#4805: Berlin

Lll lill
BIO RAFEN

DIREKTION: N. P. å AXEL NILSSON

 

 

 

 

 

 

b

MOHT-BLAHC

Bedårande vacker och imponerande storslagen verklighetsskildring.
Hvad har icke Schweiz att bjuda på af storslagen natur!

 

 

 

Äskådaren har tillfälle att genom denna bild se Schweizeralpernas högsta toppar såsom
Mont Blanc och Aiguille de Charmoz. Färden uppför går med den nybyggda bergbanan, ett
af den modärna teknikens under, från Chamoix till Montenvers, som ligger på en höjd af
3755 met. öfver hafvet. Banan slingrar sig fram mellan snö och is och i dalsänkan ser man

i en väldig gletscher utbreda sina ismassor. Bergtopparnes höjd är: Mont Blanc 4810 meter
och Aiguille de Charmoz 3442 meter.

 
     
  

bmdmn
mmnn-

mmwm

F--

Immnn
nanm.

iräaäfi.h
 I f i

.
fx,

L. i lå)
fL f

 f

 

  
  
 

 

 
     
 

  
  

  
 
 
 
  

 

 

 

 

, , I
 ) MI 
O [j
gun

21
,,

i

 
   

 

Bilden innehåller de mest storslagna naturscenerier, hvilka, för att ännu mer höja

effekten, äro framställda i naturliga färger, allt visande till hvilken poäng
den nya färg-kinematograferingen kommit.

Farmarens granne har länge kastat heundrande blickar på Alice, farmarens dotter.
Han framställer också en dag sitt frieri, får afslag, men svär inom sig själf att trots
det ändock en gång äga den tillbedda. k Under någon förevändning aflägsnar han
fadern från hemmet och passar då på att utföra sin plan. Enleveringen har dock icke
försiggått utan vittnen och tack vare ett barn, som iakttagit bortförandet, blir fadern

i stånd att innan det blef för sent återföra sin dotter, gifvande den falske grannen
hans välförtjänta straff.

Den vackra. Lejontämjerskan

I Tyldas kärleksroman

Gripande handling.

En god morgonhälsning. 9. Ett bref.

. Vid bron. 10. Tvisten med fadern.

. Ett oväntadt möte. . En lycklig dotter.

. Förälskelse. . Giftermalet med den afskydde.
Tylda hos sina lejon. . Giftbägaren.

. Ett första rendez-vous. Afskedet från den älskade.

. Kärlekslycka. Tylda vill dä hos sina lejon.

. Giftermalsanbud från en annan.

tmqmqmwmw

 

 

 

 

 

22 22 g- 0; 22 2:
MUSIK
a 2: h -= n ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. BIARRITZ

Hänförande vackra naturseenerier.
Först ett rundpanorama med de vackraste motiv, skumbetäckta klippor och brusande böljor.
Man serjungfruns grotta, vågbrytaren, djäfvulsgrottan, den ena platsen i skönhet öfverträffande

den andra. Därefter få vi se den Baskiska kusten och fiskare i sina pittoreska kostymer, då
de med nyfikenhet betrakta de fina damerna från Göteborg.

(OQQQQOOOOOOQQNNNMMP
Ett i halvets djup

- Gripande handling. -

 

Det är en af den franska marinens nykonstruerade undervattenshåtar, som gör sin första
tur med fyra modiga sjömän ombord. Utkomna på hafvet springer ett rör i luftkromprineringsappa-

raten och båten sjunker ned på hafsbottnen. - Timme efter timme vänta de olyckliga ombord-
varande på räddning, men dykarnes ansträngningar äro fruktlösa. - Allt hopp är ute, den lilla
luftmängden i båten är förbrukad och sanslösa falla sjömännen till golfvet. - l en syn se de

hopplöst förlorade sina hem och kära anhöriga.

Till slut ett vackert apotheose, där fredsgudinnan meddelar mänskligheten att lyckligare
tider skola komma, då inga undervattensbåtar mera skola behöfvas.

Praktfull kolorering! I O 0 O O Enastående framtällning!

W

äHennes räddare

Ur en ung flickas lif. i

 

1. Uppdraget. 11. Förföljaren visade sig i fönstret.

2. Till villan utanför staden. 12. Ett svimningsanfall.

3. En fridstörare. 13. Räkningen betalas.

4. Omöjligt blifva honom kvitt. 14. För att hämta hjälp.

5. En gentleman. 15. Penningarne försvinna.

6. l häftig kamp. 16. Högst misstänkt rymmare.

7 Lycklig öfver att finna en 17. Upphunnen i skogen.
beskyddare. 18. Ater en häftig tvekamp.

8. Vid målet. 19. Visitationen.

9. Uppdraget uträttas. 20. Oskyldig.

10., Han väntade henne vid grinden.

   

Kolossalt spännande.

 

Hon var för vacker!

Humoristisk skildring öfver hvarför hon den sköna kom
för sent till målet med festmannen. M Hon var för vacker.

 

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

din" Måndagar helt nytt program! W

 

Sthlm, Stellan Stäls Boktryckcri 1,909.

Information

Title:
Berlin
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain