#4826: Kosmorama

lm

v d
.till
Ii. l
"lill-IllIIIIIIIIIIIIIIIIII P
gähcälimjigä Direktion: N. P. & AXEL. NILSSON
lilintliintllinlitin I

 

PROcGRAM.

   
  
 

-==--

Flillll DET llliillll SlillLlEll - I

 

 

 

Det af den fruktansvärda natur-
katastrofen nyligen härjade landet:

 

 

 

 

v

Catania, Messina
och Palerm

före jordbäfningen.

 
   

I. Catania.

1. Skepp, som insegla i hamnen. 3. På. torget.
2. En färd genom gatorna.

II. Mesina.

. Rundpanorama. 4. Högtidlig katolsk begrafningsakt.

. Från höjderna. l 5. Landthor, som komma till sta-

. Monumentala byggnader (nu den åkande efter sina åsnor.
jämnade med jorden).

  
    
  
 

OONH-l

  
  

III. Palermo.

Ankomsten med expresståget. 6. Precession genom gatorna.
Vid katedralen. 7. I de antika pelargångarne.
. Gatorna. i fågelperspektiv. 8. Hafvet.

. På. bergssluttningarne. 9. Skepp i hamnen.

. Marknad i staden.

 
    
  
 
 

massa-Ne

  

   
  

   

s

En färd genom det
maleriska. Céretal.

Förtjusande landskapsscenerier från

 

Auvergne 1 Frankrike.

 

En ögonfägnad för hvarje naturälskare.

 

 

wziéåååå(-åååååååååååååååååååtä:
 o 0. o . .
W lll
3; a af B ens Vlngafggg
" . .. . lll
 Hur folk friar nu for tiden. gg
 Urkomiska situationbilder. i 
 Huru den kärlekskranke och poetiske ynglingen 

 friar. Huru den välfödda köksani tjusar sin älskade. 
 Huru fotkurtis bedrifves ien 2:a klass kupé. Huru äfven 
 portvaktsfrun har sin hjärtans kär. Huru gardisten tju- 
 sar med sin tjinona och till slut huru åskådarna på en 
 aloättrea Tingel-Tangel drastisktI ge sina känslor till 
 känna. Allt framställdt med den mest sprudlande humor. 

. .I 
xx. , I" -
 .x-xxaxI-I-I-I-I-I-Nx-XJX&-x.xx&x.x.xM-xsf(

 

 
  
  

 
  
 

Unplrädande ai den genomrolige

ha; -. - lmerikanske

llegerkomikern

Lillie Illae lim.

w Sång och
Dans. W

i! tilll

 

lll nnlisln

i
Sill 88 lllill.

 [lr präriekullgell
I,

 

 

l B I g I .f
Spännande ätventyrsskildring framställd i 40 aidelningar.

l Tre hemlighetsfulla ryttare. 22. En sorglig belägenhet.

2 Spöket visar sig. 23. Natt öfver skogen.

3 Skogens mystik. 24. En vän i nöden.

4 Utanför den lilla restauranten. 25. Den unga flickan som räddare.

5 Ut för att infånga- spöket. 26. Flykt.

6 Hemligheten i skogen. 27. Upptäckten på morgonen.

7 Nattlägret. 28. Ett spår.

8 Den unga flickan maskerar sig. 29. Flickan misstänkes.

9 Fadern går till hvila. 30. Flyktingen förföljes.

IO En nattlig utiiykt. Si. En dödsridt.

ll Ensam på spaning. 32. Omöjligt att undkomma.

I2 En kapplöpning. 33. Svingar sig under full karriär från
IS Ett skott mot spöket. hästen upp på trädgrenen.

l4 Demaskering. 34. Ett skott.

l5 gär henne på sina armartillbäcken. 35. Den gamle träffar åter sin dotter.
l6 Ater till lif. 36. En hjältebragd.

I7 Ofverfallet. 37. Ater i säkerhet.

l8 En fånge. 38. Buffalo Bill anländer.

l9 Släpad genom skogen. 39. Mot lugnare tider.
20 Ett förhör. 40. Förenade för lifvet.
2i Fastbunden vid klippan.

 

 

 

 

 

 

Landsortsbnr i Pars.

Paris, mest sevärda platser beskådade på en timma?
Startad skämtnyhe-t!

Här galler det att vara rapp, endast en timme ha
vi på oss och Paris måste vi se.

rEn ciceron går det snart att få och så bär det af
i största hast. Först ett hotellrum, - --- och så ut i
staden. Nu gäller det att sätta fart riktigt, här se vi
Notredame-kyrkan, här Eitfeltornet; en färd med den
underjordiska järnvägen kanske skulle intressera, men
fort måste det gå, snart går tåget A - - och fort
gick det också. H - -

Hejdlösa skrattsalfvor!

Det .gr-elina huset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exentrisk - .. i I ORIGINELL T!
- Zl](i1 " .
skämtnyhet! Il URKoMIsKT!

Obehagliga grannar med mera sådant.
Hejdlöst skrattretande!

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

 

Eitertryck af programmet förbjudes.

 

b
Fredagar: Nyff Program.

ss

se

 

 

Stockholm, Stellan Stàls Boktryckeri, 1909l

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain