#4812: Berliner

BERLINEB-BlOGlilF-TEÅTEBN

- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
71 Drottninggatan 71.

   
 

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: I-Ivardagar kl. 5-11 e. m.,

Sön- och I-Ielgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 
  
 

 

 

Lu)

 
 

PROGRAM.

MUSIKNUMMER.

 
   
 

 Fran en dadelplantage

Verklighetsbild af största intresse.

    
  

 
 
 

l. Med tåget till plantagen. ll). De stora flätade skördefaten hissas
2. Konstgjord bevattning. Y upp.
3. Hur frömjölet spridas. ll. En rask uppstigning.
4. lnföding, som klättrar upp i en l2. Hur dadlarne plockas.
dadelpalm.h IS. Faten liras ned.
5. Palmens krona fotograferad på l4. Frukten forslas hem.
nära håll. I5. Faten tömmas.
6. Nedstigning. IG. Frukten beredes.
7. Hopknytning af dadelklasarne om l7. Pressning.
sommaren. l8. Kameler lastade med dadlar.
8. Höstskörden. l9. Inpackning i järnvägsvagnarne.
9. Skördemanskapet påvägtillplan- 20. På väg till den Europeiska mark-

tagen. naden.

BS - . . , . ., . , . .

 BERNARD Piussi

 

 

   

(TI

 

 Den genialiske uppiinnaren och banbry-
ålj taren inom porslinskonstindustrien.

 En i de härligaste färger kolorerad film, som på. ett
Ä" märkvärdigt sätt skildrar den snillrike och berömde mäs-

tarens lifsgärning. I det djupaste elände och den största
nöd, hånad och bespottad af sina medmänniskor, arbe-
tade denne man sig fram mot sitt mäl. Vi få. taga del
af hans vidtomfattande planer och drömma med honom
ihans storslagna framtidsdrömmar. Först efter döden
blef denne storman känd, erkänd och uppskattad, och
visar äfven var bild såsom slutscen Bernard Palissys triumf.

DRÖMSCENERNA:
1. Konturnan får lif. 4. Delft.
2. Roma. 5. Saxe XVIII.

 

3. Italia.
Denna storartade framställning, som äfven i
kulturhistoriskt hänseende har sitt stora värde,
mäste göra ett djupt intryck på. en hvar. - - -

ll sv.
i.

 

se

 

yl1(

 

 

 

 

 

 

  

ÅLÄ: .l-i K 1v .l- Ti .mf-fitvi .i

5(

 Apan J ocko

Originell skämtnyhet.

(

l.

(I

gaMan mäste nästan tro Darwin har rätt då. han säger, män-
niskan härstammar frän apanl m Atminstone dä man ser Jocko,
som är ett under af intelligens. Jocko är byggmästare, musiker,
modellör och äfven framstående artist. - Verkligen fenomenala
prestationer har jocko, och Ni måste se dem

gmassaaasamma

I Mu ett esvärli, etr

eller

Den korta smokingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

I
i?

 fl

IN4
bä

 

 

 

 

 

 

 

:al

 

 

 

 

 

 

 

s .r - " . .fQ .. , -I k
 :J .i 1.1 min). wifi. ...RÅÅ-.1.0. 

w X
-äwrmåmxmxaammx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dig

tyskt . .hifi
O
.g
i 

Y PAus g
MmmInn-sta afro-elektriska pianot.

oooooooooooooo

MM

Nordk

   

i! ...i-

 

 id; :i i; it I. ai

  
   

 
  
 
  
 
 
 

l Med turistängare, följande den norska. kusten
från Lofoten till Nordkap.
 En häntörande skildring. 1:
(Ig i 
C, -. 1. Torghotten. 14. Turisterna i land. i,
 2. Ombord på turistångaren. 15. Lappar med sina renar. vf
å 3. Promenaddäck. 16. Getter. .

 4. Strandpartier. 17. Akja dragen af lapphundar. " Q
EEE: 5. Vågskvalp. 18. Lappar på skidor. 
.n 6. Under de imponerande 19. Ett vattenfall i sin prakt. 
" . klippväggarne. 20. från Lofotens hamn. 
 7. Lofoten. 21. Angaren Emea. 
 8. I Lofotens hamn. 22. Nordhafvens bevingadeinneV 
 9. Hotellet. vånare. 
 10. Ute på Fjorden. 23. Hammerfest. 
 11. ngaren Neptun. 24. Midnatt i- Hammerfest. får.,
ä 12. Ombord. . 25. Vid Bodö. f
 13,. Lofotens fjord med de snö- 26. Nordkap.
 täckta bergeni bakgrunden. 27. Midnattssolen.

K

  

   
  
  
  

 

 Ym 1 .. v- . i "1 i ..
s s i - .. . .
ägs-2.111 i. t:ff.ri.l1., t. 3.:;

 

 
 
 
 

(r
si,
.

-. .f
...w
1; alla

 
 
 
 

  
 

 

 

5A g. , -r
fil-V in: v relä l (i. (i,k

"T -i

   

. I I .-.
VA lf.

 

 

.i Qfd: .

Pr

l

Eitlsl-Så

Spännande skildring ur nybyggarelifvet.

., ., e,

 

  

Handlingen uppdelad i 30 afdelningar.

    
     
  

I. Vid inkörsporten. IB. Mötet vid restauranten.

2. På den lilla restauranten. l7. Ryttarne stiga till häst.

3. En hemlig öfverenskommelse. l8. På spaning.

4. Ryttarne stiga till häst. l9. En öfverrumpling.

5. Genom skogen. 20. Hvad trädgrenen gömde.

6. Målet för expeditionen i sikte. 2l. Häftiga strider.

7. En hastig ridt. 22. Fastbunden tiil händer och fötter.
8. Uppnådd. 23. Ett grymt och hotande öde.

9. En häftig kamp. 24. l cowboys läger.

10. Postväskan röfvas. 25. Fastbunden vid det ihåliga trädet.
ll. Ensam i skogen. 26. En häftig knall.

l2. Mot hemmet. 27. Några säkra skott.

l3. Rifer Bill träffar sin hustru. 28. Mot hefrielsen.

l4. Varningar. 29. Lasson svingas. I
l5. Ut för att söka hämnd. 30. Den bortröfvade väskan återföres.

   

Tant 1sas att.
Tant Lisa är så kär i sin lilla kisse så inte är det värdt för Putte
att komma och försöka få leka med kissemiss. --
Men Putte rufvar på hämnd. I ett obevakadt ögonblick griper han
katten och smiter bakom hörnan. En tom kruka, som står där, kommer
väl till pass, och där gömmer Putte tant Lisas älskling.

Hvilken villervalla, hvilken uppståndelse -- någon har tagit tant

Lisas kisse. e-
Grannar och polis uppbådas och alla börja leta tills de rinna den

märkvärdiga krukan - som rör sig. - Ingen törs ta den. - - e Den
urkomiska slutklämmen vilja vi icke afslöja.

Hejdlöst skrattretande.

  
     
    
    
  
 

SLUTMARSCH.

 
 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

  

Fredagar: Nytt Program.

 
 

 

 

 

Eftertryck af programmet iörbjudes.

 

Stockholm Stellan Ståls Boktrvckeri. 1909

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain