#4802: Berliner

BERLINER

EI BIOGRAFEN E

DIREKTION: N. P. å AXEL NILSSON

 

 

 

 

storartade segrar inom marathonlöpningens område.

0 -
Sensationell nyhet! ram!
Fåb tillfällen hafva bjudits, då omständigheterna medgifvit kinematografering, då

Bilder från vår landsman "
Svanberg löpt7 hvarför dessa bilder få ett särskildt värde och ingen

bör därför underlåta att se de verkliga sensationsbilderna i

nu då tillfälle erbjudes. 1

038.! Till komplettering af föregående serier visas den i Söndags den 10:e d:s
på kapplöpningsbanan vid Jägersro utanför Malmö afhållna täflingen.

 

 

 

 

 

 

 

    
 
  

  

  
 
 

.. i 
, .F M v-

  

 

i f -fjij

 

 

 

4

van er ilällan me ka lii mn släslar

Loppet var på 25,000 met. och tillryggalades af Svanberg på 1 tim. 28 min. l 112 sek. v
Svanberg framkom endast 55 sek. efter den segrande hästen.

 

"Brusande vilda fall"

Ny kinematografisk upptagning från de mäktiga TROLL-
HÄTTEFALLEN, i fotografiskt hänseende sättande allt i skug-
gan, som förut visats från detta vårt lands "Niagara".

.ååäååååäååäiiåååä

Tobaksindustri på Sundaliama

w Praktbild framställd i naturliga färger.

En verklig epok inom sitt område. w

Bilden innehåller följande olika tablåer: Sådden. som verkställes på våren
Upptagningen och omplanteringen af tobaksplantorna. Skörden. Tobaken kontrolleras
Torkningen och jäsningen. Cigarrfabrikationen. Cigarrernas emballering.

w Högst intressanta och instruktiva bilder. M" OBSJ Framställda i naturliga färger
I

:ätååäåäååäåiiååå

WW
Gästuppträdande I

af de firade Sång- och Dansartisterna

 

Y Systrarna nlmström

Rikhaltig repertoar! o

Säck-kapplöpning o .5.2.3:stf-:lär"frislagf

PYRENEERNAI

T Imponerande scenerier från denna hänförande vackra trakt från Europa. 088.! Bilderna,
Bål som äro levererade af världslirman Pathe Freres i Paris, äro framställda

Bg i naturliga färger och äro ett bevis för ännu en storartad land-

Egl vinning inom den modärna kinematografien.

Bg Färden går från det vackra Bagneres-de-Luchen till Bonans grotta och
Bg vidare till vattenfallet vid Enfer för att slutligen komma till Queildalen. Det

E en fängslande sceneriet aiiöser det andra. En tilltalande tafla år den, då man
X på höjden af en platå ser en herde omgifven af sin hjord och i bakgrunden
Eg det imponerande snötåckta Maladetta. Man ser vilda bergsfloder brusa fram FB
Egg och vid stranden af den pittoreska alpsjön Queil utbreder sig en utsikt som a
Eg aldrig glömmes.

X

Det mest storslagna natursceneri, som väl någonsin visats. gg
E31 Q. l BTG
Eäääääääåäääääääääälåä

Äktenskapskandidafen

Ofantligt roande historia ur en modärn Parisisk äktenskaps-
byrås arbetsdag.

En rik amerikansk familj har bosatt sig i Paris, men i saknad af bekanta
uppsöka de en åktenskapsbyrå för att få sin dotter fröken Ada bortgift med en
fransk gentleman. - Föreståndaren för byrån har en hel del distinguerade herrar
på förslag och fröken Adas val faller på en viss herr Max, som blir förtjust vid
underrättelsen om att ett rikt gifte står i utsikt för honom och på två minuter
gör han toilette. Besinningslöst rusar herr Max till byrån, men råkar under vågen
ut för en massa åfventyr så att han vid framkomsten år i ett mindre presentabelt
skick. Mottagandet blir dårför rått kyligt af det "Rika partiet", men sedan hr Max
fått sig en dusch och fått byta klåder med byråföreståndaren andras flickans
känslor. De personer som hr Max under vågen förolåmpat komma emellertid an-
stormande, men på grund af omklädnaden taga de fel på person och allt slutar i
idel lustigheter.

Stormande skrattsuccés!

W." Måndagar helt nytt program! W

 

Stockholm, Stellan Ståls Boklryckeri, 1909.

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain