#4793: Orientaliska Teatern

MåndagarX helt nytt. program. 

nätmlsn min

DIREKTION: N. P. å AXEL NILSSON

 

 

 

 

 

 

ANMÄ RKNINGS VÄ RD NYHET!

 earktiska regionerna

Ur Releige 81 Roberts serie.

Vägen mot Nordpolen i lefvande bilder.

Afresan från midnattsolen land.

u Oändligt Och ände-ligger iShafVef framför oss. Expeditionens skepp, som sakta glider fram
ar det enda, som paminner om lif. Den beundrade midnattsolens rödgula strålar brytas i de
underbaraste reflexer af de sakta böljandeä vattenmassorna förlänande åt islandskapet en sagolik

fagring.
Expeditionskeppet bryter sig fram bland ismaorna

I Försjunken i stum beundran öfver den praktfulla synen dyker plötsligt däcket af expedi-
tionsskeppet upp hvarest operatören står och tar sina bilder.

En ogenomträngbar isgrän.
Snart lbefinner sig emellertid skeppet framför en oöfverskådlig ismassa och en del af
manskapet stiger i land beväpnade med långa stafvar.

u 0 Ohoj! Hvaliiskar.
. En annan bild. Fran mastkorgen, hvarest en af matroserna är på utkik, höres plötsligt ett
holtande att hvalliskar äro i sikte och snart befinner sig skeppet framför

I-Ivalfiskstationen i Green Harbour, Spetsbergen.

Snart visar sig en hvallisk, dessa de arktiska hafvens väldiga jättar, som mäta ända till
22 meter i längd och kunna väga upp till 1,500 centner. Den ena hvalfisken efter den andra
dyker upp till sist fullständigt innestängande skeppet. En sällsam syn är hela denna hvalliskfamilj.

Bland Grönlands isberg.
,, Majestätiska monument från ivärlden.
Afven dessa sista bilder göra ett mäktigt intryck på åskådaren. Bildade af is och snö
flyta dessa 1 de märkvärdigaste faconer formade isberg omkring, dessa sedan årtusenden be-
staende naturens konstverk.

sPANsK DANS

Vid de dagliga tonerna från en guittarr sväfvar en vacker spanjorska, förd af sin mörkögde

kavaljer, omkring i en böljande graciös andalusisk vals.
Vackert och tilltalande.
II  Stor succés!  I

 

 

 

    
 
 
 

Gästuppträdande af q
Italienska primadonnan

(Näktergalen)

...OO ICO..
O O
O O
O O
O O
O O
O O
xO O
O O
O O
OQO.. OQO..

  

ELIWIIA UAHUSIU
Cementinclustr

En bild, om man har både nöje och nytta af att se.

BMW

å Guldspinclelr)

 

Fantasirikt utstyrselstyeke utfördt i naturliga färger.
Enastående nyhet af enastående effekt.

Några dvärgar äro ägare till insekter som åstadkomma öfverraskande arbeten.
En af dem, en spindel, har den egendomligheten att spinna guldnät. En bonde, som
kommit under fund med dvärgarnes hemlighet, stjäl spindeln, som gör honom rik.
Men på samma gång blir han girig och vägrar en dag att ge en fattig en
allmosa. Och genast är det slut med lyckan och han blir åter samma fattigman

som han förut var. V "
WWWWWWK

 

 

Gästuppträdande af den populäre humoristen

 

Hvarje
måndag
Nya.
nummer
o. kostymer.

 

Hvarje
måndag
, Nya
nummer
o. kostymerL

 

 

 

il,
i

. i r"
,. i
. . r
. f V. 1
f Vf
.i lf
fyr t
f,
. i
. t t w i
t f t i i i i
X (I 1,3 Nit i
v Jf 1it1 i"
M, . - ,
X . x i 1
x L
s - V,
i! k - f
Vi of ri V
.in )

LÄR 

SCHWENTE

med sina genomroliga uppträdande såsom: aBONDKOMIKERa, wFIN KARv, aVANLIG
MÄNNISKAa7 wGHANSONETTa etc. etc. Herr SehWente som obestridligen är
en af vårt lands förnämsta humorister, har öfverallt, där han uppträdt, gjort

stormande lycka.

Alla böra se SCHWEINTE!

 

Storartad naturbild. O O O Praktfull färgfotograii.

Schaffhausen

Bländande naturskildring från den fagra
Rhentrakten framtälld i naturliga färger.

Ålderdom skyddar mot dårskaper

Urkomiska familjeinteriorer.
Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

 

   

H

 

 

Stockholm 1909, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain