#4786: London

saraaavakantahakarakteriserastrakasseradeskandidattestetä?

llondon=Biograi=Ceatern

intressantasteleadatabaser.de.varavaiatatrtavaavatatavai

sgtisataiatataiataiaatatfkanternatrakasseradesskadats.kasatrakasserasrasistiska,tataaiaavaasatatatataiatadatabasernatestats,stadsteater.iaiaavaataataataeatataavatskakaiavkaadavaiataiadataregister.karaktäriseras.vadasavaavaavaäaaiavaavabaeseadetdet.varadetdetka.indettavaratavsakatavavaiaavatasstadsteaterinterestsvaratrakasseriernadatabasernaintressantaste

I Vintersäsongen 1908-09. I

Det omsorgsfullt valda programmet består

 

Fris :LO öre-

-- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
Ost 2 Bryggaregatan 2. Ost

Dagligen föreställningar hvarje hel timma:

Hvardagar kl. 5-ll, Sön- och Helgdagar kl. l-6 och 7-ll e. m.

 

af uteslutande nyheter för Stockholm.

 

 

Vi stå främst!

 

 

 

 

i

 

 

I dag

Glänsande nyheter!

 

(Eventuel ändring af programmet förbehålles.)

 

E R Q G E A M..
MUSIKNUMMER.
0.0......OOOOOOOOOOOOOOQ....O............:

8

II I I .

I O

3

Intressanta snapshots ur lunduns ualu- och lulklll. g

l.- varaefun verklighetssknaring. -u ä
1. Iautomobilgenomgatorna 7. En färd pä Themsen. g
2. En droskstation. 8. Ett pulserande folklif. g
3. The Tower. 9. Hyde park. g
4. En visit pä ett af de gamla 10. Gabis. Q
slotten. 11. Riccadiny. g

5. Kanonerna demonstreras. 12. Blomsterförsäljerskor. g
(i. Dubbel bro, försedd med 13. Vid fontänen. g
hissar så. att fotgängare 14. Trafalgar square. .
icke behöfva vänta me- 15. Scotland yard. g
den undre bron öppnas 16. Gardeskasernerna. g

för att släppa fram far- 17. Hästgardet i parad. g

t en. Q

Yg .

O

fäåiasindnsiriä

Från ett intressant besök i ett glasbruk.

1. Räämnet inforslas till 6. Urval.

ugnarna. 7. De färdiga Haskorna
2. Materialet förberedes. granskas.
 Bläsning. 8. Mätning med vatten.
4. Glaset hämtas från 9. Inpackning.

ugnarna. 10. Expeditionen.
5. Buteljerna förses med

halsar.

De sista
patronerna!

Uerhördt spännande, dramatiserad skildring

från gränsstriderna i Afrika.
I." Framställd i 30 afdelningar. "-

 

1. Bröllopsfestigräshyddan. 15. Kvinnorna i skydd.
2. Löjtnanten och hans unga 16. Barrikaderna hotade.
f, brud. 17. Förnyade anfall.
3. Glädjen högt i tak. 18. Bomberna regna.
4. En téte-ä-téte. 19. En parlamentering.
5. Ett upprörande budskap. 20. En list.
6. Högste befälhafvarens 21. Genomskädade.
order. V22. Stor manspillan.
7. Ett ömt farväl. 23. Efter två. dagars strid.
8. Plikten kallar oss alla. 24. En kvinna med i ledet.
9. En hastig dykt. 25. De särade förbindas.
10. En hjältemodig kvinna. 26. Endast få. man kvar.
11. I förtviflan. 27. Omöjligt att hälla ut
12. I stridshvimlet. längre.
13. Reträtt till hufvudfortet. 28. Fortet stormas.
14. Ett häftigt anfall och ett 29. Tvä hjältar.
energiskt försvar. 30. Undsättningen kommer.
vawrvvwrvv

 
    

  
        

(lll .
1  lol-än

.hn- .ni-iii:

Yillllgxr

Amerikanska

llegerkomikern

Dans. W

-ÅA--Å--ÅL

Unpträdande af den genomrolige

Lillle Black lim.

W Sång och

agagas-saraaarkaskafkasaasararaasraraatrademark-raraasssaraaarararararararararararartrakare?skatrafdfdifdföfdfifdfdfifdfifiififififififiifiifdififiifdfdfdfdfdfeifdfdise

d

stressas-ar

dfdifdöfdiflifdifdfiifdifdifd

vavvvvvvvvvvv-
rd?

tfdffdfdifififdfdfdfdfdfdifdffdifdfdfdifdfifdfdififdfifdfdrfidfiifdfdiidfdififdifdfdifdifiifdfdfdifdifdfdfdfffifdifdifd

n

5

 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

 

 

Slllllldlldlli Ulldllli lllllllidd d.

Djupt gripande skådespel ur lifvet.

I" Konstnärligt framställdt. "II

Personerna :

Fadern. Rollen utföres af den världs- Betjänten.
bekante skådespelaren Rossi. Apacherna.

Dottern Lina. i Folk af bägge könen.
Grefven, Linas tillbedjare.

Dramatiseringen:

. Den hederliga skomakaren vid sitt 20. Pä förtviflans brant.

arbete. 21. Brefvet. Käre fader! Förlat din
. Lina i kärleksdrömmar. dotter! Vid stranden af sjön
. Det hemliga mötet med till- inner du ett minne af stackars

bedjaren. Lina.
. Promenad i vagn genom parken. 22. Höljd i trasor gär Lina med sitt
. Hemkomsten. barn genom gatorna.

. Gladt trallande inkommer dottern 23.
24.
25.
26.

Mötet med apascherna.

Ett sista farväl.

Utanför grindarne.

Det greiiiga ekipaget rullar förbi.

till fadern.
. God natt-kyssen. v
. Fadern gär till sitt rum, dottern

- till sitt. 27. Hon lägger ut sitt barn vind för
9. Ett mystiskt ljud. väg.
10. Misstankar. 28. Ett ömmande hjärta.

. Ett nattligt besök.

. Fadern öfverraskar.

. I förtviflans raseri.

. Bortjagad frän hemmet.

29. Med förtviflan i sitt bröst springer
Lina genom skogen.
Fadern fär dotterns bref.

Ut för att söka henne.

30.
31.

15. Lina uppsöker sin älskade. 32. I sista ögonblicket.

16. Kort lycka.  Förlåtelse.

17. Trolös. 34. Med barnet äter i sina armar.
18. Ensam med sitt barn. 35. I det gamla hemmet.

 

19. I yttersta armod. 36.

Morfars glädje pä gamla dagar.

mmm

 

 

 

IEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

 

El

 

L

Humoresk i ett flertal genomroliga intermezzon.

Vi få här först bevista en storartad uppvisning i brottning mellan
herkuliskt byggda brottare, hvilka äfven demonstrera det märkliga
sjiu-j itsu s -kn epet.
Lille Rudi är äfven med och får lära sig jiu-jitsu, hvilket rätt
användt lägger den starkaste man till marken. - Hur lille Rudi sedan
använde sig af sitt knep Visar Vår urkomiska bild.

Oöfverträffad i lustighet!

SLUTMARSCH.I

llle Rudi har lärt sig "Jiu-Jitsu".

n
e,

ÅfliaåiifiiiPiafidiiflåiifllåfdif"dåfd"fia?lik-53969digflitiii2339699319fiifiifliIfiiiiiiffiiflifdgfdiifliifdiifiiiHifiifdiffiifliifiiiflidefdifiriifiiif"stiftaf569959faiiifiiffii

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes.

 

 

I.. Films till salu eller uthyrning. 1

Post- och Telegrafadress: ORIENTALISKÅ TEATERN.

 

Fredagar: Nytt program.

dfdfdfmifsfdfdfdfdfdfdfdfdifdfdfdwdfdfdfdifdfdfdfrfdfimdqfd

STOCKHOLM, STELLAN STÅLS BOKTRYCKERI 1900.

 

åfdifdffdfdifdfdifdifdffiä

Information

Title:
London
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain