#4818: Berliner

Biirriterar!!!

71 Drottninggatan 71.

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: I-lvardagar kl. 5-11 e. m.

sön- och Heigdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m..

 

 

LU)

PROGRAM.

Timmerilottning m

Högst intressanta och hänförande vackra scenerier, skildrande denna
del af vårt lands viktigaste inkomstkälla - skogsafverkningen.

 

1w

-n kurlekssugu

i
...r

   

l

 
  
 

 

.li-fil

 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
   
   
    
     
    
    
    
 
  
 
 
  

.a

hI)

Mäktigt gripande genom sin djupa tragik, fängslande
genom det kontnärliga spelet, utfördt af
Första rangs artister.

ll.

. Skördefolket på väg i skrindorna. Flykten från fädernehemmet.

l

2. Ute på fälten. l2. Svårmod.

3. Fyndet i mullbärsträdet. l3. På väg till den älskade.

4. De unga förklara hvarandra sin I4. Vid det heliga minnesmärket.
kärlek. l5. Vaeklande, men nära målet.

5. Arm i arm genom parken. IG. Sinnesrörelsen var för stark.

6. Vid den heliga jungfruns bild. I7. Mötet med den älskade.

7. Ett löfte. l8. Han tog henne på sina armar.

8. En hård motgång. l9. I templet.

9. Fästmannen blir bortvisad. 20. Farväl för alltid.

I0. Med förtviflan i hjärtat. l

åååååiåä

ii
il
il
ii
il
l


eléååååååiåääääåäé

Hatvets poesi. I

Hånförande vackra sjö- och strandmotiv. En tafla,
som blir dubbelt vackrare genom den lefvande fram-
ställningen. H- Först en promenad utpå vågbrytaren,
Imot hvilken de våldiga, hvitt skummande vågorna fram-
störta. Solen sånker sig just vid horisonten och de
sista strålarne glimma trolskt på de upproriska böljorna.
- Vi fortsatta promenaden ned mot den klippiga och
otillgängliga stranden, den häftiga stormen tilltageri
styrka och hemskt tjuter det i bergsklyftorna.

åääåååiåååääåäe

Her Glimsl ims ii else ags tiva.

oöFvERTRÄFFAD sKÄMTBILD.

Det ar lilla frun, som på mannens födelsedag visat sig gentil,
och presentat gubben - en paraply. - Den alskvårda lilla ysMutterb)
- Efter middagen skall mannen ut i litet småaifårer - men
vänta - hurudant år vädret; - skall jag taga kapp eller paraply?
Det år visst litet så dar si och så. Adjö lilla gumman! I sin
distraktion tanker icke herr Glömström på hvilketdera han tar
med sig - käpp eller paraply. - Så blir det andra saker som
komma att sysselsatta hans tankar och nu står han däri sin
egen tambur, då frun frågar honom: wHar du slarfvat bort din
paraply - första dagenåb) -,)Ah - herre! - -- w). I-Ivar har
jag glömt den? På restauranten? - Nej! - Hos hattmakaren?
- Nej! - Vid tidningskiosken? - Nej! - Mag måste köpa en ny
paraply, så jag slipper lida smalek af min hustru... Med raska
steg går färden hemåt: -m ))Se har min ålskadeb) - och - sSe här
min alskadew -- men! Två precis likadana paraplyer! - vila! Den
stod har i kakelugnsvrånw -- Tablå. --

Storartad H u mor.

PIANOIVIUSIK.

.Gulin-CIO"
Frieri

Urkomiska situationsbilder.

 

ätiååååäå

 

Det är nog kanske ett ömtåligt ämne den;a skämtlystne fotografen här
Valt, men på ett träffande och urkomiskt sätt karrikerar han de högst olika
sätt och tillfällen, som blifva lämpliga för ett frieri.

Ingen kan hålla sig för skratt.

  

Idmjurens värld

En rörande vacker, utmärkt vällyekad wsnaphotsi
ur de vanligare djurens. lif. Något för djurvänner!

Vi få se den stolta svanen simma fram på den lilla
dammen; så kommer gåsmamma med alla sina ungar;
på stranden hönan med sina kycklingar; litet längre upp
står den bal-ske kalkonen omgifven af sin familj; se dar
kommer ankmamma med sina ungar och dar år kaninerna,
kissemiss, hundarne, f grisarne, ett bockpar med sina
killingar, så en renfamilj, hast med föl, zebra med föl
och till sist några af de vilda djuren och deras lif.

  
 

 

Bland präriens söner i

Vildmarken

Ytterst spännande och på dramatiska scener rik fram-
stållning ur dessa halfvilda cowboys åfventyrliga lif.

 

En äfventyrsskildring af rang, mönstergillt arrange-
rad, välspelad och alltigenom praktfullt kolorerad.

I4.

  

. I cowboys läger. Diligensen kör fram.

I

2. Vid de dagliga sysslorna. l5. iFarväI älskadev

3. Förälskelse. I6. En jägare med falkögon.
4. En gäst. I7. På skogsvägen.

5. Upptäckten. I - l8. Indianerna tinna spåret.
6. Ett hastigt slut på vänskapen. I9. Genom kikaren.

7. Bortkörd. 20. Iill undsättning.

8. Ett hotfullt uppträdande. 2l. Ofverfallet.

9. l indianernas läger. 22. Bunden till händer och fötter.
IO. Guldets makt. 23. Nemesis.

II. Bundsförvanterna. 24. Räddade.

l2. I Väg för att Söka hämnd. 25l Äter hos de käraste,

IS. Vid farmen.

En munter historia om ett arf.

Hufvudrollen spelas här af en betjänt, som det tros skall få ärfva en
förmögenhet. - Den ena lustigheten aflöser den andra, allt tillställningar,
som detförmenta arfvet åstadkom.

I högsta grad komiskt.

 

 

SLUTNIARSCH.
Rätt att ändra programmet förbehålles.

Fredagar: Nytt Program.

 

 

Stockholm Stellan Ståls Boktryckeri 1909

 "

att
.får

.r

:få frå: (f

f. ff FMö-i 

t

1-,
e
v

x!!!

(7..
M .f
V V

l
,.
W f

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain