#4874: Berliner

Pris 10 Öre.

f. AAAA i. sl "m. Pi..fx,iin.1f.ix.il
i; :finlle  rf;dele r

s

  

- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
71 Drottninggatan 71.

M " Dagligen föreställningar hvarje hel timma: I-Ivardagar kl. 5411 e. m.,

Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 

 

W

PROGRAM.

MUSIKNUMMER.

[få

ZOO Oglskililällgàiden
l ianlilurl a. lllaln.

Studiebild af största intrese.

5335333

1. Vadarefåglar. 6V Kronhjortar. 11. Orang-utang.

2. Zebror. 7. Buffeloxar. 12. Indisk noshörning
3. Uroxar. 8. Elefanter. 13. Giraffer.

4. Antiloper. 9. Isbjörnar. 14". Sälhundar.

5. Elgar. 10. Amerikansk tapir. 15. Flodhästar.i

 

fx, i Zaiaiiàii

I Stackrs farfar.

Ett af den djupaste smärta framstäldt skå-
depel. Mäktigt genom sin stora tragik.

l

a
ä

 

  

A(Ä

A vi v. 73-; -i
. .Ås .s .s . s. i . s
U ,. . l. x

 

l

 

i

j.,

1. Den lame och stumme gamle 13. Vägrar följa med på segel-
farfar sitter i sin rullstol. turen.
2. Hela familjen skall ut på 14. Elsa spionerar.
promenad. 15. Tjänaren bryter sitt för-
3. vTrotjänareni) får order att troende.
noga sköta om den gamle. 16. De glada vännerna komma.
4. Genom den vackra trädgår- 17. Den stackars gamles plågo-
den. ris husera.
5. En falsk och hjärtlös tjänare. 18. Flickan gömmer sig bakom
6. Ensamma. trädet.
7. Den förestående segelturen. 19. En komedi.
8
9

K

  

 

. Lilla Elsa har glömtsinkappa 20. Den -- stackars trotjänaren

. Oväntad hemkomst. e- råkar ut för bofvar.
10. Lame farfars tårar. 21. Lömskt spel.
11. Flickans misstankar. 22. Ertappade.
12. Hon kan ej glömma stackars 23. Föräldrarnes återkomst.
farfar. i 24. Tjänaren afslöjas.

 

25. Gamle farfar åter lycklig.

 

"llil iillil slinl ill kvällen limlin vackra
iimmiillillii". - -

Bedärande naturscenerier i fotografiskt hänseende oöfverträifade
med konstnärligt valda sjö- och strandmotiv.

Vi" V.

 

få)

Nu l-Q l ni
Ofverväldigande komiskt. i

n Unge herr Robert fär just nu morgontidningen men klockan 

u aor mycket och det gäller att komma till kontoret i rätt tid. aJag
Å far väl studera under vägens) Men ack! Hvilken fräckhet. Han så,
skakar den dammiga mattan midt i ansiktet på. mig och jag får Vw)
ögonen fulla med damm -- hvilken malörl Hvad sedan den stac-

. kars kontoristen råkade ut för kan icke med ord beskrifvas, sä
k. urkomiskt var det. . i
q i
i PAus .g

ha

Musik auf elektriska pianot.

OQOOOQOOOOOOOO
Rhens kållfioder. w

à

 

 

  
  
  
   
 
    
  
  
   

I häftiga strömhvirflar, vildt lekande, Bedårande naturcenerier
frambrusar floden, här och där af- från trakten kring
bruten af större eller mindre fall, öfre Rhen.

slingrande sig efter den på sina stäl-
len klippiga och i de mest fantastiska
figurer formade strandbädden. Afton- ..-

solen kastar sina sista glittrande strå- g g
lar i de hvirfvlande vågorna och i O O
hemska silhuetter afteckna sig de Q Q
gamla historiska slottsruinerna, som g g
här och hvar synas sticka upp bland u.
de odlande fälten på strandsluttnin-

garne. Längst nere vid stranden in-

till fallet ligger den gamla kvarnen,

som väl i århundraden klapprat, häm- -
tande den aldrig sinande kraften från En naturens Saga, Som ald-
dehäftigtnedstörtande vattenmassorna. 1 rig glöms.

 

irH

 

Det my i:
Ur präriekungen -

  

, Au 

l lilliilo Hills if

Spännande äfventyrsskildring framställd i 40 afdelningar.

 

l. Tre hemlighetsfulla ryttare. 22. En sorglig belägenhet.

2. Spöket visar sig. 23. Natt öfver skogen.

3. Skogens imystik. 24. En vän i nöden.

4. Utanför den lilla restauranten. 25. Den unga flickan som räddare.

5. Ut för att infånga spöket. 26. Flykt.

6. Hemligheten i skogen. 27. Upptäckten på morgonen.

7. Nattlägret. 28. Ett spår. V

8. Den unga flickan maskerar sig. 29. Flickan misstänkes. l
9. Fadern gå -tillfbhvila 30. Flyktingen förföljes.

l0. En nattlig utflykt. i 3l. En dödsridt.

ll. Ensam på spaning. 32. Omöjligt att undkomma.

l2. En kapplöpning. 33. Svingar sig under full karriär från
l3. Ett skott mot spöket. hästen upp på trädgrenen,

l4. Demaskering. 34. Ett skott.

l5. gär henne på sina armar till häcken. 35. Den gamle träffar åter sin dotter.
lö. Ater till Iif. 36. lån hjältehragd.

l7. 0fverfallet. 37. Ater i säkerhet.

I8. En fånge. 38. Buffalo Bill anländer.

l9. Släpad genom skogen. 39. Mot lugnare tider.
20. Ett förhör. t 40. Förenade för liivet.
2l. Fasthunden vid klippan.

 

 

 

 

iii elin ii lrii llli llillii.

eller När katten är borta etc.

Vi öfverlämna denna skämtnyhet ät den ärade publiken utan
några som helst kommentarier, endast med det påståendet:

Det är det roligaste vi sett!
sLUTMARscH. I

 

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Fredagar: Nytt Program.

 

 

Stockholm Stellan Stàls Boktryckeri 1909

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain