#4821: Kosmorama

.I
N

UAMA

S1 lan-aktion: N. P. av AXEL NILSSON I
I O bl mkt H
t www

  

-hl-...L

  

PROGRAM I

 
  
  
 
   
  
  
  
 
  
 
 

Ryska kejsarparets l
ankomst "och Ieslliga mottagande i Slacklulm. I

Utmärkt vällyckade bilder frän den imponerande
staten med goda porträtt af alla de kejserliga och
kungliga högheterna från landstigningen vid Lo-
gärdstrappan.

1. Trupperna marschera med musik i téten
fram till slottet.

2. I väntan pä de höga gästerna.
3.1Vasaorden visar sig på strömmen. M

4. Landstigningen.
5. I vagn till slottet.

WWW
Krlekens

offer I
WW

Det är det Vanliga temat om
tvänne genom den rena kär-
lekens olösliga band förenade
människor som här afhand-
las och idjupt gripande sce-
ner skildras de bäda älskan-
des olyckliga lefnadssaga. --

 

 

ON"

Konstnärligt utspeladt
drama.

Vackert och gripande.

Födelsedagsgàfvan.

Kololssalt skrattretande!

    
 

!!-I=-.!!
gg PRoLoNGERAD f

    

 

GÅsTUPr-TRÅDANDE

af den populära illusionisten
HOFKONSTNÅREN, DOKTOR

MAX FZINSEH

erkänd som världens förnämsta biljardbollsmanupulatör.

u Stormande succés.

  

I s

    

 
 

 

 

Norrlandself
i vinterskrud

  

    

 

   
  

 
 
 

 

naturskildring visande
den imposanta elfven i
sin praktfullaste vinterdräkt.
En sann ögonfägnad för alla
dyrkare af naturens skönhet..

F ÖRTJUSANDE vacker

  

 

 

 

 

   

   
 

    

   
 

 

I fotograiiskt hänseende utmärkt.

  
 

  

   

 

Ett blad ur
djurens lif.

 
  

Rörande och vacker skildring

 
 

visande med hvilken kärlek, omsorg och vakenhet en
del af våra husdjur och nägra vanligare arter bland de
vilda djuren såsom mödrar skydda och vårda sina ungar.
SedanQ vi närmare studerat husdjurens lefnadsförhällanden
fä vi taga del af några af de vanligarelvilda djurens
familjelif under fängenskapen.

   
 

En näpen bildserie.

 

Hasks och Kasks kärleksälventyr

eller Johannas båda fästmän.

Johanna tycker om infanteristen Rask M rätt mycket - men
ännu mer om kavalleristen Kask - kavalleriet är ju bra mycket
stiligare Båda uppvakta henne flitigt, hvar för sig förstås, men
en dag slumpar det sig att besöken stöta samman. - De träffas
ibadrummet, där äfven Johannas herrskap rakar dem Q bäda
inbegripna i en vild batalj. -

H u moristiskt nojs.

  
     
   
  

 

 

 

Stockholm, Stellan Ståls Boktfyckeri l909

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain