#4789: Orientaliska Teatern

a- 4...
60
"e

Direktion:
N. P. li AXEL NILSSON.

X:
fjé

Stadens Förnämsta Biograf-
lI" TEATER. .I

FÖRESTÅLLNINGAR A
I-Ivardagar oafbrutet kl. 5-11 e. rn.
Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. In.

 

berättade.

En storartad bild från Coney island, nöjenas paradis.

n-n
"nn-lll
Amerikas storsta nogesstad, belagen strax utanfor New-York. 31:le

1-lr-nl
.. "lll
glinan
Hille-lll"
.Jnnzn

I. Bondens visit.
. Anders Persson besöker Coney.
. Går upp i tornet i Drömland.

. . Hyr en kikare.

II. Panorama af Coney Island.

. Ett fågelperspektiv af hela ön 9.
från toppen af tornet. 10.
. Bilder inåt landet såväl som åt 11.
Oceanen. 12.

III. Hvad Anders

.1. Den stora gungan. I 21.
. Besökande rida på kameler. 22.
. Indianiiicka som skjuter på glas- 23.

bollar. 24.

. Shooting the Chutes.

. Båtarna, hoppa på vattnet.

. Dykande häst.

. Dykande häst och ryttarinna.

. Skiljevägen.

4. Bondens åtbörder uppväcker åskå-
darnes åtlöje.

5. Han beser allt.

G. Underbara scenerier.

Badare.

Lifräddare.

Båtar.

Trängsel på Surf Avenue.

Persson ser.

Looping the Loop.

Virginiadans (skrattretande).

Det ofantliga Ferris-hjulet.

Anders ser ett ungt par i färd
med att praktisera en af de mo4
därna valsdrömskyssarna.

Där okunnighet är en välsignelse,
där är det dumt att vara vis.

25.

 

IV. Coney Island illumineradt.

30. Likt ett riktigt sagoland.
31. En massa af rörliga ljus.
32. Gnistrande som diamanter.

26.
27.
28.
29.

Det mörknar så småningom.
Skymningen inträder.

Ljusen tändas så småningom.
En storartad Effekt.

f V. Hvad som menas med de vilda vinkningarna. Ä:
33. Anders ser fiera pikanta scener
som strålkastaren afslöja.

34. Hans glädje är så stor att han
-nästan ramlar ned från tornet.
35. Operatören skämtar med honom.

 

VI. I bränningarne.

". Två små piltar komma i sikte.
I . Kläderna uppkatlade.
. Hand i hand.

39. De vada ut i Oceanen.
40. Allt går muntert till.

VII. Simlektioner.

. Anders får se ett ungt par. 45. De rusa mot tornet.
. Herrn lär lilla fröken att simma. 4G. Därnäst kommer en ensam vacker
. Hon klänger sig fast vid honom. "flicka i sikte.

. Hur förargade de bli då strål- 47. Afven hon blir förargad
kastaren sättes på dem. springer mot tornet.

VIII. Sandmannen.

. Hans nästa upptäckt är en flicka, 49. De tycka inte om att blifva störda,
.. . .. utan göra tecken åt operatören

Som på Skamt begraft Sm fast- att vända strålkastaren.

man i sanden. 50. Men förgäfves.

51. Ge sig i väg mot tornet.

och

IX. På Oceanens vågor.

. Anders får nu se ett annat par
(en gammal man och en ung
iiicka) förenade i en lång kyss.
. . Anders1 mun vattnas.

54. De upptäcka strålkastaren och ge
sig äfven de i väg mot tornet.
55. Vidare från scen till scen.

X. Operatören får in varma mat.

.96. Uppe i tornet.

. Plötsligt ankomma alla de upp-
retade paren och bära i väg ope-
ratören.

58. Anders, som undkommit, ser att
de bära honom mot stranden.

59. Föra honom ut på djupt vatten
samt doppa honom iiera gånger.

XI. Tablå.

" . Till slut ser Anders, som nu sköter
strålkastaren, sin vän operatö-
ren hängande på. en påle långt
ute i vattnet.

: 

lràn en lnnallänl i Belgien.

En förtjusande färd genom de för sin skönhet prisade ka-
nalerna. Ombord på. den lilla turistångaren erbjudes den härligaste
utsikt Öfver de hänförande strandpartierna.

61. Ingen hjälp. -
(52. På stranden stå hans plågoandar gin;
och skratta hjärtligt. l

 

I Härligaste perspektiv.
Öfverraskande plastik. Med ett ord en
hänförande tafla.

Under stormande bifall
Gästuppträdande af

det V Kreelska Duettistparet

de mörkhyade skönheterna

 

 

 

à
.x

ala-.5:a

 

 

r

h.,

Å .
l, 0,11.
hållit

 

ff! 
l

 

 

Amerikansk
sång ooh dans. W

Uppträda hvar-dagar under föreställningar-ne
kl. 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11,
helgdagar kl. 7-8, 8-9, 9-10, 10-11.

 

En epok bland verklighetsbilnler.

 

Krokodiljakt vid Nilen.

Spännande, lärorik och i allo värdefull framställning
från de heta zonerna.

1. En jättekrokodil vid iiod- l 6. De skjutna krokodilerna
stranden, släpas i land.

2. lnfödingarne i sitt läger. 7- Lastas pa kamelema-

6, Ett d..d d k tt 8. Genom skogen.

0- (f an e S 0 - 9. Krokodilerna hängas upp

4. Uppe 1 trädstammarne. . Öfver eld-arne.

5. Krokodiler Vid stranden. 10. Krigsdanser.

Lille Sven in enn sin f .

det ena och det andra. Fadern har just gått bort och lille Sven he-
slnter sig äfven för en liten förlustelsetripp. Han vill uppträda såsom
gentleman precis som hans pappa och hur komiskt det tar sig ut när

en så liten pys får råda sig själf kan man lätt tänka sig.

Ovanligt muntrande!

 

Eftertryck af programmet förbjudes.

 

lr Films till salu eller uthyrning. "u
Post- och Telegrafadress: ORIENTALISKA TEATERN.

 

 

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

 

Fredagar: Nytt Program!

m
STOCKHOLM, STELLAN STÅLs BoKrnYcKEui, 1909.

 

Lille Sven, en pigg och vaken liten gosse, har observerat både.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain