#4810: Berliner

BERLINEB-BlOGlllF-TEÅTERN

- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON w
71 Drottninggatan 71.

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: Hvardagar kl. 5-11 e. m.,

Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 

 

(fu)

PROGRAM.

MUSIKNUMMER.

W Express-Nyhet! "Il

 

 

En illustration i leivande bilder till den fruktansvärda

Jordbäinings-
katastoien i Italien.

En ai de största olyckor som väl någonsin inträilat.

En medarbetare i Paristidniugen Le Matin skrifver från
ett besök å olycksplatsen: Jag fruktar att mina närver aldriG
skola befrias från det förfärliga intrycket och att mina öffoiti
alltid rskola bevara den syn af död och förhärjelse, sombnu
plågar dem. Tänk er ett radband af olyckor, utbredda längs
en 80 kilometers väg, ett giganiskt band af slaktarbodar, elds-
vådor, ruiner, en oändlig följd af klagorop, tjut och förtvitlde
böner. Där förut rika och blomstrande städer lågo, bvar som
liknade fogelnästen7 Villor som slumrade i solskenet, dvär finns
nu ej annat än en öken7 en dyster och hotande ödemark,
full af lik efter människor och djur, full af störtade bygg-
nader, en ödemark, liknande en skog som härjats af en cv-
klon. Icke ett hus som står oskadadt, ingen familj som icke
gråter. Det är en allas katastrof, ett gissel som förstört allt
och slagit alla.

Och öfver allt detta råder nu tystnaden, en dyster tystnad.,
som med dödens sväpning täcker detta glädjens och skön-
heteus land. 1 ,

Följande städer ha ödelagts: Bagnara, Scilla, San Gio-
vanni, Cannitello, Cattona, (iallies, Giuseppe, Palmi, Geracc,
(iallina, Campo, Calabro, Sanroberti, San Stefano, (latasouo,
Pallaro, Molte, Lazzaro, Salino, Montebello, Reggio, Messina7
Jonio, SeminaraA

.rt

Lejonjakt i Atrikas
" urskogar.

Oerhördt spännande jaktäfventyr i 16 aidelningar.

En siesta.

Strutar promenera förbi.
Zebror.

På spaning efter det ädla bytet.
En ilodhäst inom ynhåll.

En liten apa infångad.

Genom buskagen.

Spår efter lejon uppdagade.

En neger, som följer spåret.
Till hvila.

Störd slummer.

Ett säkert skott.

Det respektingifvande bytet,
Ännu en skogarnes konung fälld.
Ett värdefullt minne. i
En papyross.

pekat;-.NICE

så tuktasth-.argm
till Durtvakterska.

vKära portvaktsfrun stod på grund af sitt allt för
stora tjänstenit inte precis på bästa fot med hyres-
gästerna. En dag beslutar därför några pigga gossar ä
taga lilla frun i upptuktelse och det på ett sätt som
skulle verka lugnande för lång tid framåt.

PAUS
Musik af elektriska pianot.1

Kärleken
och de lem sinnena.

En clown och hans älskling åskådliggöra på ett tilldragande
sätt, i hvilket intimt samband kärleken står med samtliga våra
fem sinnen.

Svnorganen äro de, som först tjusas genom åsynen af den
sköna. Luktorganen påverkas genom doftande blommor, som
hon bär i en korg. Hörseln genom clownens serenad, känslan
genom en uppvaknande kärlek och smaken genom brännande
kyssar.

Tre månader senare.

Ack! huru ha icke sinnena förvandlats. Han läser sin tidning.
Hon kommer tillstädes, men han låter icke störa sig. Hon
räcker fram sina blommor, men han stöter korgen ifrån sig,
hon vill sjunga för honom, men han håller för öronen. Hon
börjar till slut förebrå honom och rycker sönder hans tidning.
Han rusar upp, örfilar upp henne, under det hon klöser honom
i ansiktet. Slut på kärleksruset.

En förträfflig bild, rik på psykologiska moment. Något

.för tinsmakare.

lltll tillit till] t lttltltlltlttll.

Kolossalt komiskt.

Själfsvåldiga droskkuskar finns det gunås godt om, men något
så förryckt som föreliggande ha vi icke sett.

Stormande skrattsalfvor.

 

 

AN GÄSPADE o
, AKAN UR LED.

Säsongens dråpligaste skrattnummer.

Hei-rn har tråkigt hemma. Han måste gäspa-
men -d o fasa, hakan gick ur led. Allmän bestört-
ning. Man försöker att genom exempel förmå olycks-
människan att sluta munnen-men förgäfves. Våld an-
vändes - men omöjligt. Afven den efterskickade
tandläkaren blir bet. - - Så utspelas nu de
lustigaste scener. - Slutligen kommer den älskade
svärmodern, och skall äfven hon försöka vara sin
stackars måg till hjälp. - Plötsligt sluter sig munnen.
- Tillfältet att få bita svärmor itummen var allt
för frestande.

Hejdlösa skrattutbrott l

SLUTMARSCH.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Fredagar: Nytt Program.

 

 

 

Stockholm Stellan Stäls Boktryckeri, 1909

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain