#4811: Berliner

Pris 10 Öre.

   

h Direktion; N. P. a AXEL NILSSON s 
71 Drottninggatan 71.

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: Hvardagar kl. 5-11 e. m.

Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 

 

U

PROGRAM.

 

 

 

 

i T-"rån ASIEN

QUVISMR eg., i.. wc A ng. e .. 
.g så. .A .M L 

fW Industri, sport samt seder o. bruk.
s 5; "
 Briljant fotos, intressant och lärorik för en hvar.
 l. Familjen församlad. l0. Boxning.
ån 2. Barnusom leka. ll. Cigarrfabrikation i det fria."
v Å 3. Stensagning. t I2. Tobaksbladens förberedning.
.o 4. Forsaljerska af konditorivaror. l3. Cigarrerna rullas och pröfvas.
.à 51 Två flickor i strid. l4. Tvätterskor vid stranden.
(ä 6. En fredsmäklare. l5. Ett uppfriskande bad.
 7. Väfverskor i sitt arbete. IG. Wattenhämterskor.
C.) 8. Kvinna, som spinner. l7. En kalldusch i värmen.
9. Brottningskamp mellan infödingar. t

iaf

i

  

iWWWW-WWW

WW"

- Amerika kontra Europa.
Högst spännande

 aaxN I a a s n i

mellanV Herr Holberg, Köpenhamn
och latina Jae liams, Baltimore.

Med andlöst intresse foljes hela
den högst spännande och pä
kritiska moment rika tätlingcn.

Något speciellt tär sportintiesserade att beakta.

NNWWM
embay

Den viktiga hamntaden i Indien.

 

(Y

.i 0

i
a. .Ål i.

i-fffnf
K.

,;

s.,  

 

  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

(g.
Briljant originalfotos af största intresse och kulturhistoriskt värde.
I De1 första scenerierna i bilden visa intressanta motiv fran stadens
omgifningar. Sedan fä vi vara med om en indisk folkfest med alla dess
omväxlande nöjen och brokiga folklif, så, upprullas färgrika tatlor fran
själfva staden; platsen där kvinnorna verkställa sin tvätt; en indisk
begrafningsprocession med åtföljande ceremonier, dä liken nedföras till
den heliga lunden för att där brännas. "

talat till en satta lin

Mänsklighetens klagan och jämmer ligger ofta i dess
fafänglighet

För att afhjälpa detta missförhållande ha två kvickhufvuden
slagit sig samman. De båda kompajonerna gå för-klädda till tiggare
genom gatorna, "den ene försedd med en fotografiapparat. Den
andre sätter sig på trotroirkanten och bär en skylt om halsen med
påskrift vBlindv. De passerande beklaga den stackars blinde och
lämna en skärf, men, den stackars ablindea tycker att inkomsten är
bra klen och de båda vännerna komma öfverens om att försöka
sin andra ide; den andra skall ställa sig och låtsas fotografera
för att dra folk. Planen lyckas utmärkt och slantarna dugga raskt.
Detwär själfklart att ingen vill ge mindre än den andre och slantarnas
storlek växa i proportion med .själfmedvetandet hos de kringstående
människorna, som stråla af lyckan för att åtminstone en gång ha
gjort en. god gärning".
Den ena genomroliga situationen ailöser den andra.
KOLOSALT SKRATTRETANDE.

.i

 aux vi ilj.) 1.y.--:j år.. J. :ANTIK " .1 1 .

af

At

  

l

 

PAUS
Musik af elektriska pianot.

Plikt och kärlek

Fängslande episoder från den svära kraftmätningen
mellan amerikas Nord- och Sydstater år 1861.

 
    

 

 

En verkligt storslagen och
spännande skildring.

 
  
  

Trageclien framställd i 60 tablåer.

. Två kadetter från West Point. 32. Ned Grey släpar sig mödosamt bort
. Ned Grey från Virginia och David till .sitt hem.
Stratton från Massachussets. 33. Broder och syster mötas.
. Efter paraden. 34. Husundersökningen.
. Nya bekantskaper. 35. Kapten Stratton kämpar mellan plikt
. Ett bloekhus i Sydstaterna. och kärlek.
. David Stratton blir föfälskad i den 36. Ett ödesdigert misstag.
täcka Alice Grey. 37. Budbäraren flyr i Strattons kappa.
. Krigsförklaringen mellan Nord- och 38. List mot list.
Sydstaterna skiljer de båda älskande 39. Upptäckt.
åt. 40. Budbäraren söker simmande und-
. Skilsmässan. komma.
. David Stratton rycker in i Nord- 4l. Kapten Stratton anklagad.
staternas armé. 42. Arresterad.
. Under Sydstaternas banér. 43. Den ödesdigra kappan.
. Ned Grey. 44. Afgörande motbevis.
. En höjd besättes genom stormning. 45. Domen faller.
. Vänner och fiender. 46. När solen nästa morgon höjer sig
. En häftig skärmytsling. öfver horisonten skall den dömde
. Angreppet. arkebuseras.
. Flaggan befalles avancera. 47. Alice Grey heder för hans lif.
. flaggan faller. 48. General Grant vägrar att befatta sig
. Atertåget. med delikventens benådning.
. Kapten David Stratton utmärker sig , 49. Alice Grey begifver sig till Washing-
för sitt hjältemod. ton för att hos presidenten utverka
.Kapten Stratton nedfaller svårt benådning.
sårad. 50. Den beslutsamma flickan förföljesaf
. Den särade bortföres. kavatleri.
. En säregen ödets lek. 5l. Audiens hos president Lincoln.
.David Strattono.AliceGreymötasånyo 52. Hans 1goda hjärta röres slutligen
. En trogen sjukvakterska. af flickans enträgna böner och han
. General Lee söker en man som är upphäfver domen.
beredd att föra en viktig depesch 53. Rättvisan triumferar.
genom fiendens läger. 54. Bödlarne och deras offer.
. En frivillig hjälte. 55. l morgongryningen. -
. Löjtnant Ned Grey passerar Unionens 56. Kapten Stratton är redo att möta
utposter. döden. t
. Spionens upptäckes. 57. Lägg an! Ge - wl
. Förföljd. 58. l sista ögonblicket spränger Alice
. Löjtnant Grey blir lindrigt sårad. fram öfver stenmuren.
. En lycklig tillfällighet räddar honom. 59. Benådad.
60. David Stratton och Alice Grey.

  
     
   
    
   
   
  
  
  
  
  
    
   
     
   
    
   
     
  
 

 
   
 
   
 
  

 

       

åååååååååååääl

å llttlllll Sllltl lit lllllll ill.

En liten munter äktenskapshistoria.

. Fröken de Gambert i sitt hem. l0. Polisen tillkallas. H

. Promenaden. ll. Hon fick återköpa sin hund.

. Lilla Miquette blir bortstulen. y I2. Förälskelse.

. Förtvijlad öfver sin lilla älsklings
förlust. t
En hundförsäljare. t;

. Herr Max de Tagot köper sig en
hund.

. Ett egendomligt sammanträffande.

. Fröken de Gambert återser sin för-
Iorade hund.

. En ojämn strid. w

l3. En biljett.
Min fröken!

Max de Tagot anhåller ödmjuk-
ligen att Ni godhetsfullt ville till-
låta honom få återse den lilla hun-
den Miquette.

l4. En visit.
-, l5. Slutet godt allting godt.

  

w md mg swm-

 

:åäiååtåI

Rätt att ändra programmet förbehålles.

  

Fredagar: Nytt Program.

  
 

 

 

 

 
 
 

Eftertryck af programmet förbjudes. äs

.
Y fr   "se ff kan e 
Stockholm Stellan Ståls Boktrvckeri 1909

  

  

i 
i

.am

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain