#4806: Berliner

I? isilCJCärea

 

BEHLINEll-BIOGBÅF -T EllTEllN ,

- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
71 Drottninggatan 71.

   
 

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: Hvardagar kl. 5-11 e. m.,

 
 

Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 
 

 

 

w

 

PROGRAM.

MUSIKNUMMER.

  
  
 

  

Fran en daileliilantage 

Verklighetsbild af största intresse.

   
 

 

 

 

l. Med tåget till plantagen. 10. De stora flätade skördefaten hissas
2. Konstgjord bevattning. upp.
3. Hur. frömjölet sprides. ll. En rask uppstigning.
4. Infoding, som klättrar upp i en I2. Hur dadlarne plockas.
dadelpalmJi v l3. Faten liras ned.
5. P-almens krona fotograferad på 14. Frukten forslas hem.
nara håll. I5. Faten tömmas.
6. Nedstigning. 16. Frukten beredes.
7. Hopknytning af dadelklasarne om I7. Pressning.
sommaren. l8. Kameler lastade med dadlar.
8. Hostskörden. l9. Inpackning i järnvägsvagnarne.
. l 9. Skördemanskapet på väg tillplan- 20. På väg till den Europeiska mark-
. Eg tagen. naden.
I: VT V WTY" F i l" V7 Vl 7 i 7 F FT Tv licYKl 7
.W MäääääåäääääåäääääwääälRäddad

oss Vs


 

Den genialike upphnnaren och banbry-
taren inom porslinskonstindutrien.

1

12 .Jr-ISIN fm.


En i de härligaste färger kolorerad iilm, som pä ett
märkvärdigt sätt skildrar den snillrike och berömde mäs-
tarens lifsgärning. I det djupaste elände och den största
nöd, hänad och bespottad af sina medmänniskor, arbe-
tade denne man sig fram mot sitt mäl. Vi fä taga del
af hans vidtomfattande planer och drömma med honom

  
  

War
4:ti

få? ihans storslagna framtidsdrömmar. Först efter döden
 blef denne storman känd, erkänd och uppskattad, och

visar äfven vår bild säsom slutsoen Bernard Palissys triumf.

i DRÖMsoENERNA;
1. Konturnan får lif. 4. Delft.
2. Roma. 5. Saxe XVIII.

3. Italia.
Denna storartade framställning, som äfven i
kulturhistoriskt hänseende har sitt stora värde,
mäste göra ett djupt intryck pä en hvar. - - -

 

 

 

 

 

Apan J ooko

Originell skämtnyhet.

 

Man mäste nästan tro DarvvinJ har rätt dä han säger, män-

 

niskan härstammar frän apan? w Atminstone dä man ser Jooko,
i som är ett under af intelligens. Jooko är byggmästare, musiker,
modellör och äfven framstående artist. - Verkligen fenomenala

prestationer har jocko, och Ni måste se dem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lådan en

 

infart.. .
l
i

i?

i"

 

lli ils iisiirli1 elii

eller

 

 

 

 

 

 

Eåååäll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"vi .
Den korta smokingen.
åååmmmmxmxnmmax

   

 i... 1.
iàfeli. :

V p Musik af elektriska pianot.
NOOWW

Mimi-MW

Nordka

 

form) ot o ff f .f f - .-
 l :giftigt l; i iii-iii. å l. ii il. t... 51.4-,1. ky 3.5.),14 Milia;

    

Med turistängare, följande den norska kusten
frän Lofoten till Nordkap.
 En hänför-ande skildring.
 . .
ä 1. Torghotten. 14. Turisterna 1 land.
M 2. Ombord på turistångaren. 15. Lappar med sina renar.
: 3. Promenaddäck. 16. Getter.
7" 4. Strandpartier. 17. Akja dragen af lapphundar.
5. Vågskvalp. I 18. Lappar på skidor.
6. Under de imponerande 19. Ett vattenfall i sin prakt.
klippvåggarne. 20. Från Lofotens hamn.
7. Lofoten. 21. Ängaren Emea. i i U 
8. l Lofotens hamn. 22. Nordhafvens bevingadeinne- 1 i.-
9. Hotellet. vånare. 
10. Ute på Fjorden. . 23. Hammerfest. 
11. Ångaren Neptun. 24. Midnatt i Hammerfest. :i
12. Ombord. 25. Vid Bodö. ft;
13. Lofotens fjord med de snö- 26. Nordkap. 
täckta bergeni bakgrunden. 27. Midnattssolen. 
WWWWWWK 
Ek;
så

 
   
   

. . gaf

  

.lit

w

n a
irl

little

å,

   
 

fa r! -n

-f Aiv . I
Mit 

= (LL-a

pännande kildring ur Vnybyggarelifvet.

  
 

 

 
 

   

 

 

   

Handlingen uppdeladi 30 afdelningar.

l. Vid inkörsporten. 16. Mötet vid restauranten.

2. På den lilla restauranten. I7. RyafttarneI stiga till hast.

3. En hemlig öfverenskommelse. l8. Pa spaning. I

4. Ryttarne stiga till häst. 19. En ofverrumpling. u

5. Genom skogen. 20. Hvad tradgrenen gomde.

6. Målet för expeditionen i sikte. 2l. Häftiga strider. I. u

7. En hastig ridt. 22. Fasthunden tiil hander pch fotter.
8. Uppnådd. 23. Ett grymt och hotande ode.

9. En häftig kamp. 24. l cowboys lager. I u, u

10. Postväskan röfvas. 25. Fastbunden vid det ihaliga tradet.
ll. Ensam i skogen. 26. En häftig knall.

I2. Mot hemmet. 27. Några säkra skott.

13. Riftle Bill trälfar sin hustru. 28. Mot befrielsen.

l4. Varningar. 29. Lassen svingas. a n
I5. Ut för att söka hämnd. 30. Den bortröfvade väskan aterfores.

 

-.
Tant Lisas katt.

Tant Lisa är så kär i sin lilla kisse så inte är det värdt för Putte
att komma och försöka få leka med kissemiss. W

Men Putte rufvar på hämnd. I ett obevakadt ögonblick griper han
katten och smiter bakom hörnan. En tom kruka, som står där, kommer
väl till pass, och där gömmer Putte tant Lisas älskling. U

Hvilken villervalla, hvilken uppståndelse 7- någon har tagit tant
Lisas kisse. 5- I I

Grannar och polis uppbådas och alla börja leta tills de Hnna den
märkvärdiga krukan - som rör sig. - Ingen törs ta den. - - - Den
urkomiska slutklämmen vilja vi icke afslöja.

Hejdlöst skrattretande.

 

SLUTMARSCH.
Rätt att ändra programmet förbehålles.

Fredagar: Nytt Program.

 

 

Eftertryck af programmet törbjudes.

 

Stockholm Stellan Ståls Boktrvckeri. 1909

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain