#4797: Berlin

WII" Måndagar helt nytt program! W

 

 

 

 

 

 

 

H

IE Lllllll

BIOGRAFEN

DIREKTION: N. P. å AXEL NILSSON

      

 

 

 

 

 

 

Edt ot as statsöjn tthuit uden

Kejsare, konungar och Frankrikes president fotograferade

vmwöoggwwo o oo 0
o QX Q 0 0 .- (3on Q -
0 .

 

O
O

O O

PPIPPJNf

 

vid festliga tillfällen.

v ri e. 7. Viktor Emanuel, konung af Italien.-
evtilslfealfmvllyqlpylsnlåagtlsskzjsgire. 8. Frans Joseph II, kejsare af. Osterrlke.
Fallieres, Frankrikes president. 9. Leopold II, konung af Belgien.
Edward VII, konung af England. 10. Fredrik VII, konung af Danmark.
Ryska kejsarfamiljen. 11. Hakan VII, konung af Norge.

Alfons XIII, Konung af Spanien.

En i sitt slag enastående bildserie.

WWWW

 

 

tmdnm
mmm
mmhdi

 

 

NW

hummk
mndmm
mmlm
marmor
hm

 

I,

ft

När Muhamed ropade åt berget, att det skulle komma honom till mötes
och han ej blef åtlydd gick han förståndigt nog till berget.

I detta det vetenskapliga underverkens tidehvarf komma de rörliga bilderna
åskådaren till mötes, där han bekvämt sitter i en hemtreflig teater, med många scener
från långt aflägsna trakter, eller framvisas historiska scener från det förflutna.

Det vilda lifvet i fjärran Västern fordomdags reproduceras verklighetstroget
genom föreliggande film.

aPonnyexpressens ryttare), Jim, har förälskat sig i Hazel, en-nybyggares
vackra dotter, men hennes beundrare äro många, och bland dem Jack, en cowboy,
den ifrigaste. I

Dä Jim ger sig ut på resa, varnas han för liendtliga indianer, sorn äro ute på
krigsstråt. Kort efter det han lämnat en station, där han bytit hästar, blir han för-
följd af ett tjutande sällskap och såras. Hans trogna ponny skjutes och bakom
dennes kropp börjar Jim ett till synes hopplöst försvar.

Jack, som varit på buffeljakt, hör skotten och skyndar till det ställe.där Jim
kämpar för sitt lif. Han försöker komma honom till hjälp, men hindras härifrån af
indianerna och undgår endast genom list att själf blifva dödad, Jack rider till ny-
bygget för att uppsöka Hazel och varna henne; han lyckas med knapp nöd uppnå
hennes koja, där han medvetslös sjunker ned framför hennes fötter. Hazel rider
ut för att rsamla en trupp beväpnade män till Jims hjälp. Dessa hinna nätt och
jämt fram för att kunna rädda Jim. Hazel och hennes far föra hem den öfverfallne,
medan de öfriga förfölja de flyende indianerna.

 

 

 

Gästuppträdande

af de firade Sång- och Dansartisterna

eQ;

0
O

0.
O

Ev)

o.
00

OO OI 0-
00 XéO O OO

o.

0

OO

  

Rikhaltig repertoar! "

 

Patriciskans bämn

En kärlekstragedi fran den graa forntiden.

Handkolorerad
- - -

En glas getmiölh

En ung patricier i Pompeji har dödligt förälskat sig i en bedårande vacker
ung kvinna, som han fick se då han gick till brunnen för att hämta vatten.

Odet ville emellertid att den tillbedda var af plebejisk härkomst, som en
patricier icke får äkta, men hvem kan motstå kärlekens makt. Patriciern ser huru
präktig hans tillbedda är och bestämmer sig för att förlofva sig med henne. En
Patriciska, som lidelsefullt älskar den ståtlige patriciern, har från början följt detta
kärleksäfventyr och svär en grym hämnd. = Hon låter sitt folk öfverfalla den oskyldiga
plebejiskan och kasta henne i en underjordisk källare. Men den olyckliga flickans
slaf, som bevittnat händelsen, rapporterar genas det skedda till den unge patriciern,
hvilken snart befriar sin älskade, och i stället låter den afundsjuka patriciskan i källa-
ren lida sina gärningars lön.

 

och de märkvärdiga följderna däraf. Den roligaste bland roliga
bilder, utspelad af första rangs humorister.

genast. Han tror sig vara en
hoppar omkring.

En herre får vid ett tillfälle smaka ett glas getmjölk och följderna inställa sig
sån där kvick och stark getaloock, som lustigt
De muntraste äfventyr möta och sluta först vid sjöstranden, där

ett par sjöman energiskt ingripa och bringar den rasande bocken till sina fulla sinnen.

 

.En hejdlöst urkomisk historia.

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

 

Sthlm, Stellan Ståls Boktryckeri, 1.909.

Information

Title:
Berlin
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain