#4869: Kosmorama

Direktion: N. P. 86 AXEL NILSSON

 
 

FVKNQRAhd

  Tramasseinustri i
I, Canada

Intressant och lärorikt.

Egil!

ägg-Ef

Träden, som äro afsedda för framställning af pappers-
massa, fraktas på floden ned till bruket, där de undergå.
malnings-, renings- och pressningsprocesser tills materi-
alet utrulladtwi tunna skifvor. är färdigt för export, då.
det nedforslas till hamnen för attasedan spridas världen 1

rundt.

1. Nedflottning af Veden. 5. Träet males.

2. Samlingsdammen. 6. Rensningskistorna.
1 3. Slussarne passeras. 7. Prässarne.

4. I fabriken. 8. Utskeppningen.. 23

  

Sensationellt! Häprnadsväckande!

 

 

 

 

txl..

Indianer och Cowboys
i fejd med hvarandra.

KogossALT
sPANNANDE!

West

       
    

När slöiocken tok liI i sig.

Hejdlöst skrattretande,

  

Hvilka märkliga verkningar och i hvilka urkomiska situationer under-
medlet försatte den genomlycklige mannen bör ingen underlåta att se, som
sätter värde på ett upplifvande godt skratt.

 

GÅsTUPPTnÄDANDE
af den populäure illusionisten
HOFKONSTNAREN. DOKTOR

MAX PHHFZINSEIl

erkänd som Världens förnämsta biljardbollsmanupulatör.

20 min. i Illusionernas palats. Seance efter samma stora gala-
program som gafs inför H. Mzt konung Gustaf V jämte den
öfriga kungliga familjen på Stockholms slott den 17 Febr. 1909.

Ur det storslagna sensationsprogrammet märkas bl. a. följande

absoluta nyheter för Stockholm

Tai-Za-undret

eller den hemlighetfulla själavandringen.

Atmosfärens omgestaltning. Konsten att bli rik. Den stora duk- I.

vandringen. Original efter Georg Hartman. aDuplexa, det XX:de

århundradets gåta. Orignal efter F. W. Conradi. En mysteriös
transformation. m. m.

Herr Hofzinser, som sedan sitt föregående besök i Stock-
haft lyckade engament å kontinentens förnämsta etablissement,
kommer nu senast från en högst lyckad sejour å Etoile Palace

i Paris.

Stormande succés.

 

 

Synnerligen intressant beök vid en af
Italiens förnämta hattfabriker.

Modellen färdig.
Kantning af hattarne.

. I fabriken. 7.
. Hur filten tillhattarne beredes. 8.
. Formning af filten. 9. Vid formarne.
10. vHattfodret tillverkas.
Monteringen.
Den färdiga hatten.

WWW

I l iöralskelsens yra

Han blef hotad, grundligt botad.

Hur en "Bursalint" lirlär i as E
i E

. Färgning afyfilten. 11.
. Hattarne formas. 12.

l
2
3
4. Hårfilten aftages af blocken.
5
6

 

En man hyllar den satsen, att allt hvad man gör af kärlek går dubbelt
lättare att utföra. I denna mans grannskap bor en liten fru, som har satt
hans hjärta i brand. - Kärleken är underlig. - Den förälskade mannen
försöker på allt möjligt sätt göra sin kur för henne. Hans vän hånar
honom, men han låter icke störa sig. - Till slut finnes ingen annan
utväg än att blifva hennes kund. - Han går till henne och lånar en kärra
och passar samtidigt på att göra sin kärleksförklaring, men mannen kom-
mer i detsamma så att friaren måste taga kärran och gå sin väg. - Under
vägen törnar den stackars mannen tillsammans med än den ene, än den
andre och får dyrt betala sitt äfventyr. - Slutligen återkommer den för-
älskade med sin kärra, men O! vel hjulet ramlade af och nu mäste han
betala kärran också. - I sanning ett dyrbart kärleksäfventyr.

HEJDLÖST SKRA TTRETANDE.

 

 

 

Stockholm, Stellan Ståls Boktryckeri 1909

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain