#4809: Berliner

BEBLlllEll-BllllilillF-TEATEBN

- Direktion; N. P. & AXEL NILSSON ;
71 Drottninggatan 71.

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: Hvardagar kl. 5-11 e. m.,

Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 

 

U

PROGRAM.

I MUSIKNUMMER.

ASllllNGF. .

Storartadt sagospel framställdt efter Brö-
derna Grimms världsberömda berättelser.

 

30 afdelningar och Apotheos.

 

  

  

  
 
  
  

 

    
  

. Uppbjudningen till bal. 19. Ut för att leta efter ask-
Askungen förbigangen. ungen.

i. Systrarne uppbjudna. 20. éskungen flyr i förfäran.
3 . Ensam med sorg i hjärtat. 21. Ater i sina. gamla kläder.
 . Den goda féen visar sig. 22l Äter hemma,-
f" - Ett Villkorligt löfte- 23. Öfverväldigad af sorg.
 - Den guldstickade baldrälk" 24. Systrarne hemkomma fran
1 ten färdig. balen.
Y. 8! Glöm ej återvända före 25. Den goda féen visar sig
 midnatt. åter.
 9. Dansmästaren ger sin lek- 26- Drömsynen. Vi:
 tlon- 27. Prinsen sammankallar sina. i " 
 10- Två betjänter- sekreterare och beordra 
 11- I guldkarossen- dessa. att genomsöka hela. . 
 12- Afresan- , riket tills de iinna den för- h 
 Ankomsten t111 slottet. Svunna. ,.
 14- Hofnalen- l 28. Prisessorna profva guld- 
 15. I festens vilda yra. Skon- 
 16- Klockan Slår 12- 29. Den rätta funnen. 
 17- Askungen flyrgfrådn balen- 30. Askungen presenteras pä 
18. Den forlorade guldskon. 5101391-,- APOTHEOS. 

Kinesiska iirvan lin skinsinirer

H Pärgskimrande och liffulla förvandlingar 1 .v
 och konststycken på. ett glänsande sätt fram- I
 ställda i en färgprakt och skönhet utan like.

En ögonfägnad för en hvar.

Herr Pikonkvists bref

Gladt skämt i flera. afdelningar.

Äfven den mest surmulne måste skratta åt alla tokroligheterna i denna bild.
vAbsolut ett med det mest komiska man kan få se.

I-Ierr Fikonkvist väntar ett. angeläget bref. När brefbära-
ren därför tidigt pä morgonen ringer på. hans dörr, rusar herr
Fikonkvist direkt ur sängen ut i förstugan för att hämta sitt
efterlängtade bref. I sin ifver glömmer dock vär gode Fikonkvist
att dörren är försedd med patentläs, och därför stänger sig själf
dä den slär igen. Ja, det var dä en ren skandal! Där stär han
nu i endast sina onämnbara, utestängd frän sitt eget rum.

Hvad är nu att göra. Det är inte sä godt att veta, och de
genomroliga situationer som nu i en följd aiiösa hvarandra vilja
vi icke afslöja.

1Se och le!

PAUS
Musik at elektriska pianot.

 

WWW
Äkta Originalfotos.

BUMULLSINDUSTRI.

Briljant studiebild från
ett bomullsplantage.

I. Vårarbeten..
. Plöjning och bearbetning af jer-I 2. Vaskning.

 

den. 3. Vattnet ledes öfver fälten.

II. På sommaren.

7. Zambori.
8. Bomullsblomman.

 

. På. väg till arbetet.
. Arbetare ridande på. äsnor.
. De grofva oxarna draga sina lass.

III. Hösten.

9. Bomullsuppköpare anlända. 16. I fabrikerna.

10. Bomullsfällt färdigt att skörda. 17. Transport på. trallor.

11. Hur bomullen plockas. 18. Bomullssäckarna kastas på. järn-
12 På. väg frän fälten. vägsvagnar.

13. Bomullsfröna. bortrensas. 19. Expeditionen.

14. Bomullen packas i säckar. 20. Ut för att spridas kring hela
15. Säckarna transporteras. i världen.

WWWWWWWWWWK

GDUH-P-

 

  ; S . i: f" x  w x 3.::   :fi :fd . fit 1 :i
ÅMMWWMMWM

 
 

v "i- :7127 ? :vsv v
Viilni 1.1.1.. .,......l. 

går E

  
  

l

P

WWWWWWW

ai

  
  

Q..

  
  

 

wwääååäåäääåää
 Senaste dramatis ka nyhet! mä 

.P

 

 

iii ii
jiien kloka in en ra ae ameij

w Fängslande och mäktigt gripande skildring H

a.z IOK... (Y
45211111. 1:Läs


ur det dagliga lifvet.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  Ett storartadt prof på. tillgifvenhet af vär trogne ledsagare u
och beskyddare. Den tilltalande framställningen är
uppdelad i 24 afdelningar. -

(i
J JU 

l. Tiggargumman afvisas. 14. Han lyckas. Ef?
2. I-Ion hotar att hämnas. 15. Späret vädras. W;
3. Den lilla babyn skall ut 16. .I sprängmarsch genom

och åka. gatorna. i
4- Barnlllngfrlln med Sin 17. Genom utkanterna af

wtraditionellas. e Staden,
.. Barnet bortröfvas. 18

.i

Tiggargummans bostad

i. Ett besinningslöst letande " påträffad. m

  
  
 
   

.1:1

. Ruskiga interiörer.
. Hvar barnet hamnat. . . . .
.I Den kloka hunden ute på 20. Fadern rycker till slg sitt
spaning. bam"
10I Skadeglädje. 21. lVIot hemmeti öfversval-
11. Faderns viurådighet och lande glädie-
förtviiian. 22. Aterskänkt till lifvet.
12. Det älskades porträtt. Moderns glädje.

13- Hunden Söker göra Sig" 24. Åter sol i hemmet.
förstådd.

5

t

7. En otröstlig moder.

8 19
i)

 

tåiåååàäwååääw

Paris mest evärda Platser Eos-skadade .på
en timma?
m

Storartad skämtnyhet.

Här gäller det att vara rapp, endast en timme ha
vi på oss och Paris mäste vi se.

En ciceron gär det snart att fä och så. bär det af
i. största hast. Först ett hotellrum, - -- och så. uti
staden. Nu gäller det att sätta riktig fart, här se vi
Notredame-kyrkan, här Eiffeltornet; en färd med den
underjordiska järnvägen kanske skulle intressera, men
fort mäste det gä, snart gär täget -- - -- och fort
gick det också.. H -- ---

Hejdlösa skrattsalfver!

W

 

A1

 

Ä
få"

.fiir

.à

SLUTMARSCH.

(fr.

    
 
 
 

sa- 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Fredagar: Nytt Program.

 

 

Eftertryck af programmet Iörbjudes.

i"

Slockholm Sitt-Han Ståls Boktryckcri, 1909

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain