#4795: Berliner

BEllllllEll-BllllililF-Tllllllll

- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
71 Drottninggatan 71.

   
 

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: Hvardagar kl. 5-11 e. In.,

Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 
  
 

 

 

RJ)

PROGRAM.

MUSIKNUMMER.

Expressnyliet! Sensationelll

Kamilla Frans la anal sa
a: lill vänster sam Ma all.

Drama i flera afdelningar.

  
  
 

 

  
 

  
     
   
  
 
  
 

Här upprullas för Våra ögon en episod ur Benvenuto Cellinis
så växlingsrika lif. En dag får Cellini på sin atelicr mottaga
följande bref: aEn dam vid hofvet önskar stå modell för Eder7
på det villkor, att ni aldrig söker få. Veta hvern hon ara. För-
vånad mottager artisten den oväntade modellen, hvars ansikte är
maskeradt7 och skapar efter henne den mästerliga staty, som för
eftervärlden är känd under namnet ))Nymfen från Fontainebleaua)7
men trots den intrigante och törhända äfven förälskade artistens
böner, Vägrar damen att förråda sin anonymitet. Cellini och hans
elev, Ascanio dei Gaddi besluta emellertid att demaskera henne,
följa efter henne och enlevera henne i skydd af nattens mörker.

Den unga kvinnan bevarar dock envist sitt inkognito. Böner
och. hotelser hjälpa lika litet. Konung Frans I infinner sig och,
sedan han beundrat artistens arbete, uttrycker hans sin önskan
att lära känna den dam, som stått modell för hans nymf och ar-
tisten för honom in till den maskerade damen . . . det var hertiginnan
dlEstamps, konungens gemål på vänster hand. Ursinnig bann-
lyser konungen Benvenuto från Frankrike.

f

 en 
X. lL: IHM). ;. . c, ja.

i

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaa
Saldaten och rallkvlnnan

Komiskt.

få


  

,- I; .Mt i-

 
 

f: Nytt! = Nytt!

 
 

Gastuppträdande af
Gentlemannaj onglören

E Mac Iwaro :åt

Pörbluffande konststycken med biljard-

 
 
 

 

bollar, hattar och käppar m. m. m. m.

 
 

i

I.. Stor-artade och allo förstklassiga
och eleganta representationer.

Nytt! = Nytt! = Nytt!

 
 

  
  

   

Tjuiskyttens dotters
kärlek.

Spännande värklighetsdrama.

En detektiv-
f parodi

Urkomiskt situationsnummer.

Frik Barker

   
  
   
  

världens andre detektiv
i aktion.

  
 

Sherlock Holmes och
Nick Carter försvinna
totalt mot rdenna hjälte-
detektiv. tilllllllilNÄWNNl

 
 
   
 

  

 

 

 
 

Handlingen som rör sig om en liten kanariefågels till-
rättaskaäande utmynnar i en hel rad - lustigheter.

  

 

FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJLAAA)&AAJLAAAAAAAAJ-

En förälskad fotograf.

Mycket komiskt.

  

 

 

 
 

En ung fru med ett förtjusande- utseende säger till sin
man, då han går hemifrån till sitt arbete, att hon ämnar låta
fotografera sig och att hon går till en atelier i grannskapet.
När han gått, tager hon på sig hatten och går ut.

Hos fotografen blir hon mycket välkommen och han gör
hvad han kan för att vara angenäm för henne. Efter att hafva
tagit en vanlig fotografi af henne börjar han öfverhopa henne
med artigheter och ber henne sitta för sig i särskilda kostymer.
Den unga kvinnan, mycket förtjust öfver mannens närmanden,
samtycker, iklär sig kostymerna i ett annat rum, hvarefter hon
snart återkommer alldeles färdig och går upp på estraden.
Fotografen ordnar vecken efter sin smak och tager flera plåtar.
Sedan börjar han igen krusa för henne och gör henne på fullt
allvar sin kärleksförklaring. Den unga kvinnan, som tappar
hufvudet, visar tillmötesgående och de börja att omfamna hvar-
andra som två älskande.

Fotografen leder henne in isitt mörkrum. De sätta sig
vid ett bord och ånyo smeka de hvarandra under det plåtarna
framkallas. Då den äkta mannen kommer hem, blir han öfver-
raskad och förargad öfver att hustrun ännu icke är hemma.
Han tager åter på sig hatten och går genast till fotografen,
där han får tag i hennes klädning och hatt på en stol och
hans förvåning blir öfverväldigande. Han gör med hela sin
styrka ett språng mot dörren, men den är reglad. 1 Han hittar
en yxa, hvilken han genast rycker till sig, och börjar att hugga
sönderdörren. Brottslingarna gripas på bar gärning och hoppa
med förskräckelse upp från sina stolar. Mannen stöter hustrun
åt sidan, fattar i fotografen och afstraffar honom grundligt på
bordet. Sedan tager han slangen, hvarmed vatten skall ledas
från vattenledningen ända fram till bordet och ger dem båda
ett riktigt kallbad.

LAAAAAAAAAÅÅAAAAÅAAAJLAAAAAAAAAA

  

  

 

 

 

  
 
 

vYYYYYVYYYVYYYYVYYYYYVYVYYYYYYYYYYYVYYYYYI

-tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ

--

 
 
 

SLUTMARSCH.

 
 
  
 
 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

I.- Films till alu eller uthyrning. "u
Post- och Telegraiadress: ORIENTÅLISKA TEATERN.

  
 

 

 

 

Fredagar: Nytt Program.

 
 

 

 

 
 

Eftertryck af programmet törbjudes.

Stockholm Stellan

tåls Boktryckeri, 1909.

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain