#4829: Kosmorama

Y
.lll
t.

l 

.in ll

 

  
   

 

Apa eller människa?

ITZ J

kinematograferad, och gifves
ännu ett tillfälle att se den fenomenala
apan, Hagenbecks senaste nyhet, som för
kort tid sedan gjorde succes å Svea-
teatern. - Vår genomlyokade original- ,
bild visar fullständigt alla de förvånande
.konststyckem som apan tut-fijg,:,l-lur.n.
V hon kanvspela-Åkoifwtända eld på tänd-
stickor, öppna ett cigarettetui och tay
sig en cigarett. Hur hon intar sin lilla
supé, precis som en gentleman. - Moritz .
är champion i velocipedåkning och att
döma af prestationerna synnerligen sport-
intresserad. Den märkvärdiga apan lå-
ter sin skötare låsa sig inne i sin bur,
men får han blott låna nycklarna är
han snart åter fri herre, m. fl. konst-
stycken. Moritz är med ett ord ett un-
der af intelligens och Iäraktighet.

 

   
  
    
      
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
  
    
  
  
    
   
 

 

eoDYGDsFANTAsr

De olika momenten i den urkomiska bildserien hehöfva icke
beskrifvas. - De tala för sig själfva.

HEJDLÖST sKRATTRETANDE.

Bilder från Indien

En bedàrande färd genom det täcka landet med sin
prunkande flora. .

   

Förtjusande verklighetsskildring En naturens saga.

Fran den lilla i fagraste grönska inbäddade järnvägs-
stationen göra vid en färd inät landet, genomresande den mest
hänförande natur. -- Lämnande det palmbeväxta läglandet,
ankomma vi till de imponerande höjdsträckningarne och genom-
fara tunnlar och egendomliga af naturen danade bergsklyftor,
tills vi framkomma till hafvet. En vacker strandväg där
naturinvanarne utföra sina dagliga sysslor och var lilla tripp
genom jordens vackraste trakt är till ända.

    
 
 
 

sm Wjé

N nllilffffffjfj

 

min i under

Imponerandemtrmnclmptie;, af. 

1. Promenad på. stranden. 6. En ångare till hafs.

2. Hög sjö. 7. Ute på. piren.

3. Vid fyrarmen. 8. Hafvet skimrar i guld.
4. I hafsgrottan. 9. I aftonbelysning.

15. De skummandevågornasläJ 10. I hafsgrottan.

upp mot stranden.

En dag i fält med
amerikanska armén

Instruktiv och i högsta grad intressant verklighetsbild.

9.
IO.
II.
I2.
l3.
I4.
l5.

. Soldaterna marschera genom gatorna.
. Kompani efter kompani paraderar.
. Cowboys till häst.

. Armén i fält.

l Artilleriet spränger fram.
2

3

4

5. Högsta befälet i auto.

6

7

8

Halt. "
Kanonerna dundra.

En fältkanon på nära håll.

Där granaterna splittras.

Hur en bro bygges i fält.

Kavalleriet passerar öfver bron.

. Från högkvarteret.
. l förpost.
. Fälttelefon i bruk.

 

Gåstupptrådande af i
Giggi I Nelson
I.OQO-.OOOOOOIO

I [N KVINNAS lll-ll lllillill

Episod ur två. i samhällsställning vidt skilda människors
lif, men hur ödet genom en händelse förde dem samman.

ä

ll
Ill
Ill
Ill

ll.
l2.
l3.

Nedstörtad i floden.
Genom fallet.
En kamp för lifvet.

. En intrig på slottet.
. Mannen och den gode vännen.
. Promenaden.

l
2
3
4. vl ditt beskydd öfverlämnar jag I4. Vid slussarne.
lugnt min hustruv). l5. Hon kastade sig i vattnet.
5. l skogen. l6. l sista ögonblicket.
6. En téte-à-téte. l7. Räddad.
7. Svartsjuka. l8. l Räddarinnans hem.
8. Smygande i spåren. l9. Som konvalescent en månad senare.
3. En falsk vän. 20. Kärlekslycka.

En förtviflad handling.

åäåääiäiåååå

Eli lllllllllll llllll lllllllllllllllilll.

Praktfullt kolorerad bild.
KOMEDI I 2 AKTER.

1 :sta akten: Mötet.

En gammal utrurnlad markis blir förälskad i en vacker bondflicka. Hon
föraktar hans åldriga känslor och vill ej afstå sin utvalde, en ung bonde, som
vunnit hennes hjärta.

Markisen, som blifvit allt mer dårad af hennes skönhet och behag, låter
bortföra den stackars rivalen och omsorgsfullt fängslad kastas han ned i en
djup graf. "

[lagd
i

id
mig

lll-n

" h=I==I==I==If==1==i1==1=

 

2zdra akten: Dagen efter.

I En ung herde lockas mot ruinen af fångens rop. Han kallar bönderna
till hjälp och dessa intränga i grafven och befriar den fängslade. Den fri-
;gifne i sin tur bemäktigar sig. nu markisen och doppar honom under allmän
munterhet i en bassäng . . . för att på så sätt svalka den gamles obehöriga
känslor. i

Fredagar: Nyff Program.

 

 

så

 

Stockholm, Stellan Stdls Boktryckeri, 1909

 

" "H ml i., i. 1 Uli
I . -. 1
I i

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain