIGlNiAlN. Fr ankri k e .

.Ii rnvåigsol ynka.

En förödande

En

 

 

PATHE JOURNAL Ne 257.

BLOElllililOlNlTlilIN, Sydafrika: ElX-
president Steyn avtäeker ett minnes-
märke för de under Transvaalkriget
fallna soldaterna.
.NUEViO-LAJREDO, Mexiko: Hu-
vudstyrkan av upprorshiiren avtågar
för att belagra Nuevo-Laredo. Ett
barn på. 12 år var med vid 5 strider,
i en av vilka dess fader dödades.
MARSEILLE: Tvänne ryska sport-
Inän, Magel och Wilson, har nyligen
företag-it en rundtur på 80,000 kni.

PAlSlSADlENfA, Kalifornien: Den
årliga blomster-fästen.
FÖHElNiTlA iSlTlATlElRlNiA: Till

följd av att regeringen utlovat 10 öre
för varje par har-öron, beg-Elva sigl sa
många ut på harjakt. att inom 4 tim-
mar 0:a 7,500 liarar avlivades.

Från pansarbåten Tapperhetens

"grundstötning vid Sandhamn.

 

G " S av

i Kuplett- och vissångerskan

Fröken VIOLA LlND

vilken från tidigare uppträdanden i in- och
utlandet medför mycket vackra recensioner.

OBSJ

Trots de stora kostnaderna vanlig låg entré,

dock inga barnbiljetter.

 

Därefter visas

 

Skyttebilderna. från Vilhelmina

samt det dråpliga Max Linder-lustspelet

M ax som trollkarl.

9-1

K

I
I

 

 

 

f vi
Xär.

 

OBS. ! Fredag sista dagen!

 

 

nst

Program 5 åre.

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages