#4757: Orientaliska Teatern

litt-aktion:
ll. P. à AXEL NILSSON.

Stadens . Förnämsta Biograf-
I" TEATER. "I

 

FÖREsTÄLLNrNGAR
Hvardagar oafbrutet kl. 5.-11 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

lö

HE

 

 

 

WWWMWAE

NEAPEL

Synnerligen intresanta ströftåg och glim-
tar från det mångbesjungna Neapel,
" den hvita staden.

l. Staden med sin fruktade 8. En skomakare vid sitt.- 1 j 1 . 11
i granne ii vfågelperspekteve.sexäranheltnxgdin W 1 t V -
2. Gatulif. 9. Halmflätare. i 
3. Via Chiaia. 10. Korgmakare.
4. Blomsterförsäljare. 11. Spinnerskor.
5. Morgonmjölken. 12. Repslagare.
6. Hur man gör sina torg- 13.-Maccaroni.
uppköp. 14. De små pifferari.

7. NågraNeapolitanskatyper.

Se Neapel och sedan dö!

 

För första gången i Stockholm.
Gästuppträdande af den firade
Tysk-Svenska konsertsångerskan

H  nu l uth 

FÖRESTÅLLNINGARNE
Hvardagar kl. ofll e. m. Helgdagar kl. 7-ll e. m.x

Populär repertoar.
Obs.! Nyheter hvarje vecka. Obs! .

De underbara äggen

. Sällsynt, .vackert teen,X förande oss in .i äggdärettni--ngensw-rikewfew-Mlåu-rwnw.; 
Hennes Majestät behagar skämta med en stackars kock och-visa honom s.

de vidunderligaste saker och konststvcken, föra honom in i sitt praktfulla

slott och där låta honom se äggféernas balett, menj sedan låta honom

åter komma till den tråkiga verkligheten.

 
   
     
   

 

Ett förtjusande fantainummer, konstnärligt framställdt med
de vackraste tärgskiftningar.

Rhens källiloder 

Bedårande natureenerier från trakten 
kring öfre Rehn. 

I häftiga strömhvirflar, vildt lekande, frambrusar floden, 
här och där afbruten af större eller mindre fall, slingrande sig 
efter den på sina ställen klippiga och ide mest fantastiska 
figurer formade strandbädden. Aftonsolen kastar sina sista W
glittrande strålar i de hvirflande vågorna och i hemska silhuetter 
afteckna sig de gamla historiska slottsruinerna, som har och T
hvar sticka upp bland de odlade fälten på strandsluttningarne. 
Längst nere vid stranden intill fallet ligger den gamla kvarnen,
.som väl i århundraden klapprat, hämtande den aldrig sinande F23

 

kraften från de häftigt nedstörtande vattenmassorna. 
En naturens saga, som alm-lg. glöms. I E31

 

Gästuppträdande af -

TRILB

FöREsTÅLLNINGAR:
Hvardagar kl. 6-11 e. m. Helgdagar kl. 7àll e. m.

53:33.... Obsl 33:? Nyheter.
-
åätåäåiàä ååil M

 

   
 

 

äran rädd dv ll
Ett af gripande patos och djupaste smärta framburet

drama, utspeladt i de fagraste naturomgifningar
, från en af Frankrikes vackraste trakter.

. Yvonne tar afsked af sin fader. l4. Han tar sitt barn i upptuktelse.

. Eskadern på redden.4 I5. Ensam med sina tankar.

. I väntan på den älskade. l6. Fadern går på mötet i sin dotters
. Matroserna ro ut till eskadern. ställe.

. Mötet på kaktusvägen. l8. Mötet.

. Farväl tills i morgon. l9. aNi har djupt kränkt min familjl:
. Faldern hemvänder oväntadt snart. Å20. Utmaningen.
. Tjänsteflickan lämnar en biljett till 2l. Herrarne växla kort.

sin unga härskarinna. 22. Insjökaptenens hem.

. Kära Yvonne! 23. A mötesplatsen.

Glöm ej vårt möte iafton i slotts- 24, Revolvern klickade.

narken. 25. När slutet är godt är allting godt.

I I
I2. Öfverraskad.

 

Dramatiserlngen: I
I. Fadern, sjöofiieeren, reser bort. 13. Fadern rycker brefvet från henne.
2
3
4
5
w AWärden. l7= I Slottsparkens alléer. w
8
9
IO

Kärlekspiller.

Doktor Durands senaste uppfinning.

Ar Ni nervös, vid dåligt lynne, knarrig, försök Doktor DURANDS
piller. Storartad ejfekt. Patenteradt. Dylik reklam utskickade den
.gode läkaren. En stackars slöfock får se reklamen och är icke sen att
qförskaffa sig de märkvärdiga pillerna. Hvilka verkningar och i hvilka
urkomiska situationer undermedlet försatte den genomlycklige mannen bör
ingen underlåta att se, som sätter Värde på ett upplifvande godt skratt.

 

 

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

 

OBSJ Måndagar nytt program.
- - -

STELLAN STÄLs Boxrnvcksm, 1909.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain