#4862: Berlin

(sann

BIOGRAFEN

DIREKTION: N. P. å AXEL NILSSON
--

 

 

 

 

 

 

 

Ostindustri i Alicmuur

En utmärkt intressant och vacker verklighetsbild.

Först ett förtjusande panorama öfver staden med den vidsträckta hamnen,
hvarest ett stort antal båtar ligga och vänta pä sin last. En ytterst .hflig blld
erbjuder en torgdag i staden och de lOOO-tals ostar, som då komma 1 handeln
gifva en idé om hvilken stor industri, som där drifves.

WW
sbrylare i linska skärgården

.Högst intressant verklighetsbild.

Ombord pä isbrytaren lämna vi Helsingfors och snart började ett härdt
arbete för pansarkolossen. Sakta men säkert prässar isbrytaren sig fram for att
genom den tjocka isbädden bereda väg för ängarne.

En i fotografiskt hänseende synnerligen vällyckad bild.

: Blomsterkalkarnes aller :

Ett förtjusande féeri .
Praktglänsande och färgkiftande Blomstrens drottning gör för

åskådaren en liten uppvisning
och låter de små näpna alferna
visa sig; men äfven med många
andra små konststycken öfver-
raskar blomsterféen åskådaren.

"Nunn-"lll"
Också ett sätt att skalla sig en man

En liten lustig äktenskapshistoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: :: ;- -; z: :z
MUSIK
:: :: =- V-= :: :z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Konstfilm I

 
 

Efter Prosper Meri-
mées novell mästerligt
iscensatt och utspeladt
i samma trakt där hän-
delsen en gång har iill-
ecco Ådragit sig 0:0..

  
   
  
  

.OO Dramat framställdt i 17 tablåer I..

 
   
 

PERSONERNA:

 
  
 

Carmen ................... .. Fröken Vittoria Lepanto
Don José Herr Dante Capelli
Remendado ............. ., Herr Alberto Nipoti

 
 

Escamillo ................ .. Herr Ninchi

 
 
 

  
 

 

 

ramats innehåll är välkändt. Don José Havarro, en god
kristen, är anställd vid Almazas kavalleriregemente då. han
träffar en i Sevilla väl känd zigenerska, Carmen. Hennes
stora svarta ögon och förtjusande uppenbarelse förtrolla
honom. Han öfverger sitt yrke för att göra henne till viljes
och har snart anslutit sig till ett smugglareband. Från den
f dag han flyr lefver han en vildfägels lif. - Don José är

förälskad till vansinne och för att bevara ät sig ensam de
skatter han fått af Carmen begär han den ena dumheten efter den andra
I ett anfall af galen svartsjuka gör han sig olycklig.

 
  
   
  
 

 

 

 
 

 

 
  
  

De enbenta akrobaterna.

Högst urkomika uppvisningar.

Dessa utmärkta enbenta akrobater, som här uppträda och med sina för-
vänansvärda prestationer taga hela publikens uppmärksamhet i anspråk, kunna
vi blott till det bästa rekommendera alla dem som vilja ha sig ett godt skratt.

l-Iejdlöst skrattretande.

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.
W"V Måndagar helt nytt program I W

Stockholm 1909, Stellan Ståls Boktryckeri i

Information

Title:
Berlin
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain