#4781: Orientaliska Teatern

Direktiom: 
N. P. ä AXEL NILSSON.

Åt
ff

.4.
x

Stadens Förnämsta Biograf-
N- TEATER. "M

FÖRESTÅLLNINGAR
Hvar-dagar oafbrutet kl. 5-11 e. m.

 

Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-411 e. m.

w-ää-
lII

 

  

 

 

PROGRAM

Den sista illusionen-

Ett at den djupaste tragik framburet skådespel ur
det ojämnas strid.

 

 
 

Den gripande handlingen uppdelad i 25 afdelningar.

    
   
   
   
   
   

1. Utanför villan. 17. På väg till restauranten.

2. Sonen får lickpengar. 18. Han skrifver en biljett.

3. Fadern på promenad. 19. En budbärare. -

4. Damen i ekipaget. 20. I lugn och hvila.

5. Afvisad. 21. Biljetten.

6. Ett nytt möte. Min herre!

7. På promenad. En oförutsedd omstän-

8. Två uppvaktande kavaljerer. dighet har låtit mig upp-

9. En förtjusande strand- täcka att Er väninna bedra-
promenad. ger Er. Hon befinner sig

10. Vid badorten. i detta ögonblick på klippan

11. Å klippans krön. La Vierge.

12. Rivalerna. 22. Ett beslut. .

13. En krigslist. 23. På klippan La Vierge. 1

14. Andtligen ensamma. 24. Upptäckten.

15. Svartsjukans marter.x 25. Epilog.

  
 

 

16. En låg hämnd.

 

 

 :Hmm mm mm äkmmslm smällare:

 

 

1. Fröken de Gambert i sitt 9. En ojämn strid.
hem. 10. Polisen tillkallas.
2. Promenaden. 11. Hon fick återköpa sin hund.
3. Lilla Miquette blir bortstulen. 12. Förälskelse.
4. Förtviflad öfver sin lilla älsk- 13. En biljett.
lings förlust. Min fröken!

 

 

5. En hundförsäljare. Max de Tagot anhåller
6. Herr Max de Tagot. köper ödmjukligen att Ni godhets-
sig en hund. fullt ville tillåta honom få
7. Ett egendomligt samman- 1återse den lilla hunden
träffande. Miquette.
8. Fröken de Gambert återser 14. En visit.
sin förlorade hund. 15. Slutet godt allting godt.

- 4--,-

 

-

Gästuppträdande af

En känd
Sångare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IG:b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORIGINELL NYHET!

I dllaämQS grotta.

Öfverraskande förvandlings- och utstyrselt-yeke.

I sitt slag enastående.

Slottspökenas rond.
Balett och förvandlingar.
Skelettdans.

Eviga blomstrensdans.

Smärmmr mr m svin.

Säsongens roligaste skämtnyhet. I 4

5. Skelett, som bilda geome-
triska figurer.
6. Andarnes betjanter.

 

 

så
M saw

 

var?
ska

Efål

b

 

Vi ha kallat denna skämtnyhet för aSvärmor har det
svärta, men kanske det skulle vara lika motiveradt att säga
wAtt vara måg det är svårw åtminstone när man fått en så
efterhängsen svärmor. Den stackars mågen gjorde också allt
upptänkligt för att bli sin vedersakare kvitt, men förgäfves.
à Att å järnväg försöka blifva af med sin svärmor, det går
inte; om man knuffat af henne springer hon fatt tåget. Om
Ni är ute och ror ensam med henne ien båt och Ni vickar
omkull båten, är svärmor före Er i land. Försök inte slå
ihjäl henne med en sten à den håller inte och skulle till
och med en automobil köra öfver henne är Ni dock icke af
med Er efterhängsna svärmor.

 

 

 

vara?
skara

l

 

E

V4
lfå

 

aftttf

- Grotesk Humor.

f lää -ääå-
ä= Stockholmspublikems gmmstlinm

 k 4
.11 Å

[1,21
711261: f.- .-

,-

1,77
.0:0 3))

" ll] .
9

    
 
 

(A

 

i

 

Hutlm Malmström

i bästa repertoar. oo
(Föreställningar-ne 6-7-8f9-10-11.)

Obs.! Obs.!

Lördagen den 27 mars

Sista gästuppträdandet

 

 

 

 

 

 

i mammm

"Olli Slllfll Slllllll lllll kvällfll lllllll,
[lll llllkll Sllllllllillklällfll". - "-

Bedårande naturseenerier i fotografiskt hän-
seende oöfverträffade med konstnärligt valda
sjö- och trandmotiv.

WWW
när Putte var i sotarlära

Oöfverträlfad skämtnyhet,

närmast utvisande, med hvilken "odygdsfantasi" en liten sotar-
grabb kan vara utrustad. De olika momenten i den urkomiska
bildserien behöfva icke beskrifvas. - De tala för sig sjalfva.

Försök hålla Er lör skrattl.r

  

 

 

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

OBSJ Måndagar nytt program.

l 1 i "f
i -1 V H . . 1 . . f " i

 

STELLAN STÄLs BoxTRchzni, 1909.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain