#4808: Berliner

Pris 10 Öre.

 
    
    
 
  
     
    
   
  
 
 

BERLINEB-BlOGlilF-TEATEBN-

- Direktion: P. & AXEL NILSSON -
71 Drottninggatan 71. V

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: I-Ivardagar kl. 5-11 e. m.

Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 

 

Cu;

PROGRAM.

-o PÅ SICILIEN o

verklighetsbila af betaganae skönhet.

1. Poetisk aftonstämning. 6. Invånarnes seder och bruk.
2. Med järnväg efter stranden. 7. En färd genom gatorna.

3. Expresståget passerar. 8. Pol-ktyper.

4. Taorminas ruiner. 9. Vid den uråldriga. brunnen.
5. Rundpanorama öfver staden. 10. I de gamla stadsdelarna.

 

--.


Ett drama i snön.

Fängslande äfventyr framställdt i 20 afdelningar.

l. Rissamlarna förbereda expedi- 11. Utan eld i kölden.

tionen till skogs. 12. För att söka efter rissamlarne.
2. Hästen selas. 13. De inkomma till lägret, ingen där.
3. Affär-den. 14. De ropa förgäfves.
4. Genom de djupa snödrifvorna. 15. Han måste ha omkommit i snön.
5. De ankomma till skogen. 16. Hästen kommer ensam utan
6. Vid lägerelden. körsven.
7. Rishuggarne i arbete. 17. Han vill göra sig förstådd.
8. Längre in i skogen. 18. Det kloka djuret visar vägen.
9. Gossen och hästen ensamma. 19. Insnöad.
10. För länge borta. 20. En bra kamrat.

åiäåääå
ååiäåäå

 i

DEN --- - KÄRLEKEN!

En liten lustig paehaa ur dagliga lifvet.

Den handlar naturligtvis om en jungfru, som har sin hjärtans
kär och som kommer på besök, då herrskapet är borta. Så
kommer herrskapet oväntadt hem och à ja så komma de lustiga
om kanske icke precis så dagliga slutscenerna hvilka icke tarfva
någon beskrifning. De tala för sig själfva.

Urkomiskt! En dråplig mimik!

WWW

PAUS
Musik af elektriska pianot.

 
  

hå

    
  
 
  
  

(
iii

19

 

Fri" .idenliite".

f
å

Sedan vi stigit ombord på den lilla turistångaren,
börjar vår förtjusande färd. Vi passera en hel del stor-
städer och små byar och komma till en plats, Pallanga,
hvarest en hänförande utsikt mot de Pontinska alperna
erbjuder sig. - Till sist en bedårande syn, då solen sjun-
ker i de nnkrusade och glittrande böljorna, och vår lilla
lusttripp är till ända. I

WWW".v

:kw i .-.. . 1. .. -.. ...HU-www, ,. .. .i . .u 1.

.r
.i

vi I: .avatar

T
. w

 

 

 

 

 
   
  
   
     
 

.Hm

, 4-
e. x t,
i IL

 

 

 di

Hnru den kloke hästen räddade sin husbonde.

 
  

I. I glada vänners lag. ll. Ett lömskt öfverfall. i" i
2. Bland falskspelare. l2. Faslhunden vid trädet. .
3. Raskt handladt. l3. Ett hemskt ögonblick. 
4. En låg hämnd. l4. Stuhinen antändes. 
5. De sammansvurne. i5. Hans rop hördes. :f 3
6. Planen. IG Hästen räddar honom. I
7. Spionerna i skogen. I7. Elykten.

8. Afskedet från sin älskade. l8. Ater hos de sina. H
9. Ridten. l9. Ofverväldigad af fasa.
lO. l försåt. 20. En vän i nöden.

Å:(

iràn de urgamla pyramiinnas land.

Bländande naturskildring från en färd på Nilen. De im-
ponerande pyramiderna visa sig i bakgrunden på den
storslagna landskapsmålningen.

  
  
    
     
   
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Bedårande seenerier. Äkta orig inalfotos.

"ETT FBIEBI l SIN PBYDNO."

Den stackars unge mannen har gått och förälskat sig, men
får ett bleklagdt nej på sitt graciösa frieri. Utom sig af förtviflan
ämnar han taga lifvet af sig och hoppar resolut ut genom fönstret,
men o fasa han hamnade ofrivilligt i en grönsaksmånglerskas
fyllda kärra och blef räddad till lifvet trots allt. Men ännu har
icke modet svikit honom. I sin tryckta sinnesstämning söker han
krossa sitt hufvud mot en stenvägg, men hufvudet tyckes vara
mycket hårdare än själfva stenen, så att väggen får ge med sig
och kommer han därför indansandes till några älskvärda gamla
tanter, som på det svarmastes ta emot honom. Till ytterlighet
enerverad söker han därpå dränka sig i floden, men de vid klapp-
bryggan stående tvätterskorna skicka honom snart upp på det
torra. V- Inte ens den väldiga dynamitpatronen skulle kunna ända
hans så olyckliga lif.

Grotes k h u Enor.

 

SLUTMARSCH.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

  
  

Fredagar: Nytt Program.

 

 

Stockhom Stellan Ståls Boktryckeri 1909

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain