#4873: Kosmorama

l
.

PROGRAM

 

Ryska kejsarparets ti

HHKIIIIISI [llill [Billigt llllllliigällllll l SIUGKIIU lll.

Utmärkt vällyckade bilder från den imponerande
stäten med goda porträtt af alla de kejserliga och
kungliga högheterna från landstigningen Vid Lo-
gärdstrappan. i v " 1 1 I I -.

1. Trupperna marschera med musik i téten
fram till slottet.

2. I väntan på. de höga gästerna.
w 3. Vasaorden visar sig på. strömmen. m

 

4. Landstigningen.
5. I vagn till slottet.

 

Matchens dröm.

Sällsynt vackert féeri, förande oss in i äggdrottningens rike. -
Huru Hennes Majestät behagar skämta med en stackars kock och visa
honom de vidunderligaste saker och konststycken, föra honom in i sitt
praktfulla slott och där låta honom- se äggféernas balett, men sedan låta
honom åter komma till den tråkiga verkligheten.

Ett förtjusande fantasinummer, kontnärligt fram-
ställdt med de vackraste färgkiftningar.

 

 

 

i Åter-skänkt
I

 

 

till lifvef

En fängslande episod.

Hur lyckan i det rätta hemmet grumlades, men
hur Karo genom sin klokhet och trohet
återställde densamma.

1. Tiggargumman afvisas. I 14. Han lyckas.
2. Hon hotar att hämnas. 15l Spåra vädras,
3

. Den lilla babyn skall ut 16- I Språngmarsch genom

och åka.
4. Barnjungfrun med sin gatorna-
Mmditionena). 17.ÅGenom utkanterna af
5. Barnet bortröfvas. Sfaden"
6. Ett besinningslöst letande. ÅS- Tlcggäfgummans bostad
7. En otröstlig moder. Patmffad-
8. Hvar barnet hamnat. 19. Ruskiga interiörer.
9- Den klouka hunden Ute 20. Fadern rycker till sig sitt
10 Spka :Palfllclilg- barn.
. a ega je. . .. -
11. Faderns villrådighet och 21" läggtdålenllpåq l Ofversval
förtviflan. g a le"
.. -- 2. Återskänkf till arvet.
12. Det alskades portratt. 2 I. y
13. Hunden söker göra sig 23- Modems gladle-
förstådd. 24. Åter sol i hemmet.
-

 

   

 

PRoLoNGERAD :z

-ännu några dagar. .

   
 

 

GÄSTUPPTRÅDANDE
af den populäre illusionisten
HOFKONSTNÄREN, DOKTOR

.  MAX HHFZINSER

erkänd som världens förnämsta biljardbollsmanupulatör.

Storm-ande succés.

 

 

 

 

 

e sytt-europeiska.
 alpsjöarnes poesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hänförande vacker naturskildring.

I den lilla staden vid sjön samlas turisterna och i båt
företaga de en rundfärd på insjön, hvars yta den sakta afton-
brisen linkrusar. Solen kastar just sina sista strålar och vågorna
glittra som guld. à Majestätiskt och hotande afteckna sig alp-
strändernas mörka silhuetter i aftonskymningen.

EN BILD FÖR NATURÄLSKARE.

 

 

I n I
E
Egi . . . . . Bål
gå Fantastbtld med ortentaltska mattv, 
praktfullt kolorerad. 
ä Stilfullaste baletter. 

2

MW
Det f nya hedöiningsmedlet.

EN ROLIG HISTORIA.

Stackars Olson har fått tandvärk, och som jagad springer han genom
gatorna. Se där en tandläkares skylt och Olson gnor uppför trapporna.
- vUrsäkta A åh é åh -- aja -- aVar så god, - stig påw. - Jag
förstår, men jag har ett utmärkt medel. à Jag tror det hjälpte - ja -
Jag tackar! F Adjö! w Olson hade blifvit bedöfvad och det så det för-
slog. - Han var helt enkelt fullkomligt okänslig. M Hvad Olson råkade
ut för på hemvägen det vilja vi icke afslöja, men det var törn på törn,
än med den ena än med den andra. Det generar i alla fall inte Olson
ty han är fortfarande okänslig, tills i ett tandvärken åter inställer sig och
med den också känseln i dubbel grad. Nu ska ni se Olson -- Stackars

Olson. -
URKOMISKT.

 

 

aaaaaaaaaaaanaamaaaaaaaaaaaati

 

 

 

 

 

STOCKHOLM, STELLÅN STÄLS BOKTRYOKIRI 1909

 
    

1 . natts-em e i "

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain