#4755: Orientaliska Teatern

lNllllSKl llAllllN

DIREKTION: N. P. å AXEL NILSSON

 

 

 

.Em Måndagar helt nytt program, E

 

 

 

En cup as stat-sött nittiotalet

Kejsare, konungar och Frankrikes president fotograferade
vid festliga tillfällen.

l. Gustaf V, konung af Sverige. 7. Viktor Emanuel, konung af Italien.

2. Wilhelm ll, Tysklands kejsare. f 8. Frans Joseph ll, kejsare af Osterrike.
3. Fallieres, Frankrikes president. 9. Leopold ll, konung a fBelgien.

4. Edward VII, konung af England. 10. Fredrik Vll, konung af Danmark.

5. Ryska kejsarfamiljen. 11. Håkan Vll, konung af Norge.

6. Alfons Xlll, Konung af Spanien.

En i sitt slag enastående bildserie.

 

 

 

 

 

 

Wu

 

EWWWWWWWWWWWWVH

w

att
ä

 

nmdnm
nnnn

Xzzaaaåw v "E nnnmnn
( f fu... ll t. - v I l
(av, .XXXXNI . .  

 

 

nnmuuå
nnmnn,
mmim

mmmmu
in

ä

å

ä

.o l I, .i """ i i i
f- )  MW j i!!!
f .azijf 
E När Muhamed ropade åt berget, att det skulle komma honom till mötes

 

Q
QR
Q

är

 

och han ej blef åtlydd gick han förståndigt nog till berget.
- I detta det vetenskapliga underverkens tidehvarf komma de rörliga bilderna
åskådaren till mötes, där han bekvämt sitter i en hemtreflig teater, med många scener
från långt aflägsna trakter, eller framvisas historiska scener från det förflutna.
Det vilda lifvet i fjärran Västern fordomdags reproduceras verklighetstroget
genom föreliggande film.
sPonnyexpressens ryttarew, Jim, har förälskat sig i Hazel, en nybyggares
vackra dotter, men hennes beundrare äro många, och bland dem Jack, en cowboy,
den ifrigaste.
Då Jim ger sig ut på resa, varnas han för fiendtliga indianer, som äro ute på
krigsstråt. Kort efter det han lämnat en station, där han bytit hästar, blir han för-
följd af ett tjutande sällskap och såras. Hans trogna ponny skjutes och bakom
dennes kropp börjar Jim ett till synes hopplöst försvar.
Jack, som varit på buffeljakt, hör skotten och skyndar till det ställe där Jim
kämpar för sitt lif. Han försöker komma honom till hjälp, men hindras härifrån af
indianerna och undgår endast genom list att själf blifva dödad. Jack rider till ny-
bygget för att uppsöka Hazel och varna henne; han lyckas med knapp nöd uppnå
hennes koja, där han medvetslös sjunker ned framför hennes fötter. Hazel rider
ut för att samla en trupp beväpnade män till Jims hjälp. Dessa hinna nätt och
jämt fram för att kunna rädda Jim. Hazel och hennes far föra hem den öfverfallne,
medan de öfriga förfölja de flyende indianerna.

 

 

Will.

 

( Hvarje
e måndag
s 

Hvarje g? lit: ill! lf
måndag  , , å
Nya.- l f gl: V
nummer l, i  ,  nummer

 

 

 

 

 

 

 

 

o. kostymer.  - i till o. kostymer.
-  I à,

II i i i II

 N:SCHWENTE 

med sina genomroliga uppträdande såsom: aBONDKOMIKERw, wFlN KARa, aVANLlG
MANNISKAw, wCHANSONETTw etc. etc. Herr Sehwente som obestridligen är
en af vårt lands förnämsta humorister, har öfverallt, där han uppträdt7 gjort

stormande lycka.

Alla böra se SCHWENTE!

 

Ett glas getmiölk.

och de märkvärdiga följderna däraf. Den roligaste bland roliga
bilder, utspelad af första rangs humorister.

En herre får vid ett tillfälle smaka ett glas getrnjölk och följderna inställa sig
genast. Han tror sig vara en sån där kvick och stark getabock, som lustigt
hoppar omkring. De muntraste afventyr möta och sluta först Vid sjöstranden, där
ett par sjöman energiskt ingripa och bringar den rasande bocken till sina fulla sinnen.

En hejdlöst urkomig historia.
m-
Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

 

Sthlm, Stellan Ståls Boktryckcri, 1909.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain