#4822: Kosmorama

i nuuinmu

 .fe-Ute) , . . -
. grlgyihjyilrgyi Dmeknon: N. P. se AXEL .NILSSON
tiiiiltlnsntlinwlxjil

- n. J :Mumlan

PROGRAM

HUS VÅRA NUMADER

0 Högt intressant och värdefull verklighets- O
skildring från våra nordligate trakter.

O
. Lapparnes läger. . Ett originalporträtt. .
. Kita, lapphundar. . Renar på bete. .
. Vid rännilen för att hämta vatten. . Vid fjällets fot. .
. Jägare med sin hund. . En stor renhjord. .
. Lappar på väg upp mot fjället. . De yngre renarne märkas. .
. lnteriör af en lappkåta. . För att skaffa sig en dragare måste g
. Stabur, lapparnes förvaringsställe man infånga djuret med lasse.
för lifsmedel. l . En infångad ren. g
. Två goda vänner.
O
O

OO Mmm-ROOM-

so
På prärien
vid Santa Fe".

"Ur den gamle guldgräfvarens äfven-
tyrlige. memoarer.

Sällsynt: spännande framställning iscensatt efter
den gamle äfventyrarens berättelser.-

Då indianerna röfvade guldförrådet

. Afventyrarne samlas. I8. På spaning efter röfvarne.
. På väg till guldfälten. l9. Uppspårade.
. Enda sättet att linna rätta vägen. 20. Röfvarne flykta med sitt värdefulla
. Nedstigning utför branten. byte.
I arbete. 2l. Hetsjakten börjar.
. Skyddsvakter utposteras. 22. En lifsfarlig bergstigning.
Ett annat arbetsfält. 23. En häftig förföljelse.
. Hästarna lastas med de dyrbara 24. Gömstället upptäckt.
fynden. 25. Ett ilbud.
. l äfventyrarnes läger. 26. Guldsökarne samlas oeh rycka ut
. Röfvarne. för att återeröfra sina hårdt för-
. Spioner, som rekognosera. värfvade förmögenheter.
. Ett öfverfall förberedes. 27. Indianerna påträffas.
. Förposten. 28. Ett hemligt försät.
. l" lägret. 29. Häftig sammandrabbning med röd-
. Ofverfallet. skinnen.
. Guldsäekarne bortröfvas. 30. Rättvisa skipes.

Eli llllllllllllilllllll [lll llllll llllllll.

Om man är .i särskildt behof efter något, äfven den allra
minsta bagatellsak, då skall den naturligtvis icke stå till att få
- så betängdt tokigt var det åtminstone för den mannen hvars
sorgliga öde föreliggande skämtbild skildrar.

mymghwm-

En i anning munter-historia.

aanaaanannaa

PROLONGERAD!

Under publikens hejdlösa munterhet och ljudliga bi-
fallsåskor uppträder annu några dagar den urkomiske

Bondkomikern

.-
i

" :jljp

.lfflf " i? O
I f få!! i i

larmar?

l I W 

 

 

 

 

Mann.I Manne en

OBSJ Fullständig ny repertoar. o

 

Bl. a. en genomrolig typ med tillhörande historia såsom
bond-bevadring, m. in. I-Ierr Manneberg drar flera histo-
rier och låtar för hvarje föreställning och lofvar att pigga
upp den ärade besökaren under esommarvarmeni).

Stormande succés.
EEEEEE-Fäläiäläiälåligål-

RIVALERNHA ,
lill    

Mäkliul gripande drama liamslällll i 20 aldelninuar.

. Ett afslaget frieri. l2. Ett heligt löfte.

. Hon beklagade sig för sin fästman. l3. Brodern firas upp.

. l.hemmet. l4. Ensam hemåt.

. Brodern visar sin svartsjuka. l5. Tankfullt förseglade hon biljetten.
Bröderna-rivalerna gå på jakt. IG. En budbärare.

. Ett villebråd i bergsklyftan. l7. Brodern rensar sitt jaktgevär.

Den ene brodern firar ned den andre IB. Utanför stugan.

med ett rep. l9. Biljettens innehåll! wlag har svurit
. En ödesdiger tanke. att ej blifva din broders hustru, men
. Mag skär af repeth jag blir ej häller din; jag går för
ID. Oväntad mellankomst. att dö. - Farvälli

II. Hon räddade sin älskade. 20. Bröderna försenas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm ngàwm-

Den ungerska lulvulslalen i lille-r.

Högst intressant och lärorik verklighetsbild.
Briljant fotograferad.

. Rundpanorama öfver staden. 9. På boulevarden.

. lnloppet under bron. ID. l parkerna.

. Parlamentshuset. ll. Vid en gatukorsning.

. Grand Hotell. l2. Szt Stephanus-monumentet.

. yid stranden. IS. Torglif.

. Ofver den väldiga bron. l4. Hos grönsaksmångelskorna.

Gatulif. I5. En klase vindrufvor. w

mymuaww-

. En skvadron ryttare passerar.

bååiäåääåååååå

I Svartsjuka u

dar solen gjutit eld i blodet, som
detta karleksdrama utspelas. O

Storartadt utspelad och prakt-
Afullt kolorerad bild.

Unge "herrns" käpp

Ett Iupplifvande skämt i rommarvärmene.

Hejdlöst skrattretande.

 

Fredagar: Nyff Program.

 

 

 

Stockholm, Stellan Ståls Boktryckeri 1909

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain