#4798: Berlin

(E IR Lll llil
BIOGRAFEN

DIREKTION: N. P. å AXEL NILSSON
-

Met högfjäusbanani NorgeO

Imponerande järnvägsresa, förande äskädaren till den storslagna vidt prisade
norska högfjällsnaturen.

Genom tunnlar, snötunnlar, under broar slingrar järnvägen sig fram efter fjäll-
sluttningarne, och det ena sceneriet mera storslaget än det andra utbreder sig
efter passagen genom tunnlarnes ogenomträngliga mörker.

FlLlT :r-

I
Bagatell i tre akter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storartad iscensättning. Handlingen delvis utspe-
lad i fria naturen med de vackraste seenerier
som bakgrund. 0bs.! Hela bilden utförd i na-
turliga färger hvarför skildringen åstadkom-
mer en särskild effekt.

PERSONERNA:

Markisinnan Ghislaine

Hennes man, den svartsjuke markisen.
Väninnan Béxangere.

En elegant ung man.
Restaurantbesökande.

Markisinnan Ghislaine drager sig glad och skämtsam ur sin
mans armar och gär sin väg, trotsande honom. Hon förföljes af
sin svartsjuke make, men lyckas lura honom, tack vare sin vännina
Béxangere, som utbyter sin klädning mot markisinnans.

Under det att markisinnan gär för att möta en elegant ung
man i en trädgård, följer den lurade maken den vackra BéXangere
och häller på. att dö af raseri då hon går pä en téte a téte.

JDen svartsjuke tänker just kasta sig öfver sin rival, då den
skälmska markisinnan uppenbarar sig och öfverräcker en blomma
till sin sä ängslige man.

 

En lurad äkta man

Humoristiskt nojs, skildrande den vanliga gamla historien
om huru den äkta mannen låter lura sig af sin hustru.

å

Gästuppträdande

af defirade Sång- och Dansartisterna

000090"

 

Qs
å y Rikhaltig repertoar! Q

WNÖOW

ätitåäååäåäiåäiåå.

" Agra i Bengalen I".

Enastående praktbild framställd i naturliga färger.

OBSJ Denna naturbild, om är levererad af världs-
firman Pathé Freres i Paris, är ett obestridligt bevis för
ännu en terrängvinning inom den modärna kinemato-

grafiens område. w
I" Allt återges i sina naturliga färger. "I n
I

De pittoreska gatorna, genom hvilka ett tåg af apor, getter och
björnar föres, visas här, omväxlande med andra originella scenerier, hvaraf
nägra af skämtsamt innehåll. För öfrigt några tablåer från Rajans graf
och Perles moské, hvars rika utsmyckning för tanken till de rika dömerna
i Alhambra och Granada. Det hela är ett skådespel rikt pä orientaliska färg-
och ljuseffekter.

ååååiiäi

åiååäåätåäååääåäå

Högförräeri

   
   
    
   

 

 

Spännande drama ur det hemliga
militära spioneriets annaler.

1. Den kvinnliga spionen. 14. En sorgligt uppvaknande.

2. Ett offer för sin kärlek. 15. Ofvergifven.

.3. Ett hårdt villkor. 16. Samvetsförebråelser.

4. Han lät sig förledas. 17. Äter i högkvarteret.

5. Omt farväl. 18. Bekännelsen.

6. På högkvarteret. 19. Dokumentet skall återskalfas.
7. Ensam med sina tankar. 20. Förföljer förrädarne.

8. Stölden af dokumentet. 21. En fruktansvärd kappkörning.
9. Genom grinden. 22. Spännande ögonblick.

10. Mötet på natten. 23. Hejdade af soldaterna.

11. Förräderskan får dokumentet. 24. För sent.

12. Flykten i automobil. 25. Brottet försonadt.

. Kompanjon i komplotten.

 

Dynamitsliräck

En liten verkligen urkomisk historia, visande hvad en
helt vanlig sardinlåda kan ställa till.
HEJDLösT sKRATTRETANDE.

 

-
W!- Måndagar helt nytt program! W

Stockholm 1909, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Title:
Berlin
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain